Měníme regenrativní zemědělství prostřednictvím satelitního monitorování

Náš přední světový vědecký software MRV využívá pozemní data, satelity, umělou inteligenci a pokročilé technologie, aby umožnil škálovatelné monitorování.

MRV je nepostradatelné při obchodovánís uhlíkem i na trhu ekosystémů

Se vzrůstající potřebou rozšířit regenerativní zemědělství a jeho škálování, je monitorování, vykazování a ověřování (MRV) nezbytnou schopností každé platformy či společnosti, která se na takovém řešení chce podílet.

Trhy s uhlíkem

Ověření údajů z farmy pro certifikaci ukládání uhlíku

Zemědělsko-potravinářské podniky

Sledování dodavatelských řetězců, zavedení sledování a monitorování služeb v ekosystému.

Regulační orgány

Ověřování zemědělských postupů pro dotační programy

Nevládní organizace

Postupy monitorování pro řízení rizik v oblasti kvality vody

Dálkový dohled nabízí škálovatelný a spolehlivý přístup ke zjišťování klíčových ukazatelů, včetně zásad regenerativního zemědělství, jako je využívání krycích plodin, bezorebné obdělávání půdy či střídání plodin.

Zjišťování krycích plodin

Krycí plodiny, které jsou jedním z nejdůležitějších postupů udržitelného zemědělství, zlepšují strukturu půdy. Snižují riziko eroze, odtok vody a zachycují v půdě uhlík. Využívání krycích plodin můžeme ověřit satelitně pomocí analýzy vegetačních indexů v mimovegetačním období. To umožňuje sledovat a ověřovat využívání krycích plodin na velkých plochách všem v zemědělsko-potravinářském řetězci či ve vodním hospodářství.

Zjišťování způsobu orby

Minimalizace narušení půdy a ponechvání rostlinných zbytků na povrchu půdy je další důležitou součástí regenerativního zemědělství, která zlepšuje strukturu půdy a snižuje emise uhlíku. Různé postupy orby, jako je bezorebné, redukované či konvenční obdělávání půdy, můžeme určit na základě analýzy procenta odrazivosti v klíčových pásmech vlnových délek v blízké infračervené a krátkovlnné infračervené spektrální oblasti.

Zjišťování střídání plodin

Pomocí našich modelů klasifikace typů plodin pro analýzu geoprostorových a časových trendů v typech plodin můžeme zjistit střídání plodin a jejich rozmanitost. To umožňuje uživatelům sledovat tyto postupy hospodaření s půdou ve velkém měřítku, například jako součást ověřování udržitelného zemědělství nebo pro dodavatelské řetězce.

Schopnosti našeho MRV

Detekce hranic polí
Automatické vymezení hranic pole IoU > 0,93

Druh a střídání plodin
Klasifikace typů plodin a historických střídání. F1 > 0,95

Posouzení krycích plodin
Automatické vymezení hranic pole IoU > 0,93

Monitorování obdělávání půdy
Automatické vymezení hranic pole IoU > 0,93

Modelování výsledků
Automatické vymezení hranic pole IoU > 0,93

Rádi vám pomůžeme v oblasti MRV – napište nám

Nenašli jste, co jste hledali?

Rádi zodpovíme vaše dotazy – obraťte se na nás a my se vám ozveme co nejdříve!

Kontaktujte nás