No lauksaimniecības līdz finanšu tehnoloģijām
Mēs esam Agreena

Pievienoties mūsu komandai

Mūsu komanda ir šeit, lai radītu jaunu nākotni lauksaimniecībā

200+

uz misiju
orientēti darbinieki

40+

dažādas
tautības

#1

finansēta augsnes
oglekļa platforma Eiropā

60%

no vadības
ir sievietes

Mūsu mājīgā galvenā mītne atrodas Kopenhāgenā un mums ir mērķtiecīgi profesionāļi visā pasaulē, kas palīdz veidot mērogojamu ietekmi uz lauksaimniekiem un klimatu.

Tā kā lauksaimniecība rada gandrīz ⅓ no visas pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām, nozarei tagad ir iespēja būt nozīmīgai klimata krīzes risinājuma daļai. Ieviešot videi draudzīgo metožu kopumu, mēs spējam pārvērst augsni par dabisku oglekļa piesaistītāju – piesaistot oglekli no atmosfēras un uzkrājot to augsnē. Taču lauksaimnieku pāreja uz videi draudzīgo lauksaimniecību ir saistīta ar izmaksām. Agreena piedāvā vienu no retajām finansiālās atlīdzības shēmām pasaulē, lai stimulētu lauksaimniekus viņu ilgtspējīgās oglekļa lauksaimniecības ceļā.

Taču ieguvumi ir plašāki nekā tikai ekonomiska lauksaimnieku stimulēšana, izmantojot oglekļa tirgu. Pastāv virkne videi draudzīgās lauksaimniecības blakusieguvumu, kas palielina noturību pret klimata pārmaiņām: uzlabota ūdens caurlaidība, bioloģiskā daudzveidība un samazināta erozija, un mēs nosaucām tikai ir dažus no tiem. Mūsu darbs ir saistīts uz tīra klimata radīšanas iespēju, kas nepieciešama nākamajām paaudzēm, vienlaikus turpinot nodrošināt pārtiku pieaugošajam iedzīvotāju skaitam.

Sieviešu dibināts. Uz lauksaimniekiem orientēts. Ar skatienu nākotnē.

2017

Sieviešu dibināts

Labākās draudzenes, tehnoloģiju speciāliste Džūlija (Julie) un lauksaimniecības profesionāle Ida, kura ir dzimusi un uzaugusi saimniecībā Dānijā, apvieno spēkus, lai pārveidotu lauksaimniecības nozares pārrobežu saiknes un tirdzniecību.

2018

Lauksaimnieku atbalstīts sākotnējais ieguldījums

Trīs nozīmīgas dāņu lauksaimnieku ģimenes saskatīja Jūlijas un Idas idejā vērtību, kas spēj mainīt visu nozari. Šīs ģimenes kļuva par pirmajiem investoriem uzņēmumā, kas tolaik bija pazīstams kā Commoditrader.

2019

Resursu tirdzniecības vieta

Izpilddirektors Saimons Haldrups (Simon Haldrup) pievienojas Džūlijai un Idai, lai sniegtu uzņēmumam savu plašo pieredzi banku jomā. Tiek publicēta Eiropas lauksaimniecības resursu tirdzniecības versija 0.1, kas piesaista vairāk nekā 2000 lauksaimnieku.

2020

Ieiešana augsnes oglekļa tirgū

Mūsu inovatīvā tehnoloģiju platforma un plašais Eiropas lauksaimnieku loks, kā arī lauksaimniecības nozares virzība uz ilgtspējības politiku nozīmē, ka mēs esam izdevīgā situācijā, lai izstrādātu pirmo Eiropas augsnes oglekļa sertifikācijas programmu.

2021

Sākotnējais finansējums

Agreena piesaistīja 4,7 miljonus ASV dolāru sākumkapitālu no Giant Ventures un Vækstfonden.

2021

AgreenaCarbon palaišana

Pēc visaptverošas izpētes, ko veica mūsu Oglekļa Zinātnes komanda, modeļa izstrādes, komerciālas paplašināšanās un plašas sadarbības ar lauksaimniekiem, mēs 2021. gadā palaidām AgreenaCarbon programmu, kas akreditēta saskaņā ar ISO 14064-2 standartu.

2022

A kārta

Paplašināts finansējums ar A kārtas investīcijām, iegūstot 22 miljonus ASV dolāru. To paveica Kinnevik, Giant Ventures un Vaeksfonden, Dānijas valdības valsts fonds.

2022

Hummingbird Technologies pievienošana

2022. gada jūlija beigās iegādāts vadošais videi draudzīgās lauksaimniecības MRV un progresīvās mācīšanās tehnoloģijas risinājums, lai paplašinātu un uzlabotu piegādes ķēžu risinājumus.

Iepazīstieties ar Dibinātājiem

“Oglekļa tirgus strauji attīstās.”

Saimons Haldrups (Simon Haldrup)
Izpilddirektors

“Mums tiešām pašreiz nepieciešama izaugsme.”

Jūlija Koha Fālere (Julie Koch Fahler)
Operāciju Nodaļas Vadītāja

Vadība

Simon Haldrup Denmark

Līdzdibinātājs / izpilddirektors

Julie Koch Fahler Denmark

Līdzdibinātājs / darbības vadītājs

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Finanšu direktors

Tom BlowerUnited Kingdom

Produktu un pētniecības un izstrādes vadītājs

Allan Noer Denmark

Tehnoloģiju direktors

Julie Jensen BE

Personāla direktors

Frederik AagaardDenmark

Komercdarbības direktors

Niels Vittrup Denmark

Komercdirektors – Farmer Europe

Sazinamies

Vai Jums ir jautājums par oglekļa sertifikātiem?

Sazināties ar komercnodaļu

Vai Jums ir jautājums par oglekļa kredītiem?

Sazināties ar komercnodaļu

Vai jums ir jautājums saistībā ar MRV?

Sazināties ar tehnoloģiju komandu

Vai jums ir jautājums saistībā ar medijiem?

Sazināties ar erica.johnson@agreena.com

Pievienojieties klimatam draudzīgajai revolūcijai.

200+ mērķtiecīgi speciālisti no visas pasaules

Agreena ir aizraujoša, dinamiska un mērķtiecīga organizācija, kuras mērķis ir veicināt ietekmi uz lauksaimniekiem un klimatu. Lai gan mūsu saknes meklējamas lauksaimniecībā, finansēs un tehnoloģijās, mūsu ekspertu komanda aptver gan augsnes oglekļa zinātniekus un programmatūras izstrādātājus, gan tirgus stratēģus un regulatīvo jautājumu ekspertus. Vairāk nekā 30 tautību pārstāvji ir apvienojušies zem kopējā Agreena karoga – gan strādājot mūsu galvenajā mītnē Kopenhāgenā, gan attālināti visā Eiropā.

Pievienojieties Agreena saimei.

Mēs paplašināmies un meklējam pasaules talantīgākos cilvēkus.

Agreena nepārtraukti aug, un mēs meklējam talantīgus un aizrautīgus cilvēkus, kas pievienotos mums videi draudzīgās lauksaimniecības piekopšanā! Darbs uzņēmumā “Agreena” nozīmē, ka saņemat atalgojumu, lai mainītu pasauli un veicinātu ekonomisko un vides ilgtspēju lauksaimniecībā.

Mūsu uzņēmums piedāvā atbalstošu un pozitīvu darba vidi ar iespējām mācīties, vadīt un augt. Mēs ticam lielas atbildības uzticēšanai mūsu darbiniekiem, un mēs veicinām jaunu domāšanu, inovācijas un jautrību.

Vai jūs interesē veidot ietekmi uz lauksaimniecību un klimatu?
Iepazīstieties ar mūsu pieejamajām darba vietām

AgreenaCarbon Ārējā Konsultatīvā Padome

Mūsu mērķis ir sasniegt visaugstāko kvalitātes līmeni mūsu programmā un ar to saistītajās metodikās, protokolā un sertifikātos. Papildus mūsu lauksaimniekiem, konsultantiem un iekšējiem ekspertiem mēs esam apņēmušies nodrošināt starpnozaru ieskatu un zināšanas, lai AgreenaCarbon programmai piešķirtu papildu spēku. Mēs pateicamies mūsu ārējiem konsultantiem par atbalstu, sniedzot norādījumus un padomus saistībā ar mūsu augsnes oglekļa programmas zinātnisko metodoloģiju un uzraudzību, atskaišu veidošanu un verifikāciju (MRV), kā arī regulatīvajiem un politiskajiem ietvariem mainīgajā Brīvprātīgā Oglekļa Tirgus (VCM) vidē.

Dr. Pandi Zdruli

Vecākais pētnieks

Vidusjūras reģiona agronomisko pētījumu centrs (CIHEAM)

Dr. Pandi Zdruli kopš 1999. gada ir Vidusjūras reģiona agronomisko pētījumu centra (CIHEAM) vecākais pētnieks Vidusjūras reģiona agronomiskajā institūtā Bari, Itālijā, kur viņš māca augsnes zinātni un dabas resursu apsaimniekošanu. Pirms pievienošanās Bari institūtam viņš divus gadus bija Eiropas Komisijas Apvienotā pētniecības centra viespētnieks Isprā, Itālijā, un piecus gadus – vecākais pētnieks Fulbraita Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departamenta Dabas resursu saglabāšanas dienestā (USDA NRCS) Vašingtonā, kur pēc Tirānas Lauksaimniecības universitātes Albānijā absolvēšanas viņš ieguva doktora grādu Fulbraita fonda finansētā programmā. Profesors Zdruli ir publicējis 80 publikācijas un tehniskos ziņojumus un izdevis 12 grāmatas par augsnes apsaimniekošanas tēmām. Citu starpā viņš ir Starptautiskās Augsnes zinātņu savienības (International Union of Soil Sciences), Amerikas Augsnes, kultūraugu un agronomijas biedrības (Soil, Crop and Agronomy Society of America), Itālijas Augsnes zinātņu biedrības (Italian Society of Soil Science), Eiropas Augsnes partnerības (European Soil Partnership), Eiropas Augsnes aizsardzības biedrības (European Society for Soil Conservation), Fulbraita asociācijas (Fulbright Association) biedrs un bijušā Eiropas Augsnes biroju tīkla (ESBN) loceklis. Viņš ir Eiropas Komisijas sponsorētā Pasaules pārtuksnešošanās atlanta (3. izdevums) redkolēģijas loceklis un galvenais autors zemes un augsnes politikas nodaļai nozīmīgajā globālajā vides pārskatā (GEO6), ko ANO Vides programma publicēja 2019. gadā. Viņš ir arī Āzijas Augsnes atlanta, kas pašlaik tiek izdots, redkolēģijas loceklis, Ķīnas-ES paneļdiskusijas par zemi un augsni loceklis, ES misijas “Rūpes par augsni ir rūpes par dzīvību” asamblejas loceklis, kā arī Eiropas Kopīgās programmas par augsni (EJP-Soil) konsultatīvās padomes loceklis.

Moritz von Unger

Dibinātājs, vecākais padomnieks un advokāts

Atlas vides tiesību konsultācijas

Morics fon Ungers (Moritz von Unger) ir uzņēmuma “Atlas Environmental Law Advisory”, kas specializējas Eiropas un starptautiskajās publiskajās un privātajās tiesībās, dibinātājs, vecākais padomnieks un advokāts. Viņam ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā regulatīvajos jautājumos, kas saistīti ar emisiju tirdzniecību visā pasaulē, klimata finansēšanas mehānismiem, oglekļa projektu strukturēšanu un uzticamības pārbaudi, tostarp zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) projektiem. Viņš palīdz privātajam sektoram, kā arī valdībām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un ar oglekļa emisiju saistītos strīdos un diskusijās, un viņš ir augsta līmeņa regulējuma un institucionālo klimata pārmaiņu un spēju veidošanas eksperts. Būdams Eiropas Komisijas darbinieks, viņš ir publisko un administratīvo tiesību speciālists un ir ļoti intuitīvs darbā ar daudzpusējām starptautiskām organizācijām. Morics ir ieguvis doktora grādu starptautiskajās tiesībās un ir Berlīnes un Briseles advokātu kolēģiju loceklis. Viņš ir arī saistīts ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) darba grupu kūdrāju zemju jautājumos.

Zsolt Lengyel

Dibinātājs

Eiropas Enerģētikas un klimata politikas institūts (IEECP)

Zsolts Lengjels (Zsolt Lengyel) ir Eiropas Enerģētikas un klimata politikas institūta (IEECP) fonda dibinātājs un kopš tā dibināšanas 2015. gadā ir tā priekšsēdētājs. Zsolts ir ekonomists, klimata politikas veterāns un attiecīgo instrumentu, noteikumu un pasākumu (ES ETS, (I)NDC, Kioto elastīgie mehānismi, TCFD, Parīzes nolīguma 6. pants u. c. speciālists), kas iesaistījies visā klimata pārmaiņu mazināšanas un noturības pret klimata pārmaiņām globālā mērogā ciklā – no izstrādes un īstenošanas līdz novērtēšanai un auditam. Ar klimata pasākumiem viņš ir strādājis vairāk nekā 20 gadus pēc tam, kad 1995. gadā sāka savu karjeru Londonas Ekonomikas skolas Vides un Ģeogrāfijas departamentā kā pētnieks.

Investori

... un neskaitāmi lauksaimnieku eņģeļinvestori.

Anna Adlarsone (Anna Adlarson)
Kinnevik investīcijas

"Agreena ļauj būtiski un nekavējoties mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, nodrošinot augstas kvalitātes oglekļa savākšanas kredītus, kas balstīti uz oglekļa sekvestrāciju augsnē - apstiprinātu, mērogojamu un dabā balstītu metodi esošā oglekļa piesaistei no atmosfēras."

Neatradāt, ko meklējāt?

Mēs vienmēr esam gatavi Jums palīdzēt, ja rodas kādi jautājumi. Sazinieties ar mums, izmantojot zemāk minētos kontaktus, un mēs atbildēsim Jums pēc iespējas ātrāk!

Sazināties