Maanviljelyä ja rahoitusteknologiaaMe olemme Agreena

Liity tiimiimme

Tiimi joka tekee töitä maaseudun uuden tulevaisuuden eteen

200+

tehtävälleen
omistautunutta työntekijää

40+

eri
kansallisuutta

#1

rahoitettu maaperän
hiilialusta Euroopassa

60%

johtoryhmästä
on naisia

Kööpenhaminassa sijaitsevan kotoisen pääkonttorimme lisäksi meillä on asialle omistautuneita ammattilaisia ympäri maailmaa tekemässä töitä maanviljelijöiden ja ilmaston hyväksi.

Maatalouden osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on lähes kolmannes, joten alalla on nyt mahdollisuus olla merkittävä osa ratkaisua. Ottamalla käyttöön uudistavia viljelykäytäntöjä voimme muuttaa maaperän luonnolliseksi hiilinieluksi, joka vetää hiiltä ilmakehästä ja varastoi sitä maaperään. Uudistaviin maatalouskäytäntöihin siirtymisestä koituu kuitenkin kustannuksia viljelijöille. Agreena tarjoaa yhtä maailman harvoista taloudellisista palkitsemisohjelmista, joilla viljelijöitä kannustetaan kestävään hiiliviljelyyn.

Ohjelman hyödyt ulottuvat kuitenkin laajemmalle kuin vain viljelijöiden taloudelliseen kannustamiseen hiilimarkkinoiden kautta. Uudistavalla maataloudella on lukuisia ilmastokestävyyttä parantavia rinnakkaishyötyjä, kuten parempi vedenpidätyskyky, suurempi biologinen monimuotoisuus ja eroosion väheneminen, vain muutamia mainitaksemme. Työmme lähtökohtana on saada aikaan tarvittava ilmastovaikutus tuleville sukupolville ja samalla jatkaa kasvavan väestön ruokkimista.

Naisten perustama. Maanviljelijään keskittyvä. Tulevaisuuteen tähtäävä.

2017

Naisten perustama

Parhaat ystävät, teknologia-asiantuntija Julie ja Tanskalaisella maatilalla kasvanut agronomi Ida, yhdistävät osaamisensa maatalouden verkostoitumisen ja kaupantekotapojen uudistamiseen.

2018

Starttiraha viljelijöiltä

Kolme merkittävää Tanskalaista maanviljelijä perhettä huomasi Julien ja Idan potentiaalin. Nämä perheet olivat ensimmäiset sijoittajat yritykseen, joka tällöin tuli tunnetuksi nimellä Commoditrader.

2019

Viljamarkkinoiden kauppapaikka

Toimitusjohtaja Simon Haldrup liittyy Idan ja Julien mukaan matkalle tarjoten yritykselle laajaa asiantuntemusta finanssi-alalta. Eurooppalaisiin maatalousraaka-ainemarkkinoihin keskittyvä ohjelma julkaistaan yli 2000 viljelijän tukemana.

2020

Tulolähde maaperähiilen markkinasta

Innovatiivinen teknologia-alustamme ja kontaktimme Euroopan maanviljelijäkuntaan mahdollisti ensimmäisen Eurooppalaisen maaperähiilen sertifiointiohjelman kehityksen, joka huomioi myös maatalousalalle kohdistuvat lisääntyvät kestävyysvaatimukset.

2021

Siemenrahoitus

Agreena kerää 4,7 miljoonan dollarin siemenpääoman Giant Venturesilta ja Vækstfondenilta.

2021

AgreenaCarbon lanseeraus

Hiilitiimimme tieteellisen tutkimuksen, mallintamisen ja kaupallisen kehitystyön tuloksena julkaistaan ISO 14064-2 standardin mukaan akkreditoitu AgreenaCarbon ohjelma. Kehitystyö on toteutettu laajalla yhteistyöllä maanviljelijöiden kanssa.

2022

A-kierros

Lisäsimme rahoitustamme A-sijoituskierroksella, jolla varmistimme 22 miljoonaa dollaria Kinnevikin, Giant Venturesin ja Tanskan valtion rahaston Vaeksfondenin johdolla.

2022

Hummingbird Technologiesin osto

Heinäkuussa 2022 vahvistimme ohjelmaamme hankkimalla alan johtavan MRV- ja AI-teknologiaan perustuvan ratkaisun tarkentamaan ja parantamaan uudistavan maatalouden tuotantoketjuja.

Tutustu perustajiin

”Hiilimarkkinat kehittyvät nopeasti.”

Simon Haldrup
Toimitusjohtaja

”Meidän on todella kasvettava nyt.”

Julie Koch Fahler
Toiminnanjohtaja

Johto

Simon Haldrup Denmark

Toinen perustaja / toimitusjohtaja

Julie Koch Fahler Denmark

Toinen perustaja / operatiivinen johtaja

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Talousjohtaja

Tom BlowerUnited Kingdom

Tuotepäällikkö ja T&K-johtaja

Allan Noer Denmark

Teknologiajohtaja

Julie Jensen BE

Ihmisistä vastaava johtaja

Frederik AagaardDenmark

Kaupallinen johtaja

Niels Vittrup Denmark

Kaupallinen johtaja – Farmer Europe

Ota yhteyttä

Koskeeko tiedustelusi hiilisertifikaatteja?

Ota yhteyttä liiketoimintaosastoon

Koskeeko tiedustelusi hiilihyvityksiä?

Ota yhteyttä liiketoimintaosastoon

Koskeeko tiedustelusi MRV:tä?

Ota yhteyttä teknologiatiimiin

Koskeeko tiedustelusi mediaa?

Ota yhteyttä erica.johnson@agreena.com

Liity uudistavaan vallankumoukseen

200+ asialle omistautunutta ammattilaista eri puolilta maailmaa

Agreena on jännittävä, dynaaminen ja päämäärätietoinen organisaatio, jonka missio on saada aikaan todellista vaikutusta viljelijöiden ja ilmaston eteen. Vaikka juuremme ovat maataloudessa, rahoitusmaailmassa ja teknologiassa, tiimissämme on asiantuntijoita aina maaperän hiilitutkijoista ja ohjelmistokehittäjistä markkinastrategioiden ja sääntelyasioiden asiantuntijoihin. Agreenalla on työntekijöitä 30:sta eri maasta joko pääkonttorilla Kööpenhaminassa tai etätöissä eri puolilla Eurooppaa.

Tule mukaan Agreena-perheeseen

Laajenemme ja etsimme maailman parhaita osaajia

Agreena kasvaa jatkuvasti, ja etsimme lahjakkaita ja intohimoisia ihmisiä mukaan uudistavalle matkallemme! Agreenalla saat palkkaa globaalista vaikuttamisesta, maatalouden taloudellisesta edistämisestä ja ekologisen kestävyyden parantamisesta.

Yrityksemme tarjoaa kannustavan ja positiivisen työympäristön, jossa on mahdollisuuksia oppimiseen, johtamiseen ja kasvuun. Uskomme siihen, että työntekijöille on annettava paljon vastuuta, ja kannustamme uuteen ajatteluun, innovointiin ja hauskanpitoon.

Tahtoisitko vaikuttaa maatalouteen ja ilmastoon?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme

AgreenaCarbonin ulkoinen neuvoa-antava toimikunta

Tavoitteenamme on saavuttaa korkein mahdollinen laatutaso ohjelmassamme ja siihen liittyvissä menetelmissä, menettelyissä ja sertifikaateissa. Viljelijöidemme, neuvonantajiemme ja talon sisäisten asiantuntijoidemme lisäksi olemme sitoutuneet siihen, että meillä on monialaisia näkemyksiä ja asiantuntemusta, jotka tuovat lisävoimaa AgreenaCarbon-ohjelmaan. Kiitämme ulkopuolisia neuvonantajiamme siitä, että he ovat tukeneet meitä tieteellisiin menetelmiin ja maaperän hiiliohjelmamme seurantaan, raportointiin ja todentamiseen (MRV) sekä poliittisiin ja säädöksellisiin viitekehyksiin liittyvillä ohjeilla ja neuvoilla kehittyvillä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla (VCM).

Dr. Pandi Zdruli

Vanhempi tutkija

The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Tohtori Pandi Zdruli on toiminut vuodesta 1999 alkaen johtavana tutkijana Välimeren alueen edistyneen maatalouden tutkimuskeskuksessa (CIHEAM) Välimeren maatalousinstituutissa Italian Barissa, missä hän opettaa maaperätieteitä ja luonnonvarojen hallintaa. Ennen siirtymistään Barin instituuttiin hän oli vierailevana tutkijana Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa Italian Isprassa kaksi vuotta, ja viisi vuotta johtavana Fulbright-tutkijana Yhdysvaltain maatalousministeriön luonnonvarojen suojelupalvelussa (USDA NRCS) Washington D.C.:ssä, missä hän suoritti tohtorintutkintonsa Fulbright-säätiön tukemana valmistuttuaan ensin Albaniassa sijaitsevasta Tiranan maatalousyliopistosta. Professori Zdruli on julkaissut 80 artikkelia ja teknistä raporttia ja toimittanut 12 kirjaa maaperänhoitoon liittyvistä aiheista. Hän on muun muassa seuraavien järjestöjen jäsen: International Union of Soil Sciences; Soil, Crop and Agronomy Society of America; Italian Society of Soil Science, European Soil Partnership; European Society for Soil Conservation; Fulbright Association sekä entinen European Soil Bureau Network (ESBN). Hän on Euroopan komission tukeman Maailman aavikoitumisatlas -julkaisun (3. painos) toimituskunnan jäsen ja YK:n ympäristöohjelman vuonna 2019 julkaiseman käänteentekevän Global Environmental Outlookin (GEO6) maa- ja maaperäpolitiikkaa koskevan luvun pääkirjoittaja. Hän on myös vireillä olevan Aasian maaperäatlaksen toimituskunnan jäsen, maata ja maaperää käsittelevän Kiinan ja EU:n välisen paneelin jäsen, EU:n Caring for Soil is Caring for Life -hankkeen yleiskokouksen jäsen sekä Euroopan yhteisen maaperäohjelman (EJP-Soil) neuvoa-antavan komitean jäsen.

Moritz von Unger

Perustaja, johtava lakimies ja asianajaja

Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger on Atlas Environmental Law Advisory -yrityksen perustaja, vanhempi lakimies ja asianajaja, joka on erikoistunut eurooppalaiseen sekä julkiseen ja yksityiseen kansainväliseen oikeuteen. Hänellä on laaja kokemus neuvonantajan roolista maailmanlaajuiseen päästökauppaan liittyvissä sääntelykysymyksissä, ilmastorahoitusmekanismeissa, hiilihankkeiden organisoinnissa ja due diligence -tarkastuksissa, mukaan lukien maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta (LULUCF) koskevat hankkeet. Hän avustaa yksityistä sektoria ja hallituksia ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen (UNFCCC) ja hiilidioksidipäästöihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa, ja hän on asiantuntija korkean tason sääntelyssä ja valtioiden instituutioiden ilmastoon liittyvissä siirtymissä ja valmiuksien kehittämisessä. Entisenä Euroopan komission työntekijänä hänellä on ensikäden tietoa julkis- ja hallinto-oikeudesta, ja hänellä on syvää kokemusta työskentelystä monenkeskisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Moritzilla on tohtorin tutkinto kansainvälisestä oikeudesta, ja hänellä on asianajajan pätevyys sekä Berliinissä että Brysselissä. Hän on myös mukana YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n turvemaita käsittelevässä työryhmässä.

Zsolt Lengyel

Perustajajäsen

Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP)

Zsolt Lengyel on Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan instituutin säätiön (IEECP) perustajajäsen, ja hän on toiminut säätiön puheenjohtajana sen perustamisvuodesta 2015 lähtien. Zsolt on taloustieteilijä, ilmastotoimia koskevan politiikan veteraani ja niihin liittyvien instrumenttien, menettelytapojen ja toimenpiteiden asiantuntija (EU:n päästökauppajärjestelmä, [I]NDC:t, Kioton joustomekanismit, TCFD, Pariisin sopimuksen 6. artikla, jne.), joka on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantamisen koko sykliin aina suunnittelusta ja toteutuksesta arviointiin ja tarkastukseen saakka – maailmanlaajuisella skaalalla. Hän on työskennellyt ilmastotoimien parissa yli 20 vuotta aloitettuaan uransa tutkijana Lontoon kauppakorkeakoulun ympäristö- ja maantieteen laitoksella vuonna 1995.

Sijoittajat

… ja lukuisia maanviljelijäenkelisijoittajia.

Anna Adlarson
Investoinnit Kinnevikissä

"Agreena mahdollistaa merkittävän ja välittömän ilmastonmuutoksen hillinnän tarjoamalla korkealaatuisia hiilenpoistohyvityksiä, jotka perustuvat maaperän hiilensidontaan – validoituun, skaalautuvaan ja luontoon perustuvaan menetelmään, jolla poistetaan hiiltä ilmakehästä."

Etkö löytänyt etsimääsi?

Olemme aina valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian

Jätä viesti