Edistämme uudistavan viljelyn agendaa kaukokartoituksen avulla

Maailman johtava tieteellinen MRV-ohjelmistomme käyttää todellisia maastotietoja, satelliitteja, tekoälyä ja syväteknologiaa kattavaan havainnointiin

MRV on korvaamaton työkalu hiilidioksidi- ja ekosysteemimarkkinoille.

Uudistavan viljelyn lisääntyminen on tärkeää, jolloin myös seurannan, raportoinnin ja todentamisen (Monitoring, Reporting & Verification, MRV) merkitys korostuu alustoilla ja yrityksillä, jotka ovat sitoutuneet olemaan osa ratkaisua.

Hiilimarkkinat

Maatilan tietojen todentaminen hiilisertifiointia varten

Maatalous- ja elintarvikealan yritykset

Toimitusketjujen seuranta, jäljitettävyyden rakentaminen ja ekosysteemipalveluiden rahaksi muuttaminen

Viranomaiset

Viljelykäytäntöjen todentaminen tukiohjelmia varten

NGO

Toiminnan seuranta veden laadun riskien hallinnassa

Kaukokartoitus tarjoaa laajalle ulottuvan ja luotettavan tavan havainnoida keskeisiä mittareita, kuten kasvipeitteisyyttä, maaperän muokkauksen tasoa, viljelykiertoa ja muita uudistavan maatalouden käytäntöjä

Kasvipeitteisyyden havainnointi

Yksi tärkeimmistä kestävän maanviljelyn käytännöistä on ympärivuotinen kasvipeitteisyys. Maan pitäminen peitettynä parantaa sen rakennetta, vähentää eroosio- ja valumariskiä, sekä sitoo hiiltä maaperään. Voimme havannoida kasvipeitteisyyttä satellittien avulla analysoimalla kasvillisuusindeksejä kasvukauden ulkopuolella, jolloin mahdollistamme myös elintarvikesektorin tai vesistöjen suojeluun keskittyvien tahojen kasvipeitteisyyden seurantaa ja todentamista laajoilla alueilla.

Maanmuokkauksen havainnointi

Maaperän muokkauksen minimoiminen ja kasvitähteiden jättäminen maan pinnalle on toinen tärkeä uudistavan maanviljelyn tekijä, joka parantaa maaperän rakennetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Voimme luokitella erityyppiset maanmuokkauskäytännöt, kuten suorakylvön, vähennetyn maanmuokkauksen ja tavanomaisen kynnön, analysoimalla heijastusprosenttia tärkeimmillä aallonpituuskaistoilla lähi-infrapunan ja lyhytaaltoisen infrapunan spektrialueilla.

Viljelykierron havainnointi

Pystymme tarkastelemaan viljelykierron monimuotoisuutta soveltamalla viljelykasvien luokitteluamme maantieteellisten ja ajallisten trendien mallinnukseen. Näin käyttäjät voivat seurata näitä viljelykäytäntöjä laajassa mittakaavassa osana kestävän maatalouden todentamista tai toimitusketjujen tarkastelua.

MRV-kapasiteettimme

Peltojen rajojen havaitseminen
Peltojen rajojen automaattinen määrittäminen IoU>0,93

Viljelykasvien tyyppi ja viljelykierto
Viljelykasvien luokittelu ja historialliset viljelykiertotiedot F1>0,95

Kasvipeitteisyyden arviointi
Peltojen rajojen automaattinen määrittäminen IoU>0,93

Maanmuokkauksen seuranta
Peltojen rajojen automaattinen määrittäminen IoU>0,93

Mallinnetut tulokset
Peltojen rajojen automaattinen määrittäminen IoU>0,93

Onko sinulla tarvetta MRV-teknologialle? Ota yhteyttä!

Etkö löytänyt etsimääsi?

Olemme aina valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian

Jätä viesti