От земеделски производител до финтех
Ние сме Agreena

Присъединете се към екипа ни

Ние съществуваме, за да създадем ново бъдеще в селското стопанство

200+

служители с мисия

40+

различни 
 националности

#1

финансирана платформа за почвен въглерод в Европа

60%

от ръководството 
 са жени.

Хюга - със седалище в Копенхаген, ние разполагаме с целеустремени професионалисти от цял свят, които ни помагат да изградим мащабно въздействие върху фермерите и климата.

Тъй като земеделието отделя почти ⅓ от глобалните емисии на парникови газове, сега отрасълът има възможност да бъде значителна част от решението на климатичните промени. Чрез възприемането на набор от регенеративни практики ние сме в състояние да превърнем почвата в естествен поглътител на въглерод – извличайки въглерода от атмосферата и съхранявайки го в почвата. Но преминаването на земеделците към регенеративни земеделски практики е свързано с разходи. Agreena предлага една от малкото програми за финансово възнаграждение в света, за да стимулира земеделските стопани в прехода им към устойчиво въглеродно земеделие.

Но ползите се простират отвъд икономическото стимулиране на земеделците чрез пазарите на въглеродни емисии. Съществуват множество съпътстващи ползи от регенеративното земеделие, които изграждат устойчивост на климата: подобрено задържане на вода, биоразнообразие и намалена ерозия, но назоваваме само някои от тях. Нашата работа се корени в създаването на необходимото въздействие върху климата за бъдещите поколения, като същевременно продължаваме да изхранваме нарастващото население.

Основана от жени. Ориентирана към земеделците. Бъдещето е на хоризонта.

2018

Подкрепяни от земеделски производители първоначална инвестиция

Три знатни датски фермерски семейства оценяват идеята на Джули и Ида като такава, която ще промени индустрията.
Тези семейства стават първите инвеститори в това, което тогава е известно като Commoditrader.

2017

Основана от жени

Tехнологичният специалист Джули и специалистът по земеделие Ида, която е родена и израснала във ферма в Дания, обединяват сили, за да трансформират начина, по който селскостопанската индустрия се свързва и търгува през границите.

2019

Пазар за търговия със стоки

Главният изпълнителен директор Саймън Халдруп се присъединява към Джули и Ида, за да допринесе със своя богат опит в областта на банковото дело. Пусната е версия 0.1 на общоевропейския пазар за селскостопански стоки, която привлича над 2000 земеделски производители.

2020

Навлизане на пазара на почвения въглерод

Нашата иновативна технологична платформа и широкият достъп до европейските земеделци, в съчетание със селскостопанския отрасъл, залят от политики за устойчивост, означава, че се намираме в благоприятна позиция за разработване на първата европейска програма за сертифициране на почвен въглерод.

2021

Стартиране на AgreenaCarbon

След задълбочени изследвания от страна на нашия екип по въглеродни науки, разработване на модели, търговска експанзия и широко сътрудничество с земеделските производители, през 2021 г. стартирахме AgreenaCarbon, акредитирана по стандарт ISO 14064-2.

2021

Начално (сийд) финансиране

Agreena набира $4,7 милиона начален капитал от Giant Ventures и Vækstfonden.

2022

Серия А

Увеличаване на финансирането с инвестиционен рунд А, осигуряващ 22 млн. долара, воден от Kinnevik, Giant Ventures и Vaeksfonden, суверенния фонд на датското правителство.

2022

Придобиване на Hummingbird Technologies

Придобиват водещо технологично решение за мониторинг, отчитане и проверка (MRV) и усъвършенствано обучение в областта на регенеративното земеделие в края на юли 2022 г., за да обхванат и подобрят решенията по веригата за доставки.

Запознайте се с основателите

„Пазарите на въглеродни емисии се развиват бързо.“

Саймън Халдруп
Главен изпълнителен директор

„Наистина трябва да се развиваме сега.“

Джули Кох Фалер
Ръководител „Операции“

Ръководство

Simon HaldrupDenmark

Съосновател / главен изпълнителен директор

Julie Koch FahlerDenmark

Съосновател / главен оперативен директор

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Главен финансов директор

Tom BlowerUnited Kingdom

Главен директор по продукти и Р&Д

Allan NoerDenmark

Главен технологичен директор

Julie Jensen BE

Директор Хора

Frederik AagaardDenmark

Директор на отдел „Въглеродни пазари

Niels VittrupDenmark

Търговски директор – Farmer Europe

Свържете се с нас

Имате ли запитване за въглеродните сертификати?

Свържете се с търговския отдел

Имате ли запитване за въглеродните сертификати?

Свържете се с търговския отдел

Имате ли запитване за мониторинг, отчитане и проверка (MRV)?

Свържете се с технологичния отдел

Имате ли запитване относно медиите?

Свържете се с erica.johnson@agreena.com

Присъединете се към регенеративната революция

200+ професионалисти с мисия от цял свят

Agreena е динамична и целеустремена организация, обединена от мисията да оказва въздействие върху земеделците и климата. Макар да сме отдадени на земеделието, финансите и технологиите, екипът ни от експерти варира от учени, занимаващи се с въглерод в почвата, и разработчици на софтуер до пазарни стратези и експерти по регулаторни въпроси. Повече от 30 националности са събрани под общия флаг на Agreena – работят от централата ни в Копенхаген или дистанционно в цяла Европа.

Разширяваме дейността си и търсим най-добрите таланти в света

Agreena непрекъснато се разраства и ние търсим талантливи и страстни хора, които да се присъединят към нас в регенеративният преход! Работата в Agreena означава, че получавате заплащане, за да променяте света и да стимулирате икономическата и екологична устойчивост в земеделието.

Нашата компания предлага подкрепяща и позитивна работна среда с възможности за учене, лидерство и растеж. Ние вярваме, че даваме на нашите служители много отговорности и насърчаваме новото мислене и иновациите.

Интересувате ли се да окажете влияние върху селското стопанство и климата?
Разгледайте нашите отворени позиции

Външен консултативен съвет на AgreenaCarbon

Стремим се да постигнем най-високо ниво на качество на нашата програма и съпътстващите я методологии, протоколи и сертификати. Освен нашите земеделски стопани, консултанти и вътрешни експерти, ние се стремим да разполагаме с междусекторен поглед и опит, които да придадат допълнителна сила на програмата AgreenaCarbon. Благодарим на нашите външни консултанти за подкрепата, която ни оказват с насоки и съвети, свързани с научната методология и мониторинга, отчитането и верификацията (MRV) на нашата програма за почвен въглерод, както и с регулаторните и политическите рамки в развиващия се доброволен пазар на въглеродни емисии (VCM).

Д-р Панди Здрули

Главен научен сътрудник

Международен Център за Средиземноморски Aгрономически Изследвания

От 1999 г. д-р Панди Здрули е старши научен сътрудник в Международния център за съвременни средиземноморски агрономически изследвания (CIHEAM) в Средиземноморския агрономически институт в Бари, Италия, където преподава почвознание и управление на природните ресурси. Преди да се присъедини към Института в Бари, той е гостуващ учен в Съвместния изследователски център на Европейската комисия в Испра, Италия, в продължение на две години и старши научен сътрудник по програмата Фулбрайт в продължение на пет години в Министерството на земеделието на САЩ – Службата за опазване на природните ресурси (USDA NRCS) във Вашингтон, където завършва докторската си степен, спонсорирана от фондация Фулбрайт, след като се дипломира в Аграрния университет в Тирана, Албания. Професор Здрули е публикувал 80 статии и технически доклади и е редактирал 12 книги по актуални теми, свързани с управлението на почвите. Освен това той е член на Международния съюз по почвознание; Американското дружество по почвознание, растениевъдство и агрономия; Италианското дружество по почвознание; Европейското партньорство по почвознание; Европейското дружество за опазване на почвите; Асоциацията „Фулбрайт“ и член на бившата Европейска мрежа на почвените бюра (ESBN). Той е член на редакционната колегия на Световния атлас на опустиняването (3-то издание), спонсориран от Европейската комисия, и водещ автор на главата за политиката в областта на земята и почвите в знаковата Глобална екологична перспектива (GEO6), публикувана от Програмата на ООН за околната среда през 2019 г. Той е също така член на редакционната колегия на текущия Атлас на почвите в Азия, член на панела Китай-ЕС за земята и почвите и член на асамблеята на мисията на ЕС „Грижата за почвата е грижа за живота“, както и член на консултативния съвет на Европейската съвместна програма за почвите (EJP-Soil).

Мориц фон Унгер

Основател, юрист и адвокат

‘Атлас’ Консултации по екологично право

Мориц фон Унгер е основател, старши юрисконсулт и адвокат на Atlas Environmental Law Advisory, специализирана в областта на европейското и международното публично и частно право. Той има богат опит в консултирането по регулаторни въпроси, свързани с търговията с емисии в световен мащаб, механизмите за финансиране на климата, структурирането и надлежната проверка на въглеродни проекти, включително проекти за земеползване, промяна на земеползването и горско стопанство (LULUCF). Съдейства на частния сектор, както и на правителствата, при съдебни спорове и преговори, свързани с Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) и въглеродните емисии, и е експерт по регулаторни и институционални трансформации на високо равнище в областта на климата в страните и изграждането на капацитет. Като бивш служител на Европейската комисия той добре познава публичното и административното право от първа ръка и привнася своя опит в работата с многостранни международни организации. Мориц има докторска степен по международно право и е член на адвокатските колегии в Берлин и Брюксел. Той е свързан и с Работната група по торфищата към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Жолт Ленгиел

Oсновател

Институт по европейска енергийна и климатична политика

Жолт Ленгиел е член-основател на Фондация „Институт за европейска енергийна и климатична политика“ (IEECP) и е неин председател от създаването ѝ през 2015 г. Жолт е икономист, ветеран в областта на политиките за борба с изменението на климата и специалист по съответните инструменти, политики и мерки (СТЕ на ЕС, (I)NDCs, гъвкави механизми от Киото, TCFD, член 6 от Парижкото споразумение и т.н.) с участие в пълния цикъл – от проектирането и изпълнението до оценката и одита – на смекчаването на последиците от изменението на климата и устойчивостта в световен мащаб. Работи в областта на климата повече от 20 години, след като започва кариерата си в катедра „Околна среда и география“ в Лондонското училище по икономика, като изследовател през 1995 г.

Инвеститори

…и редица земеделски стопани-ангели-инвеститори.

Анна Адларсон
Инвестиции в Kinnevik

"Agreena дава възможност за значително и незабавно смекчаване на последиците от изменението на климата чрез предоставяне на висококачествени кредити за отстраняване и поглъщане на въглерод в почвата - утвърдена, глобална и основана на природата техника за отстраняване на съществуващия въглерод от атмосферата."

Не намерихте това, което търсехте?

Винаги сме готови да Ви помогнем по всякакви въпроси. Потърсете ни и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро!

Свържете се с нас тук