Od rolnika do fintechu
Oto my, Agreena

Dołącz do naszego zespołu

Nasz zespół istnieje po to, aby zapewniać rolnictwu nową przyszłość

98

pracowników z misją

31

różnych narodowości

#1

platforma węgla gleboweg finansowana o w Europie

60%

kierownictwa stanowią kobiety

Nasza przytulna siedziba znajduje się w Kopenhadze, jednak mamy zmotywowanych profesjonalistów na całym świecie – pomagają nam oni nam w skalowalny sposób wpływać na rolników i klimat.

Ponieważ rolnictwo odpowiada za prawie ⅓ globalnej emisji gazów cieplarnianych, nasza branża ma szansę stać się istotną częścią rozwiązywania istotnego problemu. Stosując szereg praktyk regeneracyjnych, jesteśmy w stanie przekształcić glebę w naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla – wyciągając węgiel z atmosfery i magazynując go w glebie. Przejście rolników na praktyki rolnictwa regeneracyjnego wiąże się jednak z kosztami. Agreena oferuje jeden z nielicznych na świecie systemów nagradzania finansowego, który ma zachęcić rolników do przejścia na zrównoważone rolnictwo węglowe.

Korzyści z tego płynące wykraczają jednak poza ekonomiczną motywację rolników poprzez rynki węgla. Istnieje wiele innych korzyści związanych z rolnictwem regeneracyjnym, które budują odporność na zmiany klimatu: lepsza retencja wody, bioróżnorodność i zmniejszenie erozji to tylko kilka z nich. Nasza praca jest zakorzeniona w wywieraniu wpływu na klimat przy jednoczesnym kontynuowaniu zapewnienia żywności nieustannie rosnącej populacji, co jest niezbędne dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą założoną przez kobiety. Skupiamy się na rolnikach. Spoglądamy w przyszłość.

2018

Wspierana przez rolników inwestycja początkowa

Trzy ważne duńskie rodziny rolnicze dostrzegły w pomyśle Julie i Idy wartość zmieniającą branżę.
Rodziny te stały się pierwszymi inwestorami w to, co było wtedy znane jako Commoditrader.

2017

Firma założona przez kobietę

Najlepsze przyjaciółki, specjalistka od technologii Julie i profesjonalistka w dziedzinie rolnictwa Ida, która urodziła się i wychowała na farmie w Danii, łączą siły, aby zmienić sposób, w jaki przemysł rolniczy istnieje na rynku za granicami.

2019

Rynek handlu towarami

Simon Haldrup, dyrektor generalny, dołącza do Julie i Idy, aby wnieść do firmy swoje bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości. Powstaje wersja 0.1 paneuropejskiego rynku towarów rolnych, która wzbudza zainteresowanie ponad 2000 rolników.

2020

Wejście na rynek węgla w glebie

Nasza innowacyjna platforma technologiczna i szerokie dotarcie do europejskich rolników, w połączeniu z zalewem polityki zrównoważonego rozwoju w przemyśle rolniczym, oznacza, że jesteśmy w doskonałym miejscu, aby zacząć rozwijać pierwszy europejski program certyfikacji węgla w glebie.

2021

Uruchomienie AgreenaCarbon

Po kompleksowych badaniach przeprowadzonych przez nasz zespół Carbon Science, opracowaniu modelu, ekspansji handlowej i obszernej współpracy z rolnikami, w 2021 roku uruchamiamy akredytowany zgodnie z normą ISO 14064-2 program AgreenaCarbon

2021

Finansowanie w fazie zalążkowej

Agreena pozyskuje 4,7 mln USD kapitału początkowego od Giant Ventures i Vækstfonden.

2022

Seria A

Zwiększenie finansowania dzięki inwestycji w ramach rundy A o wartości 22 mln USD, prowadzonej przez Kinnevik, Giant Ventures i Vaeksfonden, państwowy fundusz rządu duńskiego.

2022

Przejęcie Hummingbird Technologies

Przejęcie wiodącego rozwiązania technologicznego w zakresie MRV i zaawansowanego uczenia się w rolnictwie regeneracyjnym pod koniec lipca 2022 roku w celu rozszerzenia i ulepszenia rozwiązań dotyczących łańcucha dostaw.

Poznaj założycieli

“Rynki węgla rozwijają się bardzo szybko.”

Simon Haldrup
CEO

“Naprawdę musimy się teraz rozwijać”

Julie Koch Fahler
Kierownik działu operacyjnego

“Pracujemy z prawdziwymi rolnikami.”

Ida Boesen
Kierownik ds. strategii rynkowej

Kierownictwo

agreena_simon
Simon Haldrup Denmark

CEO

agreena_ida
Ida Boesen Denmark

Dyrektor ds. strategii

agreena_julie
Julie Koch Fahler Denmark

Dyrektor ds. operacyjnych

agreena_niels
Niels Vittrup Denmark

Dyrektor ds. sprzedaży i partnerstwa

agreena_erica
Erica Johnson US

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

agreena_valentine
Valentine Ganseman BE

Dyrektor ds. sukcesu klientów

agreena_allan
Allan Noer Denmark

CTO

agreena_jennifer
Jennifer Hanser US

Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Jonas Bech US

CFO

Julie Jensen BE

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytanie dotyczące certyfikatów węglowych?

Skontaktuj się z działem handlowym

Masz jakieś pytanie dotyczące kredytów węglowych?

Skontaktuj się z działem handlowym

Masz jakieś pytanie dotyczące MRV?

Skontaktuj się z zespołem ds. technologii

Masz jakieś pytanie dotyczące mediów?

Skontaktuj się z erica.johnson@agreena.com

Dołącz do rewolucji regeneracyjnej

98 profesjonalistów ze wspólną misją na całym świecie

Agreena jest ekscytującą, dynamiczną i zorientowaną na cel organizacją, zjednoczona w realizacji misji wywierania wpływu na rolników i klimat. Chociaż jesteśmy zakorzenieni w rolnictwie, finansach i technologii, nasz zespół ekspertów składa się z naukowców zajmujących się węglem w glebie i twórców oprogramowania, a także strategów rynkowych i ekspertów ds. regulacji. Agreena zatrudnia osoby reprezentujące ponad 30 narodowości – zarówno w naszej siedzibie w Kopenhadze, jak i zdalnie w całej Europie.

Dołącz do naszej rodziny – Agreena czeka na Ciebie.

Nieustannie rozwijamy się i szukamy najlepszych talentów na świecie

Agreena stale się rozwija, więc zawsze szukamy utalentowanych i pełnych pasji osób, które dołączyłyby do nas, aby wspólnie skupiać się na regeneracji! Praca w firmie Agreena oznacza, że otrzymujesz wynagrodzenie za to, że zmieniasz świat i przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz środowiskowego w rolnictwie.

Nasza firma oferuje wspierające i pozytywne środowisko pracy z możliwościami uczenia się, kierownictwa i rozwoju. Wierzymy w powierzanie naszym pracownikom dużej odpowiedzialności, a także zachęcamy do świeżych sposobów myślenia, innowacji i dobrej zabawy.

Chcesz mieć wpływ na rolnictwo i klimat?
Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Zewnętrzna Rada Doradcza AgreenaCarbon

Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości naszego programu i towarzyszących mu metodologii, protokołów oraz certyfikatów. Poza naszymi rolnikami, doradcami i ekspertami wewnętrznymi zależy nam na posiadaniu międzysektorowych spostrzeżeń i wiedzy, które wnoszą dodatkową siłę do programu AgreenaCarbon. Dziękujemy naszym zewnętrznym doradcom za wsparcie w zakresie metodologii naukowej oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) naszego programu emisji dwutlenku węgla w glebie, jak również ram prawnych i polityki z zakresu rozwijającego się rynku dobrowolnej emisji dwutlenku węgla (VCM).

Dr. Pandi Zdruli

Starszy pracownik naukowy

The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)

Dr Pandi Zdruli jest starszym pracownikiem naukowym Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych (CIHEAM) w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomicznym w Bari we Włoszech od 1999 roku, gdzie wykłada gleboznawstwo i zarządzanie zasobami naturalnymi. Zanim rozpoczął pracę w Instytucie w Bari, przez dwa lata był naukowcem wizytującym we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech oraz przez pięć lat starszym stypendystą Fulbrighta w United States Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service (USDA NRCS) w Waszyngtonie, gdzie ukończył sponsorowane przez Fundację Fulbrighta studia doktoranckie po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Rolniczym w Tiranie w Albanii. Profesor Zdruli opublikował 80 artykułów i raportów technicznych oraz zredagował 12 książek na tematy związane z zarządzaniem glebą. Jest między innymi członkiem International Union of Soil Sciences; Soil, Crop and Agronomy Society of America; Italian Society of Soil Science; European Soil Partnership; European Society for Soil Conservation; Fulbright Association oraz członkiem dawnej European Soil Bureau Network (ESBN). Jest także członkiem rady redakcyjnej Światowego Atlasu Pustynnienia (wydanie 3), sponsorowanego przez Komisję Europejską, oraz głównym autorem rozdziału dotyczącego polityki w zakresie gruntów i gleb w przełomowym Global Environmental Outlook (GEO6), opublikowanym przez Program Środowiskowy ONZ w 2019 roku. Należy też do rady redakcyjnej Atlasu gleb Azji, chińsko-unijnego panelu ds. gleb i ziemi, zgromadzenia misji UE „Caring for Soil is Caring for Life” oraz rady doradczej Europejskiego Wspólnego Programu Glebowego (EJP-Soil).

Moritz von Unger

Założyciel, senior counsel i adwokat

Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger jest założycielem, starszym radcą prawnym i adwokatem w Atlas Environmental Law Advisory, specjalizującym się w prawie europejskim oraz publicznym i prywatnym prawie międzynarodowym. Ma bogate doświadczenie w doradzaniu w kwestiach regulacyjnych dotyczących handlu emisjami na całym świecie, a także mechanizmów finansowania klimatycznego, strukturyzacji projektów węglowych i due diligence, w tym projektów dotyczących użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Pomaga sektorowi prywatnemu i rządom w negocjacjach i sporach związanych z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) i emisją dwutlenku węgla. Jako były pracownik Komisji Europejskiej jest autorytetem w dziedzinie prawa publicznego i administracyjnego oraz wykazuje się dużą wrażliwością w pracy z wielostronnymi organizacjami międzynarodowymi. Moritz uzyskał doktorat z prawa międzynarodowego i jest członkiem palestry w Berlinie i Brukseli. Należy również Grupy Roboczej ds. Torfowisk przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zsolt Lengyel

Członek założyciel

Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP)

Zsolt Lengyel jest członkiem założycielem Fundacji Instytut Europejskiej Polityki Energetycznej i Klimatycznej (IEECP) i pełni funkcję jej przewodniczącego od momentu jej powstania w 2015 roku. Zsolt jest ekonomistą, weteranem polityki klimatycznej i specjalistą w zakresie odpowiednich instrumentów, polityk i środków (EU ETS, (I)NDC, mechanizmy elastyczne z Kioto, TCFD, artykuł 6 Porozumienia Paryskiego itp.), zaangażowanym w pełny cykl – od projektowania i wdrażania do oceny i audytu po łagodzenie zmian klimatu i odporności na nie na całym świecie. Realizuje działania na rzecz klimatu od ponad 20 lat, po tym jak w 1995 roku rozpoczął swoją karierę jako pracownik naukowy w Departamencie Środowiska i Geografii w London School of Economics.

Inwestorzy

…oraz wielu rolniczych inwestorów-aniołów.

Anna Adlarson
Inwestycje w Kinnevik

“Agreena umożliwia znaczące i natychmiastowe łagodzenie zmian klimatycznych poprzez dostarczanie wysokiej jakości kredytów węglowych opartych na sekwestracji węgla w glebie – zatwierdzonej, skalowalnej i opartej na naturze technice usuwania węgla z atmosfery.”

Nie udało Ci się znaleźć tego, co Cię interesuje?

Zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia Ci pomocy w razie jakichkolwiek pytań. Skontaktuj się z nami poniżej, a my odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe!

Skontaktuj się z nami tutaj