Wspieranie programu rolnictwa regeneratywnego poprzez wykorzystanie technik teledetekcji

Nasze wiodące na świecie oprogramowanie MRV (pomiarów, raportowania i werfyfikacji) wykorzystuje dane naziemne, satelitarne, sztuczną inteligencję i głębokie technologie (deep tech), aby umożliwić skalowalne metody teledetekcji.

MRV jest niezbędnym rozwiązaniem dla rynków certyfikatów węglowych i ekosystemów.

W obliczu ogromnej potrzeby zwiększenia skali rolnictwa regeneracyjnego, monitorowanie, raportowanie i weryfikacja (MRV) są kluczowe z punktu widzenia każdej platformy lub firmy, która chce przyczynić się do zmian na lepsze.

Rynki certyfikatów węglowych

Weryfikacja danych dotyczących gospodarstw rolnych w celu uzyskania certyfikatu węglowego

Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze

Monitorowanie łańcuchów dostaw, tworzenie możliwości śledzenia i umożliwienie monetyzacji usług ekosystemowych.

Decydenci

Weryfikacja praktyk rolniczych dla programów dotacji

Organizacje pozarządowe

Monitorowanie praktyk w celu zarządzania ryzykiem związanym z jakością wody

Zdalne wykrywanie oferuje skalowalne i niezawodne podejście do identyfikacji kluczowych metryk, w tym zasad rolnictwa regeneracyjnego, takich jak uprawy okrywowe, uprawy bez roli i płodozmian.

Wykrywanie upraw okrywowych

Uprawy okrywowe, będące jedną z najważniejszych praktyk zarządzania zrównoważonym rolnictwem, poprawiają strukturę gleby, zmniejszają ryzyko erozji i spływu wód opadowych oraz sekwestrują węgiel w glebie. Możemy wykrywać uprawy okrywowe za pomocą satelity, analizując wskaźniki wegetacji w okresie pozarolniczym, co pozwala podmiotom zaangażowanym w łańcuch rolno-spożywczy lub zarządzanie zasobami wodnymi monitorować i sprawdzać występowanie upraw okrywowych na dużych obszarach.

Wykrywanie uprawy roli

Minimalizacja naruszenia gleby i zatrzymanie resztek pożniwnych na jej powierzchni to kolejny ważny element rolnictwa regeneracyjnego, poprawiający strukturę gleby i zmniejszający emisję dwutlenku węgla. Możemy sklasyfikować różne rodzaje uprawy, takie jak uprawa bez orki, uprawa z minimalną orką i uprawa konwencjonalna, analizując procent odbicia światła w kluczowych pasmach długości fal w strefach spektralnych bliskiej i krótkiej podczerwieni.

Wykrywanie płodozmianu

Zastosowanie naszych modeli klasyfikacji typów upraw do analizy trendów geoprzestrzennych i czasowych w zakresie typów upraw umożliwia identyfikację płodozmianu i różnorodności upraw. Pozwala to użytkownikom na monitorowanie tych praktyk zarządzania na dużą skalę, jako element weryfikacji zrównoważonego rolnictwa lub wizji łańcucha dostaw.

Nasze możliwości w zakresie MRV

Wykrywanie granic pól
Automatyczne wyznaczanie granic pól IoU>0,93

Rodzaj upraw i płodozmian
Klasyfikowanie rodzaju upraw i historycznych rotacji. F1>0.95

Ocena upraw okrywowych
Automatyczne wyznaczanie granic pól IoU>0,93

Monitorowanie upraw roli
Automatyczne wyznaczanie granic pól IoU>0,93

Modelowanie wyników
Automatyczne wyznaczanie granic pól IoU>0,93

Pozwól nam wspierać Twoje potrzeby w zakresie MRV.

Nie udało Ci się znaleźć tego, co Cię interesuje?

Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia Ci pomocy w razie jakichkolwiek pytań. Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami