Od rolnika do fintechu
Oto my, Agreena

Dołącz do naszego zespołu

Nasz zespół istnieje po to, aby zapewniać rolnictwu lepszą przyszłość

200+

pracowników z misją

40+

różnych narodowości

#1

platforma akredytowanego programu certyfikacji emisji dwutlenku węgla z gleby

60%

kierownictwa stanowią kobiety

Poznaj swój lokalny zespół

Łukasz ŻurawieckiPoland

Key Account Manager

Roman MielcarekPoland

Account Manager

Wojciech AugustynowiczPoland

Partner Support Manager

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasza siedziba główna w duńskim stylu hygge znajduje się w Kopenhadze. Jesteśmy jednak teamem zmotywowanych specjalistów z całego świata. Razem mamy jeden cel - tworzyć lepszą przyszłość dla rolników i klimatu.

Ponieważ rolnictwo odpowiada za prawie ⅓ globalnej emisji gazów cieplarnianych, nasza branża ma szansę stać się istotną częścią rozwiązywania istotnego problemu. Stosując szereg praktyk regeneracyjnych, jesteśmy w stanie przekształcić glebę w naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla – wyciągając węgiel z atmosfery i magazynując go w glebie. Przejście rolników na praktyki rolnictwa regeneracyjnego wiąże się jednak z kosztami. Agreena oferuje jeden z nielicznych na świecie systemów nagradzania finansowego, który ma zachęcić rolników do przejścia na zrównoważone rolnictwo węglowe.

Korzyści z tego płynące wykraczają jednak poza ekonomiczną motywację rolników poprzez rynki certyfikatów węglowych. Istnieje wiele innych korzyści związanych z rolnictwem regeneracyjnym, które budują odporność na zmiany klimatu: lepsza gospodarka wodna gleby, bioróżnorodność i zmniejszenie erozji to tylko kilka z nich. Nasza praca jest zakorzeniona w wywieraniu wpływu na klimat przy jednoczesnym kontynuowaniu zapewnienia żywności nieustannie rosnącej populacji, co jest niezbędne dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą założoną przez kobiety. Skupiamy się na rolnikach. Patrzymy w przyszłość.

2018

Wspierana przez rolników inwestycja początkowa

Trzy znaczące duńskie rodzinne gospodarstwa rolne dostrzegły w pomyśle Julie i Idy wartość zmieniającą branżę. Rolnicy ci stali się pierwszymi inwestorami w produkt znany wtedy jako Commoditrader.

2017

Firma założona przez dwie kobiety

Dwie młode i ambitne kobiety – Julie, specjalistka od technologii i Ida, profesjonalistka w dziedzinie rolnictwa, która urodziła się i wychowała na farmie w Danii. Łączą je przyjaźń i wizja zmiany sposobu, w jaki rolnictwo działa na rynkach międzynarodowych.

2019

Rynek handlu towarami

Simon Haldrup, dyrektor generalny, dołącza do Julie i Idy, aby wnieść do firmy swoje bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości. Powstaje wersja 0.1 paneuropejskiego rynku towarów rolnych, która wzbudza zainteresowanie ponad 2000 rolników.

2020

Wejście na rynek certyfikatów węglowych

Nasza innowacyjna platforma technologiczna i szerokie dotarcie do rolników w Europie rolników, w połączeniu z silnym wzrostem zainteresowania polityką zrównoważonego rozwoju w przemyśle rolniczym, oznacza, że jesteśmy w doskonałym momencie, aby zacząć rozwijać pierwszy europejski program certyfikacji pochłaniania węgla przez gleby rolnicze.

2021

Rusza platforma AgreenaCarbon

Po kompleksowych badaniach przeprowadzonych przez nasz zespół Carbon Science, opracowaniu modelu, ekspansji handlowej i obszernej współpracy z rolnikami, w 2021 roku uruchamiamy akredytowany program AgreenaCarbon, zgodnie z normą ISO 14064-2.

2021

Finansowanie w fazie zalążkowej

Agreena pozyskała 4,7 mln USD kapitału początkowego od Giant Ventures i Vækstfonden.

2022

Seria A

Zwiększenie finansowania dzięki inwestycji w ramach rundy A o wartości 22 mln USD, prowadzonej przez Kinnevik, Giant Ventures i Vaeksfonden, państwowy fundusz rządu duńskiego.

2022

Przejęcie firmy Hummingbird Technologies

Przejęcie wiodącego rozwiązania technologicznego w zakresie MRV i zaawansowanego uczenia maszynowego w rolnictwie regeneracyjnym pod koniec lipca 2022 roku, co pozwoliło rozszerzyć i ulepszyć rozwiązania dotyczących łańcucha dostaw.

Poznaj założycieli

„Rynki certyfikatów węglowych rozwijają się bardzo szybko.”

Simon Haldrup
CEO

„Teraz jest naprawdę czas na intensywny rozwój naszej firmy”

Julie Koch Fahler
Kierownik działu operacyjnego

Zarząd

Simon Haldrup Denmark

Współzałożyciel / dyrektor generalny

Julie Koch Fahler Denmark

Współzałożyciel / dyrektor operacyjny

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Dyrektor finansowy

Tom BlowerUnited Kingdom

Dyrektor ds. produktów i badań i rozwoju

Allan Noer Denmark

Dyrektor ds. technologii

Julie Jensen BE

Dyrektor ds. ludzi

Frederik AagaardDenmark

Dyrektor ds. handlowych

Niels Vittrup Denmark

Dyrektor handlowy – Farmer Europe

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytanie dotyczące certyfikatów węglowych?

Skontaktuj się z działem handlowym

Masz jakieś pytanie dotyczące kredytów węglowych?

Skontaktuj się z działem handlowym

Masz jakieś pytanie dotyczące MRV?

Skontaktuj się z zespołem ds. technologii

Masz jakieś pytanie dotyczące mediów?

Skontaktuj się z erica.johnson@agreena.com

Dołącz do rewolucji rolnictwa regeneracyjnego

200+ członków zespołu na całym świecie ze wspólną misją

Agreena jest inspirującym, dynamicznym i zorientowanym na cel zespołem, nastawionym na realizację misji ulepszenia rolnictwa i klimatu. Chociaż nasze korzenie są w rolnictwie, finansach i technologii, nasz zespół ekspertów składa się zarówno z naukowców zajmujących się węglem glebowym, jak i twórców oprogramowania, a także strategów rynkowych i ekspertów ds. regulacji. Agreena zatrudnia osoby reprezentujące ponad 30 narodowości – zarówno w naszej siedzibie w Kopenhadze, jak i zdalnie w całej Europie.

Dołącz do nas – Agreena czeka na Ciebie.

Nieustannie rozwijamy się i szukamy najlepszych talentów na świecie

Agreena ciągle się rozwija, więc stale szukamy utalentowanych i pełnych pasji osób, które dołączyłyby do nas, aby wspólnie wspomagać rolników w przejściu na praktyki rolnictwa regeneracyjnego! Pracując w firmie Agreena zmieniasz świat i przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz środowiskowego w rolnictwie.

W Agreena możesz liczyć na wsparcie i pozytywne środowisko pracy z możliwościami uczenia się, zarządzania i rozwoju. Powierzamy naszym pracownikom dużą odpowiedzialność i zachęcamy do nowatorskich sposobów myślenia, innowacji i dodatkowo dobrej zabawy.

Chcesz mieć wpływ na rolnictwo i klimat?
Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Zewnętrzna Rada Doradcza AgreenaCarbon

Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości naszego programu i towarzyszących mu metodologii, protokołów oraz certyfikatów. Poza naszymi rolnikami, doradcami i ekspertami wewnętrznymi zależy nam na posiadaniu międzysektorowych spostrzeżeń i wiedzy, które wnoszą dodatkową siłę do programu AgreenaCarbon. Dziękujemy naszym zewnętrznym doradcom za wsparcie w zakresie metodologii naukowej oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) naszego programu emisji dwutlenku węgla w glebie, jak również ram prawnych i polityki z zakresu rozwijającego się dobrowolnego rynku certyfikatów węglowych (VCM).

Dr. Pandi Zdruli

Starszy pracownik naukowy

The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Dr Pandi Zdruli jest starszym pracownikiem naukowym Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych (CIHEAM) w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomicznym w Bari we Włoszech od 1999 roku, gdzie wykłada gleboznawstwo i zarządzanie zasobami naturalnymi. Zanim rozpoczął pracę w Instytucie w Bari, przez dwa lata był naukowcem wizytującym we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech oraz przez pięć lat starszym stypendystą Fulbrighta w United States Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service (USDA NRCS) w Waszyngtonie, gdzie ukończył sponsorowane przez Fundację Fulbrighta studia doktoranckie po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Rolniczym w Tiranie w Albanii. Profesor Zdruli opublikował 80 artykułów i raportów technicznych oraz zredagował 12 książek na tematy związane z zarządzaniem glebą. Jest między innymi członkiem International Union of Soil Sciences; Soil, Crop and Agronomy Society of America; Italian Society of Soil Science; European Soil Partnership; European Society for Soil Conservation; Fulbright Association oraz członkiem dawnej European Soil Bureau Network (ESBN). Jest także członkiem rady redakcyjnej Światowego Atlasu Pustynnienia (wydanie 3), sponsorowanego przez Komisję Europejską, oraz głównym autorem rozdziału dotyczącego polityki w zakresie gruntów i gleb w przełomowym Global Environmental Outlook (GEO6), opublikowanym przez Program Środowiskowy ONZ w 2019 roku. Należy też do rady redakcyjnej Atlasu gleb Azji, chińsko-unijnego panelu ds. gleb i ziemi, zgromadzenia misji UE „Caring for Soil is Caring for Life” oraz rady doradczej Europejskiego Wspólnego Programu Glebowego (EJP-Soil).

Moritz von Unger

Założyciel, senior counsel i adwokat

Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger jest założycielem, starszym radcą prawnym i adwokatem w Atlas Environmental Law Advisory, specjalizującym się w prawie europejskim oraz publicznym i prywatnym prawie międzynarodowym. Ma bogate doświadczenie w doradzaniu w kwestiach regulacyjnych dotyczących handlu emisjami na całym świecie, a także mechanizmów finansowania klimatycznego, strukturyzacji projektów węglowych i due diligence, w tym projektów dotyczących użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Pomaga sektorowi prywatnemu i rządom w negocjacjach i sporach związanych z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) i emisją dwutlenku węgla. Jako były pracownik Komisji Europejskiej jest autorytetem w dziedzinie prawa publicznego i administracyjnego oraz wykazuje się dużą wrażliwością w pracy z wielostronnymi organizacjami międzynarodowymi. Moritz uzyskał doktorat z prawa międzynarodowego i jest członkiem palestry w Berlinie i Brukseli. Należy również Grupy Roboczej ds. Torfowisk przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zsolt Lengyel

Członek założyciel

Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP)

Zsolt Lengyel jest założycielem i członkiem Fundacji Instytut Europejskiej Polityki Energetycznej i Klimatycznej (IEECP) i pełni funkcję jej przewodniczącego od momentu jej powstania w 2015 roku. Zsolt jest ekonomistą, weteranem polityki klimatycznej i specjalistą w zakresie odpowiednich instrumentów, polityk i środków (EU ETS, (I)NDC, mechanizmów elastycznych z Kioto, TCFD, artykułu 6 Porozumienia Paryskiego itp.), zaangażowanym w pełny cykl – od projektowania i wdrażania, do oceny i audytu, po łagodzenie zmian klimatu i odporności na nie na całym świecie. Realizuje działania na rzecz klimatu od ponad 20 lat, po tym jak w 1995 roku rozpoczął swoją karierę jako pracownik naukowy w Departamencie Środowiska i Geografii w London School of Economics.

Inwestorzy

…oraz wielu rolniczych aniołów biznesu.

Anna Adlarson
Inwestor z firmy Kinnevik

Program Agreena stwarza możliwosci łagodzenia zmian klimatu poprzez oferowanie wysokiej jakości certyfikatów węglowych, zweryfikowanych oraz inspirowanych przyrodą, które potwierdzają ilość zmagazynowanego węgla organicznego w glebie.

Nie udało Ci się znaleźć tego, czego szukasz?

Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia Ci pomocy w razie jakichkolwiek pytań. Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami