Põllumehest fintechini
Me oleme Agreena

Liitu meie meeskonnaga

Meie meeskond on siin selleks, et luua põllumajanduses uus tulevik

200+

missioonipõhised
töötajad

40+

erinevad
rahvused

#1

rahastatud mullasüsiniku platvorm Euroopas

60%

juhtkond on naissoost

Hygge peakorter asub Kopenhaagenis ja meil on üle maailma sihikindlad spetsialistid, kes aitavad meil luua skaleeritavat mõju põllumeestele ja kliimale.

Kuna põllumajandus moodustab peaaegu ⅓ ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitkogusest, on tööstusel nüüd võimalus olla oluline osa lahendusest. Taastava põllumaajnduse võtete kasutuselevõtmisega suudame muuta mulla looduslikeks süsiniku pankadeks- süsiniku atmosfäärist sidumine ja selle säilitamine mullas. Põllumeeste üleminek taastavatele põllumajandustavadele toob aga kaasa kulud. Agreena pakub üht vähestest rahalise tasu skeemidest maailmas, et ergutada põllumehi säästva süsinikupõllunduse teekonnal.

Kuid sellest saadav kasu ulatub kaugemale põllumajandustootjate majanduslikust stimuleerimisest süsinikuturgude kaudu. Uuenduslikul põllumajandusel on palju eeliseid, mis suurendavad vastupanuvõimet kliimamuutustele: parem veerežiim, bioloogiline mitmekesisus ja erosiooni vähenemine, jms. Meie töö juured on aluseks tulevastele põlvkondadele vajaliku kliimamõju tekitamises, jätkates samal ajal kasvava elanikkonna toitmist.

Naiste poolt asutatud. Põllumehele fokusseeritud. Tulevikku suunatud.

2017

Naiste poolt asutatud

Parimad sõbrad, tehnikaspetsialist Julie ja põllumajanduse professionaal Ida, kes on sündinud ja üles kasvanud Taanis, ühendavad jõud, et muuta põllumajanduse ühtsust ja piiriülest kauplemist.

2018

Esialgne investeering põllumeeste poolt

Kolm tähtsat Taani taluperet nägid Julie ja Ida idees põllumajandust muutvat väärtust.

2019

Toormekauplemise turg

Tegevjuht Simon Haldrup liitub Julie ja Idaga, et pakkuda ettevõttele oma laialdasi pangandusteadmisi. Antakse välja üle-euroopaline põllumajandustoodete turu versioon 0.1, mis meelitab ligi üle 2000 põllumehe.

2020

Mullasüsiniku turule sisenemine

Meie uuenduslik tehnoloogiaplatvorm ja laialdane haare Euroopa põllumajanduses ning jätkusuutlikkuse poliitikaga üle ujutatud sektor tähendab, et on sobiv aeg esimese Euroopa mulla süsiniku sertifitseerimise programmi väljatöötamiseks.

2021

Alusrahastus

Agreena kaasab 4,7 miljonit dollarit algkapitali ettevõtetelt Giant Ventures ja Vækstfonden.

2021

AgreenaCarbon jõuab turule

„Pärast meie süsinikuteaduse meeskonna põhjalikku uurimistööd, mudelite väljatöötamist, kaubanduslikku laienemist ja ulatuslikku koostööd põllumeestega käivitasime 2021. aastal AgreenaCarboni, mis on akrediteeritud ISO standardile 14064-2.

2022

A seeria

Kinnevik, Giant Ventures ja Vaeksfondeni poolt juhitud Taani valitsuse riigifond, suurendas investeeringut, tagades Agreenale 22 miljonit dollarit.

2022

Hummingbird Technologies'i omandamine

Omandati juhtiv regeneratiivse põllumajanduse seire, aruandluse ja kontrollimise (MRV) ning täiendõppe tehnoloogialahendus, et laiendada ja täiustada tarneahela lahendusi.

Tutvuge asutajatega

“Süsinikuturud arenevad kiiresti.”

Simon Haldrup
Tegevdirektor

“Me peame nüüd tõesti kasvama.”

Julie Koch Fahler
Operatsioonide juht

Juhtkond

Simon Haldrup Denmark

Asutaja / CEO

Julie Koch Fahler Denmark

Asutaja / COO

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Finantsjuht

Tom BlowerUnited Kingdom

Toote- ja teadus- ja arendustegevuse peaspetsialist

Allan Noer Denmark

Tehnoloogiajuht

Julie Jensen BE

Inimeste direktor

Frederik AagaardDenmark

Kommertsdirektor

Niels Vittrup Denmark

Äriline direktor – Farmer Europe

Võta ühendust

Kas teil on küsimus süsinikusertifikaatide koohta?

Võtke ühendust kaubandusosakonnaga

Kas teil on küsimus süsinikdioksiidi krediidi teemadel?

Võtke ühendust kaubandusosakonnaga

Kas teil on monitooringu alane küsimus?

Võtke ühendust tehnoloogiameeskonnaga

Kas teil on meediapäring?

Võtke ühendust erica.johnson@agreena.com

Liituge regeneratiivse revolutsiooniga

200+ missioonile suunatud professionaali üle kogu maailma

Agreena on põnev, dünaamiline ja eesmärgile orienteeritud organisatsioon, mille missiooniks on avaldada mõju põllumeestele ja kliimale. Kuigi meie juured on põllumajanduses, rahanduses ja tehnoloogias, on meie ekspertide meeskond mullasüsiniku teadlastest ja tarkvaraarendajatest turustrateegide ja regulatiivküsimuste ekspertideni. Ühise Agreena lipu alla on koondatud enam kui 30 rahvust – kes töötavad kas meie peakorterist Kopenhaagenis või eemalt üle Euroopa.

Astuge Agreena perekonda

Me laieneme ja otsime maailma parimaid talente

Agreena kasvab pidevalt ja me otsime andekaid ja kirglikke inimesi, kes ühineksid meiega pidevalt muutuval teekonnal! Töö Agreenas tähendab, et teid tasustatakse maailma muutmise eest ning edendate majanduslikku ja keskkondlikku jätkusuutlikkust põllumajanduses.

Meie ettevõte pakub toetavat ja positiivset töökeskkonda koos õppimis-, juhtimis- ja kasvuvõimalustega. Usaldame enda töötajatele suure vastutuse ning julgustame uut mõtlemist, innovatsiooni ja lõbu.

Kas olete huvitatud põllumajanduse ja kliima mõjutamisest?
Tutvu meie vabade ametikohtadega

AgreenaCarboni sõltumatu Nõuandekogu

Meie eesmärk on saavutada oma programmis ja sellega kaasnevates metoodikates, protokollides ja sertifikaatides kõrgeim kvaliteet. Peale meie põllumeeste, nõustajate ja ettevõttesiseste ekspertide oleme pühendunud sektoriüleste teadmiste omamisele, et tuua AgreenaCarbon programmi täiendavat jõudu. Täname oma sõltumatut Nõuandekogu, et nad toetasid meid juhiste ja nõuannetega, mis on seotud süsinikuprogrammi teadusliku metoodika ja seire, aruandluse ja kontrollimisega (MRV) ning regulatiivsete ja poliitiliste raamistikega arenevas vabatahtliku süsinikuturu (VCM) maastikul.

Dr. Pandi Zdruli

Vanemteadur

Rahvusvaheline Vahemere piirkonna põllumajandusuuringute keskus (CIHEAM)

Dr Pandi Zdruli on alates 1999. aastast Itaalias Baris asuva Vahemere Agronoomia Instituudi Rahvusvahelise Vahemere Agronoomiliste Uuringute Keskuse (CIHEAM) vanemteadur, kus ta õpetab mullateadust ja loodusvarade majandamist. Enne Bari Instituudiga liitumist oli ta kaks aastat külalisteadlane Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses Itaalias Ispras ja viis aastat Fulbrighti vanemteadur Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi loodusvarade kaitse teenistuses (USDA NRCS). Washingtonis, D.C.-s, kus ta omandas pärast Albaanias Tirana Põllumajandusülikooli lõpetamist doktorikraadi Fulbrighti fondi sponsorlusel. Professor Zdruli on avaldanud 80 artiklit ja tehnilist aruannet ning toimetanud 12 raamatut asjakohastel mullamajanduse teemadel. Teiste hulgas on ta Rahvusvahelise Mullateaduste Liidu liige; Ameerika mulla-, põllukultuuride ja agronoomiaühingu; Itaalia Mullateaduse Seltsi; Euroopa mullapartnerluse; Euroopa Mullakaitse Ühingu; Fulbrighti assotsiatsiooni ja endise European Soil Bureau Networki (ESBN) liige. Ta on Euroopa Komisjoni sponsoreeritud maailma kõrbestumise atlase (3. väljaanne) toimetuskolleegiumi liige ning 2019. aastal ÜRO keskkonnaprogrammis avaldatud maa- ja pinnasepoliitika peatüki peaautor ülemaailmse keskkonnaülevaate (GEO6) peatükis. Ta on ka käimasoleva Aasia mullaatlase toimetuskolleegiumi liige, Hiina-ELi maa ja pinnase paneeli liige ning ELi missiooni „Mulla eest hoolitsemine on elu eest hoolitsemine” assamblee liige ning Euroopa Pinnase Ühisprogrammi (EJP-Soil) nõuandekogu liige.

Moritz von Unger

Asutaja, vanemnõunik ja advokaat

Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger on Atlase Environmental Law Advisory asutaja, vanemnõunik ja advokaat, mis on spetsialiseerunud Euroopa ning rahvusvahelisele avalikule ja eraõigusele. Tal on laialdased kogemused nõustamisel regulatiivsetes küsimustes, mis puudutavad heitkogustega kauplemist kogu maailmas, kliima rahastamismehhanisme, süsinikuprojektide struktureerimist ja hoolsuskohustust, sealhulgas maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) projekte. Ta abistab erasektorit ja valitsusi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) ning süsinikdioksiidiga seotud kohtuvaidluste ja läbirääkimistega ning on ekspert kõrgetasemelistes regulatiivsetes ja institutsionaalsetes küsimustes. Euroopa Komisjoni endise töötajana on ta avaliku ja haldusõiguse alal otsekohene autoriteet ning suhtub suure hoolikusega koostöösse mitmeparteiliste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Moritzil on doktorikraad rahvusvahelises õiguses ning ta on Berliini ja Brüsseli advokatuuri liige. Ta on seotud ka ÜRO Toidupõllumajandusorganisatsiooni (FAO) turbaalade töörühmaga.

Zsolt Lengyel

Asutajaliige

Euroopa Energia- ja Kliimapoliitika Instituut (IEECP)

Zsolt Lengyel on Euroopa Energia- ja Kliimapoliitika Sihtasutuse (IEECP) asutajaliige ja on olnud selle juhataja alates selle asutamisest 2015. aastal. Zsolt on majandusteadlane, kliimapoliitika veteran ja vastavate instrumentide, poliitikate ja meetmete alane spetsialist (ELi heitkogustega kauplemise süsteem, (I)NDC-d, Kyoto paindlikud mehhanismid, TCFD, Pariisi lepingu artikkel 6 jne), kes on olnud seotud kogu kliimamuutuste leevendamise tsükliga – alates kavandamisest ja rakendamisest kuni hindamise ja auditeerimiseni. Ta on töötanud kliimameetmetega rohkem kui 20 aastat, olles 1995. aastal alustanud oma karjääri Londoni Majanduskooli keskkonna- ja geograafiaosakonnas teadlasena.

Investorid

…ja mitmed põllumeestest ingelinvestorid.

Anna Adlarson
Kinnevik-i Investeeringud

Agreena võimaldab kliimamuutusi oluliselt ja koheselt leevendada, pakkudes kvaliteetseid süsinikusertifikaate, mis põhinevad süsiniku mulda sidumisel– valideeritud, skaleeritav ja looduspõhine tehnika olemasoleva süsiniku eemaldamiseks atmosfäärist.

Ei leidnud seda, mida otsisite?

Oleme alati valmis teid kõigis küsimustes abistama. Võtke meiega ühendust ja me pöördume teie poole esimesel võimalusel!

Võtke meiega ühendust