Styrkelse af den regenerative dagsorden gennem satellitovervågning

Vores førende videnskabelige MRV-software bruger jordbaserede data, satellitter, AI og dybdegående teknologi til at muliggøre skalerbar målinger.

MRV teknologien er afgørende for markederne inden for CO2 reduktioner og dets økosystem

I et marked med et stort behov for at skalere regenerativt landbrug er overvågning, rapportering og verifikation (MRV) den afgørende kapacitet for enhver platform eller virksomhed, der er forpligtet til at være en del af løsningen.

Kulstofmarkeder

Verifikation af landbrugsdata til kulstofcertificering

Fødevareindustrien

Overvågning af værdikæder, etablering af sporing, samt monitorerring af ydelser i økosystemet

Tilsynsmyndigheder

Verifikation af landbrugspraksis med henblik på tilskudsordninger

NGO’er

Overvågning af praksis med henblik på risikostyring af vandkvalitet

Satellitovervågning giver en skalerbar og pålidelig metode til at registrere vigtige målinger, herunder principper for regenerativt landbrug som efterafgrøder, ingen jordbearbejdning og afgrøderotationer.

Påvisning af efterafgrøder

Efterafgrøder er en af de vigtigste bæredygtige landbrugsforvaltningspraksisser og forbedrer jordstrukturen, reducerer risikoen for erosion og afstrømning og binder kulstof i jorden. Vi kan registrere efterafgrøder fra satellit ved at analysere vegetationsindekser i den ikke-producerende sæson, hvilket gør det muligt for interessenter i landbrugsfødevarekæden eller vandressourceforvaltningen at overvåge og verificere forekomsten af efterafgrøder over store områder.

Påvisning af jordbearbejdning

Minimering af jordforurening og fastholdelse af afgrøderester på jordoverfladen er en anden vigtig komponent i regenerativt landbrug, der forbedrer jordstrukturen og mindsker kulstofemissionerne. Vi kan klassificere forskellige typer jordbearbejdningspraksisser, f.eks. no-till, min-till og konventionel jordbearbejdning, ved at analysere den procentvise refleksionsprocent på vigtige bølgelængdebånd i de nærinfrarøde og kortbølge-infrarøde spektralzoner.

Påvisning af sædskifte

Ved at anvende vores klassificeringsmodeller for afgrødetyper til at analysere geospatiale og tidsmæssige tendenser i afgrødetyperne kan vi identificere afgrøderotationer og diversitet. Dette giver brugerne mulighed for at overvåge disse forvaltningspraksis i stor skala som en del af verifikationen af bæredygtigt landbrug eller visionen af forsyningskæden.

Vores MRV-kapaciteter

Registrering af markgrænser
Automatisk afgrænsning af markgrænser IoU>0,93

Afgrødetype og sædskifte
Klassificering af afgrødetyper og historiske sædskifter. F1>0.95

Vurdering af efterafgrøder
Automatisk afgrænsning af markgrænser IoU>0,93

Tillage monitoring
Automatisk afgrænsning af markgrænser IoU>0,93

Modellerede resultater
Automatisk afgrænsning af markgrænser IoU>0.93

Lad os støtte dine MRV-behov.

Fandt du ikke det, du søgte?

Vi er altid klar til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Kontakt os nedenfor, og vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt!

Kontakt os her