Fra landmand til fintech.
Vi er Agreena.

Bliv en del af vores team

Vores team eksisterer for at skabe en ny fremtid inden for landbruget.

200+

mission-drevne medarbejdere

40+

forskellige nationaliteter

#1

finansieret jordkulstofplatform i Europa

60%

af ledelsen er kvinder

Hovedkontoret ligger i København, men vi har målrettede fagfolk over hele verden, der hjælper os med at opbygge en skalerbar effekt for landmænd og klimaet.

Da landbruget står for næsten ⅓ af de globale drivhusgasemissioner, har branchen nu mulighed for rent faktisk at være en væsentlig del af løsningen. Ved at indføre en række regenerative metoder er vi i stand til at omdanne jorden til naturlige kulstofdræner – vi trækker kulstof fra atmosfæren og lagrer det i jorden. Men landmændenes overgang til regenerativ landbrugspraksis har omkostninger. Agreena tilbyder en af de få finansielle belønningsordninger i verden, der kan give landmænd incitamenter til at gennemføre deres rejse mod bæredygtigt kulstoflandbrug.

Men der er flere fordele end blot at give landmændene økonomiske incitamenter gennem kulstofmarkederne. Der er et væld af fordele ved regenerativt landbrug, som øger klimaets modstandsdygtighed: forbedret vandopbevaring, biodiversitet og reduceret erosion, for blot at nævne nogle få. Vores arbejde er forankret i at skabe den klimapåvirkning, der er nødvendig for fremtidige generationer, samtidig med at vi fortsat kan brødføde en voksende befolkning.

Kvindelig grundlagt. Landmandsfokuseret. Fremtiden fremadrettet.

2018

Opstartskapital fra landbruget

Tre større danske landmandsfamilier så potentialet og mulighederne i Julie og Idas idé.
Disse familier blev de første investorer i det, der dengang hed Commoditrader.

2017

Stiftet af to kvinder

De bedste veninder, tech-specialisten Julie og landbrugseksperten Ida, der er født og opvokset på en gård i Danmark, slår sig sammen for at ændre den måde, hvorpå landbruget handler på tværs af grænserne.

2019

Commodity trading marketplace

CEO direktør Simon Haldrup slutter sig til Julie og Ida for at bidrage med sin omfattende bankekspertise til virksomheden. De går i markedet med den første version af den pan-europæisk handelsplatform for landbrugsråvarer, som tiltrækker over 2.000 landmænd.

2020

Entrering i markedet for Carbon

Vores innovative platform og adgang til de europæiske landmænd, kombineret med at landbrugsindustrien er druknet i bæredygtighedspolitikker, betyder, at vi er i en god position til at udvikle det allerførste europæiske program til certificering af CO2 i jorden.

2021

Lancering af AgreenaCarbon

Efter omfattende forskning af vores Carbon Science-team, modeludvikling, kommerciel ekspansion og omfattende samarbejde med landmænd lancerer vi AgreenaCarbon i 2021, akkrediteret i henhold til ISO-standard 14064-2.

2021

Seed investering

Agreena rejser $4,7M i startkapital fra Giant Ventures og Vækstfonden.

2022

Serie A investering

Boostede investeringen med en A-runde, der sikrede 22 mio. dollars, ledet af Kinnevik, Giant Ventures og Vaeksfonden, den danske regerings statslige fond.

2022

Opkøb af Hummingbird Technologies

Opkøb af førende MRV-løsning for regenerativt landbrug i slutningen af juli 2022 for at skabe bedre løsninger til værdikæden

Mød stifterne

“Kulstofmarkederne udvikler sig hurtigt.”

Simon Haldrup
CEO

“Vi har virkelig brug for at vokse nu.”

Julie Koch Fahler
Head of Operations

Ledelsen

Simon Haldrup Denmark

Co-founder / Chief Executive Officer

Julie Koch Fahler Denmark

Co-founder / Chief Operating Officer

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Chief Financial Officer

Tom BlowerUnited Kingdom

Chief Product and R&D Officer

Allan Noer Denmark

Chief Technology Officer

Julie Jensen BE

Director of People

Frederik AagaardDenmark

Chief Commercial Officer

Niels Vittrup Denmark

Commercial Director – Farmer Europe

Kontakt os

Har du en forespørgsel om et CO2-certifikat?

Kontakt den kommercielle afdeling

Har du en forespørgsel om kulstofkreditter?

Kontakt den kommercielle afdeling

Har du en forespørgsel om MRV?

Kontakt tech teamet

Har du en medieforespørgsel?

Kontakt erica.johnson@agreena.com

Join the regenerative revolution.

200+ missionsdrevne fagfolk fra hele verden

Agreena er en spændende, dynamisk og formålsorienteret organisation, der er forenet i en mission om at skabe effekt for landmænd og klimaet. Mens vi er forankret i landbrug, finans og teknologi, spænder vores team af eksperter fra jordkulstofforskere og softwareudviklere til markedsstrateger og eksperter i lovgivningsmæssige anliggender. Mere end 30 nationaliteter er samlet under det fælles Agreena-flag – enten arbejder de fra vores hovedkvarter i København eller eksternt i hele Europa.

Træd ind i Agreena-familien

Vi ekspanderer og søger verdens bedste talenter

Agreena vokser løbende, og vi søger talentfulde og passionerede medarbejdere til at slutte sig til os på den regenerative rejse! Et job hos Agreena betyder, at du bliver betalt for at gøre en forskel i verden og for at drive økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i landbruget.

Vores virksomhed tilbyder et støttende og positivt arbejdsmiljø med muligheder for læring, ledelse og vækst. Vi tror på at give vores medarbejdere et stort ansvar, og vi opfordrer til nytænkning, innovation og sjov.

Er du interesseret i at gøre en forskel for landbruget og klimaet?
Se vores ledige stillinger

AgreenaCarbon eksternt rådgivende organ

Vi stræber efter at opnå det højeste kvalitetsniveau i vores program og de tilhørende metoder, protokoller og certifikater. Udover vores landmænd, rådgivere og interne eksperter er vi forpligtet til at have tværsektoriel indsigt og ekspertise for at tilføre yderligere styrke til AgreenaCarbon-programmet. Vi takker vores eksterne rådgivere for at støtte os med vejledning og rådgivning omkring den videnskabelige metodologi og overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af vores jordkulstofprogram samt lovgivningsmæssige og politiske rammer i det frivillige kulstofmarked (VCM), der er under udvikling.

Dr. Pandi Zdruli

Seniorforsker

The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Dr. Pandi Zdruli har siden 1999 været seniorforsker for det internationale center for avancerede agronomiske studier i Middelhavsområdet (CIHEAM) på det agronomiske institut for Middelhavsområdet i Bari, Italien, hvor han underviser i jordbundsforskning og forvaltning af naturressourcer. Før han kom til Bari-instituttet, var han gæsteforsker ved Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter i Ispra, Italien, i to år og senior Fulbright-forsker i fem år ved United States Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service (USDA NRCS) i Washington, D.C., hvor han afsluttede sin ph.d., sponsoreret af Fulbright-stiftelsen, efter at have taget sin eksamen fra landbrugsuniversitetet i Tirana i Albanien. Professor Zdruli har offentliggjort 80 artikler og tekniske rapporter og redigeret 12 bøger om relevante emner inden for jordbundsforvaltning. Han er bl.a. medlem af International Union of Soil Sciences, Soil, Crop and Agronomy Society of America, Italian Society of Soil Science, European Soil Partnership, European Society for Soil Conservation, Fulbright Association og medlem af det tidligere European Soil Bureau Network (ESBN). Han er medlem af redaktionsudvalget for World Atlas of Desertification (3. udgave), der er sponsoreret af Europa-Kommissionen, og hovedforfatter til kapitlet om jord- og jordbundspolitik i den skelsættende Global Environmental Outlook (GEO6), der offentliggøres af FN’s miljøprogram i 2019. Han er også medlem af redaktionen for det igangværende Soil Atlas of Asia, medlem af Sino-EU-panelet om jord og jordbund, medlem af forsamlingen for EU-missionen Caring for Soil is Caring for Life og medlem af det rådgivende udvalg for det europæiske fælles jordbundsprogram (EJP-Soil).

Moritz von Unger

Stifter, seniorrådgiver og advokat

Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger er stifter, seniorrådgiver og advokat i Atlas Environmental Law Advisory, der har specialiseret sig i europæisk og offentlig og privat international ret. Han har omfattende erfaring med rådgivning om lovgivningsmæssige spørgsmål vedrørende emissionshandel på verdensplan, klimafinansieringsmekanismer, strukturering af kulstofprojekter og due diligence, herunder projekter vedrørende arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Han bistår både den private sektor og regeringer med tvister og forhandlinger i forbindelse med De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og kulstofrelaterede tvister og forhandlinger, og han er ekspert i lovgivningsmæssige og institutionelle klimaændringer og kapacitetsopbygning på højt niveau i de enkelte lande. Som tidligere ansat i Europa-Kommissionen er han en (slettes) ekspert i offentlig og administrativ ret og har stor erfaring med at arbejde med internationale organisationer, der består af flere parter, og han (slettes) har en stor forståelse for at arbejde med internationale organisationer, der består af flere parter. Moritz har en ph.d. i international ret og er medlem af advokaterne i Berlin og Bruxelles. Han er også tilknyttet FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO) arbejdsgruppe om tørveområder.

Zsolt Lengyel

Stiftende medlem

Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP)

Zsolt Lengyel er et stiftende medlem af Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP) og har været formand for instituttet siden dets oprettelse i 2015. Zsolt er økonom, en veteran inden for klimapolitikken og specialist i kommunikationens finesser, politikker og foranstaltninger (EU ETS, (I)NDC er, Kyoto-fleksible mekanismer, TCFD, Parisaftalens artikel 6 osv.) med et engagement i hele cyklussen – fra udformning og gennemførelse til evaluering og revision – af afbødning af klimaændringer og modstandsdygtighed globalt. Han har arbejdet med klimaindsatsen i mere end 20 år, efter at han startede sin karriere som forsker i 1995 på miljø- og geografiafdelingen på London School of Economics.

Investorer

...og en række landmænd der har investeret

Anna Adlarson
Investeringer hos Kinnevik

"Agreena muliggør en betydelig og øjeblikkelig afbødning af klimaforandringer ved at levere kulstoffjernelseskreditter af høj kvalitet baseret på kulstofbinding i jorden - en valideret, skalerbar og naturbaseret teknik til at fjerne eksisterende kulstof fra atmosfæren."

Fandt du ikke det, du søgte?

We’re always ready to help you with any questions. Reach out to us below, and we will get back to you as soon as possible!

Kontakt os her