Taastava põllumajanduse põhimõtte edendamine kaugseire abil

Meie maailma juhtiv seire, aruandluse ja kontrollimise (MRV) tarkvara kasutab skaleeritava tuvastamise võimaldamiseks tõelisi andmeid, satelliite, AI-d ja süvatehnoloogiat.

MRV on süsiniku- ja ökosüsteemiturgude jaoks asendamatu.

Kuna taastavat põllumajandust on vaja laiendada, on seire, aruandlus ja kontrollimine (MRV) oluline oskus iga platvormi või ettevõtte jaoks, kes on pühendunud olema osa lahendusest.

Süsiniku turud

süsinikukrediitide sertifitseerimiseks ettevõtte andmete verfitseerimine

Põllumajandus-toidutootmisettevõtted

Tarneahelate monitooring, jälgitavuse loomine ja ökosüsteemiteenustele väärtuse loomine

Järelvalve

Harimistavade hindamine toetusprogrammi kvalifitseerumiseks

Valitsusvälised esindusorganisatsioonid

veekvaliteedi riskijuhtimise tavade monitooring

Kaugseire pakub skaleeritavat ja usaldusväärset lähenemisviisi põhimõõdikute tuvastamiseks, sealhulgas taastava põllumajanduse põhimõtete tuvastamine, nagu vahekultuurid, mullaharimine ja külvikord.

Vahekultuuri tuvastamine

Üks olulisemaid säästva põllumajanduse tavasid, vahekultuurid, parandavad mulla struktuuri, vähendavad erosiooni- ja äravooluriski ning seovad mulda süsinikku. Satelliidipildilt saame tuvastada vahekultuure, analüüsides taimestiku indekseid taimekasvatushooaja välisel ajal. See võimaldab põllumajandus- ja toiduahela osalistel või veevarude majandamise sidusrühmadel jälgida ja kontrollida kattekultuuride levikut suurtel aladel.

Mullaharimise tuvastamine

Mulla häirimise minimeerimine ja taimejääkide olemasolu mulla pinnal on taastava põllumajanduse teine ​​oluline komponent, mis parandab mulla struktuuri ja vähendab süsinikdioksiidi lendumist. Saame klassifitseerida erinevat tüüpi mullaharimispraktikaid, nagu otsekülv, minimeeritud harimine ja kündmine, analüüsides peegelduse protsenti peamiste lainepikkuse ribade lähi-infrapuna- ja lühilaine-infrapuna-spektritsoonides.

Külvikorra tuvastamine

Meie põllukultuuride tüüpide tuvastamise rakendus põllukultuuride georuumiliste ja ajaliste muutuste analüüsimiseks võimaldab meil tuvastada külvikordi ja mitmekesisust. See võimaldab kasutajatel tuvastada külvikorra muutusi suurel maa-alal, olles säästva põllumajanduse ja tarneahela läbipaistvuse üks komponent.

Meie MRV võimekus

Põllupiiri tuvastamine
Automaatselt seadistatud põllupiirid IoU>0,93

Taime liik ja külvikord
Põllukultuuride liikide ja ajalooliste külvikordade tuvastamine. F1>0,95

Vahekultuuri hindamine
Automaatselt seadistatud põllupiirid IoU>0,93

Mullaharimise jälgimine
Automaatselt seadistatud põllupiirid IoU>0,93

Modelleeritud tulemused
Automaatselt seadistatud põllupiirid IoU>0,93

Toetame teie MRV vajadusi.

Ei leidnud seda, mida otsisite?

Oleme alati valmis teid kõigis küsimustes abistama. Võtke meiega ühendust ja me pöördume teie poole esimesel võimalusel!

Võtke meiega ühendust