Усъвършенстване на програмата за регенерация чрез дистанционно наблюдение

Нашият водещ в света научен софтуер за мониторинг, отчитане и проверка (MRV) използва наземни данни, сателити, изкуствен интелект и технологии, за да осигури мащабно засичане.

Мониторингът, отчитането и проверката (MRV) са незаменими за въглеродните и екосистемните пазари.

С оглед на огромната нужда от разширяване на мащаба на регенеративното земеделие, мониторингът, отчитането и проверката (MRV) са критична характеристика за всяка платформа или компания, която се ангажира да бъде част от решението.

Пазари на въглеродни емисии

Проверяват данните от стопанството за въглеродно сертифициране

Корпорации от хранително-вкусовата промишленост

Наблюдават веригите за доставки, изграждат проследимост и осигуряват възможност за остойностяване на екосистемните услуги

Регулатори

Проверяват земеделските практики на програмите за субсидии

НПО

Наблюдават практиките за управление на риска за качеството на водата

Дистанционното наблюдение предлага надежден подход за определяне на ключови показатели, включително принципите на регенеративното земеделие, като покривни култури, необработване на почвата и сеитбооборот.

Разпознаване на покривни култури

Една от най-важните практики за управление на устойчивото земеделие, покривните култури подобряват структурата на почвата, намаляват ерозията и риска от оттичане и поглъщат въглерод в почвата. Можем да открием покривни култури от сателит чрез анализ на вегетационните индекси през невегетационния период, което позволява на заинтересованите страни в агрохранителната верига или управлението на водните ресурси да наблюдават и проверяват разпространението на покривни култури на големи площи.

Разпознаване на обработката на почвата

Намаляването до минимум на нарушенията на почвата и задържането на растителните остатъци на повърхността на почвата е друг жизненоважен компонент на регенеративното земеделие, който подобрява структурата на почвата и намалява въглеродните емисии. Можем да класифицираме различните типове практики за обработка на почвата, като например без обработка, минимална обработка и конвенционална обработка, като анализираме процента на отразяване в ключови ленти с дължина на вълната в близката инфрачервена и късовълновата инфрачервена спектрална зона.

Разпознаване на сеитбооборота

Прилагането на нашите модели за класификация на видовете култури за анализ на геопространствените и времевите тенденции при видовете култури ни позволява да определим разнообразието на културите. Това позволява на потребителите да наблюдават тези управленски практики в голям мащаб, като компонент на проверката на устойчивото земеделие или визията на веригата за доставки.

Нашите възможности за мониторинг, отчитане и проверка (MRV)

Откриване на границите на полето
Автоматично очертаване на границите на полето IoU>0,93

Видове култури и сеитбооборот
Класифициране на видовете култури и сеитбооборота във времето. F1>0.95

Оценка на покривните култури
Автоматично очертаване на границите на полето IoU>0,93

Наблюдение на обработката на почвата
Автоматично очертаване на границите на полето IoU>0,93

Моделиране на резултатите
Автоматично очертаване на границите на полето IoU>0,93

Позволете ни да задоволим нуждите Ви от мониторинг, отчитане и проверка (MRV)

Не намерихте това, което търсехте?

Винаги сме готови да Ви помогнем по всякакви въпроси. Потърсете ни и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро!

Свържете се с нас тук