Od zemědělství k finančním technologiím.
To jsme my, Agreena

Připojte se k nám

Jsme tu proto, abychom vytvořili novou budoucnost zemědělství.

200+

zaměstnanců zapálených pro věc

40+

různých národností

#1

platforma pro financování půdního úhlík v Evropě

60%

našeho managementu tvoří ženy

Seznamte se s místním týmem

Petr AdlerCzechia

Market lead

Zdeněk SvobodaCzechia

Hlavní programový poradce

Kontaktujte nás ještě dnes

Se sídlem v Kodani a odhodlanými profesionály po celém světě škálujeme příznivý dopad práce zemědělců na klima.

Zemědělství vytváří téměř třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Teď mají zemědělci příležitost se významně podílet na řešení této situace. Zavedením šetrnějších postupů můžeme proměnit půdu v přirozené úložiště uhlíku. Uhlík z atmosféry tak uložíme do půdy.

Přechod k regenerativním zemědělským postupům vyžaduje vstupní náklady. Agreena nabízí jeden z mála systémů finančních odměn na světě, který zemědělcům jejich cestu k nízkouhlíkovému zemědělství umožňuje.

Přínosy takového zemědělství ale přesahují ekonomickou motivaci zemědělců. S regenerativním zemědělstvím jsou totiž spojené i další výhody, které zvyšují odolnost vůči změně klimatu: lepší zadržování vody, biologická rozmanitost nebo snížení eroze. Usilujeme o takovou proměnu klimatu, která umožní i budoucím generacím pěstovat potraviny pro stále vzrůstající populaci.

Založeno ženami. Zacíleno na zemědělce. Zaměřeno na zítra.

2018

Počáteční investice podporované zemědělci

Tři významné dánské farmářské rodiny viděly v myšlence Idy a Julie potenciál k průlomové změně v zemědělství. Staly se proto prvními investory dříve známého Commoditrader.

2017

Založeno ženami

Dvě nejlepší kamarádky: Julie, se zaměřením na technologie, a Ida, která vyrostla na farmě v Dánsku, spojují své síly, aby proměnily způsob, jakým se zemědělský průmysl propojuje a obchoduje za hranicemi.

2019

Tržiště pro obchodování s komoditami

Výkonný ředitel Simon Haldrup se připojuje k Julii a Idě a přináší své zkušenosti z oblasti bankovnictví. Vychází verze 0.1 panevropského trhu se zemědělskými komoditami, která přiláká více než 2 000 zemědělců.

2020

Vstup na trh s půdním uhlíkem

Inovativní technologická platforma, široký dosah na evropské zemědělce a zvětšující se množstí legislativních požadavků na udržitelnější zemedělství přináší možnost certifikace prvního evropského programu uhlíku v půdě.

2021

Spuštění AgreenaCarbon

Agreena získala 4,7 milionu dolarů od Giant Ventures a Vækstfonden.

2021

Počáteční financování

Po komplexním výzkumu Carbon Science týmu, vývoji modelu, komerčním rozšíření a rozsáhlé spolupráci se zemědělci přichází v roce 2021 na trh AgreenaCarbon akreditovaný podle normy ISO 14064-2.

2022

Series A

Navýšení financování díky A Series investici ve výši 22 milionů dolarů, kterou vedly společnosti Kinnevik, Giant Ventures a dánský státní investiční fond Vaeksfonden.

2022

Akvizice společnosti Hummingbird Technologies

Akvizice předního technologického řešení pro regenerativní zemědělství MRV a technologie pokročilého učení s cílem rozšířit a zlepšit řešení dodavatelských řetězců.

Poznejte naše zakladatele

„Trhy s uhlíkem se rychle rozvíjí.“

Simon Haldrup
Výkonný ředitel

„Právě teď je čas
k růstu.“

Julie Koch Fahler
Provozní ředitelka

Vedení

Simon Haldrup Denmark

Spoluzakladatel / výkonný ředitel

Julie Koch Fahler Denmark

Spoluzakladatel / provozní ředitelka

Ingeborg Dybdal Øie Norway

Finanční ředitelka

Tom BlowerUnited Kingdom

Vedoucí oddělení produktů a výzkumu a vývoje

Allan Noer Denmark

Ředitel pro technologie

Julie Jensen BE

Spoluzakladatelka

Frederik AagaardDenmark

Ředitel pro trhy s uhlíkem

Niels Vittrup Denmark

Obchodní ředitel – Farmer Europe

Spojte se s námi

Máte dotaz na uhlíkové certifikáty?

Kontaktujte obchodní oddělení

Máte dotaz na uhlíkové kredity?

Kontaktujte obchodní oddělení

Máte dotaz na systém MRV (monitorování, podávání zpráv a ověřování)?

Kontaktujte technologické oddělení

Máte dotaz z oblasti médií?

Kontaktujte tiskové oddělení

Připojte se k regenerativní revoluci

200+ profesionálů z celého světa zapálených pro věc

Agreena je společnost nadšených a odhodlaných profesionálů, které spojuje chuť ovlivňovat zemědělce a klima. Máme kořeny v zemědělství, financích a technologiích. Náš tým odborníků zahrnuje vědce zabývající se půdním uhlíkem a vývojáře softwaru, stejně jako tržní stratégy a odborníky na regulaci. Agreena zaměstnává lidi více než 30 národností, a to jak v naší centrále v Kodani, tak po celé Evropě.

Rosteme a tak hledáme ty nejlepší na světě.

Agreena se neustále rozrůstá, a proto stále hledáme talentované a nadšené lidi, kteří by se k nám připojili a společně se s námi zaměřili na regenerativní zemědělství! Ve společnosti Agreena vám platíme za to, že měníte svět k lepšímu a přispíváte k ekonomické a environmentální udržitelnosti zemědělství.

Nabízíme vstřícné a pozitivní pracovní prostředí s příležitostmi ke vzdělávání, vedení a rozvoji. Věříme, že našim zaměstnancům svěřujeme vysokou míru zodpovědnosti a podporujeme svěží myšlení, inovace a zábavu.

Chcete ovlivnit zemědělství a klima?
Podívejte se na volná pracovní místa

Externí poradní výbor AgreenaCarbon

Usilujeme o dosažení nejvyšší úrovně kvality našeho programu a jeho metodik, protokolů a certifikací. Kromě našich zemědělců, poradců a interních odborníků si zakládáme na tom, že máme k dispozici mezioborové poznatky a znalosti, které programu AgreenaCarbon dodávají další sílu. Děkujeme našim externím poradcům za jejich podporu v oblasti vědecké metodiky a monitorování, vykazování a ověřování (MRV) našeho programu pro půdní uhlík, jakož i právního a politického rámce vznikajícího dobrovolného trhu s uhlíkem (VCM).

Dr. Pandi Zdruli

Vedoucí výzkumný pracovník

Mezinárodní středisko pro zemědělská studia v oblasti Středomoří (CIHEAM)

Dr. Pandi Zdruli působí od roku 1999 jako vedoucí výzkumný pracovník v Mezinárodním centru pro pokročilá středomořská agronomická studia (CIHEAM) na Středomořském agronomickém institutu v italském Bari, kde vyučuje půdoznalství a management přírodních zdrojů. Před nástupem do tohoto institutu působil dva roky jako hostující vědecký pracovník ve Společném výzkumném středisku Evropské komise v italské Ispře a pět let jako vědecký pracovník Fulbrightova programu na Ministerstvu zemědělství Spojených států amerických – Službě pro ochranu přírodních zdrojů (USDA NRCS) ve Washingtonu, kde po absolvování Zemědělské univerzity v Tiraně v Albánii získal doktorát sponzorovaný Fulbrightovou nadací. Profesor Zdruli publikoval 80 článků a technických zpráv a vydal 12 knih o hospodaření s půdou. Je mimo jiné členem Mezinárodní unie věd o půdě, Americké společnosti pro půdu, plodiny a agronomii, Italské společnosti pro vědu o půdě, Evropského partnerství pro půdu, Evropské společnosti pro ochranu půdy, Fulbrightovy asociace a členem bývalé Evropské sítě půdních úřadů (ESBN). Je také členem redakční rady Světového atlasu desertifikace (3. vydání), který sponzoruje Evropská komise, a hlavním autorem kapitoly o politice v oblasti půdy a půdy v přelomovém Globálním výhledu životního prostředí (GEO6), který v roce 2019 vydal Program OSN pro životní prostředí. Je také členem redakční rady Atlasu půdy Asie, panelu Čína-EU pro půdu a půdu, misijního shromáždění EU „Péče o půdu je péčí o život“ a poradního sboru Evropského společného programu pro půdu (EJP-Soil).

Moritz von Unger

Zakladatel, vedoucí právní poradce a advokát

Advokátní kancelář pro environmentální právo Atlas Environmental Law Advisory

Moritz von Unger je zakladatelem, vedoucím poradcem a advokátem společnosti Atlas Environmental Law Advisory, která se specializuje na evropské a mezinárodní veřejné a soukromé právo. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v otázkách týkajících se celosvětového obchodování s emisemi, mechanismů financování v oblasti klimatu, strukturování uhlíkových projektů a due diligence, včetně projektů v oblasti využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Pomáhá soukromému sektoru i vládám při soudních sporech a jednáních souvisejících s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC) a uhlíkem a je odborníkem na regulační a institucionální transformace a budování kapacit v oblasti klimatu v jednotlivých zemích na vysoké úrovni. Jako bývalý zaměstnanec Evropské komise je přímým znalcem veřejného a správního práva a má velký cit pro spolupráci s mnohostrannými mezinárodními organizacemi. Moritz má doktorát z mezinárodního práva a je členem advokátních komor v Berlíně a Bruselu. Je také členem pracovní skupiny pro rašeliniště Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Zsolt Lengyel

Zakládající člen

Nadace Institutu pro evropskou energetickou a klimatickou politiku

Zsolt Lengyel je zakládajícím členem Nadace Institutu pro evropskou energetickou a klimatickou politiku (IEECP) a od jejího založení v roce 2015 působí jako její předseda. Zsolt je ekonom, veterán v oblasti klimatické politiky a specialista na příslušné nástroje, politiky a opatření (EU ETS, (I)NDC, kjótské mechanismy, TCFD, článek 6 Pařížské dohody atd.), který se angažuje v celém cyklu zmírňování změny klimatu a zvyšování odolnosti vůči ní – od návrhu a implementace až po hodnocení a audit. Opatřeními v oblasti klimatu se zabývá již více než 20 let, poté co v roce 1995 zahájil svou kariéru na katedře životního prostředí a geografie na London School of Economics jako výzkumný pracovník.

Investoři

... a mnoho zemědělských angel investorů.

Anna Adlarson
Investice ve společnosti Kinnevik

„Agreena umožňuje významné a okamžité zmírnění proměny klimatu tím, že poskytuje vysoce kvalitní kredity na odstraňování uhlíku založené na ukládání uhlíku v půdě – ověřený, škálovatelný a přírodní způsob odstraňování existujícího uhlíku z atmosféry.“

Nenašli jste, co jste hledali?

Rádi zodpovíme vaše dotazy – obraťte se na nás a my se vám ozveme co nejdříve!

Kontaktujte nás