Pressemeddelelse: Agreena opkøber britiske Hummingbird Technologies

 

PRESSEMEDDELELSE

Europas førende virksomhed for handel med klima-certifikater inden for landbrug, danske Agreena, opkøber britiske Hummingbird Technologies

(Kbh., 28.07.2022) Danske Agreena konsoliderer med opkøbet af Hummingbird Technologies sin markedsledende position på det hastigt voksende europæiske marked for certificering af den klimavenlige produktionsmetode regenerativt landbrug. I det regenerative landbrug anvender landmændene en række klimavenlige landbrugsmetoder, der reducerer CO2-udledningerne og gør jorden til et kulstofdræn, som binder CO2 fra atmosfæren.

Gennem Agreenas platform, AgreenaCarbon, bliver CO2-reduktionerne og -bindingerne omdannet til CO2-certifikater, som landmændene kan sælge - og som er med til at fremme og finansiere den grønne omstilling i landbruget.

Tech gør forskellen

Hummingbird Technologies er med kunstig intelligens banebrydende i at monitorere og verificere landmandens processer i marken, hvilket understøtter validiteten af certifikaterne.

Opkøbet er et tydeligt eksempel på den nye dynamik, hvor landbrugets grønne omstilling løftes med tech – i dette tilfælde via med præcisionsdata fra løbende overvågning af marker, der bearbejdes med kunstig intelligens.

Opkøb, der muliggør yderligere ekspansion

Agreena og Hummingbird har i flere år haft et tæt samarbejde, og opkøbet er et vigtigt strategisk skridt for begge virksomheder. Agreenas værditilbud bliver styrket, og resultatet bliver en ny virksomhed med flere end 80 medarbejdere. Ud over de 13 markeder i Europa, hvor Agreena i dag er aktiv, vil opkøbet forberede virksomheden til at indtage både Amerika og Australien.

”Agreena har en vision om at være en international løftestang for fremtidens regenerative      landbrug, og med en endnu stærkere tech-platform får vi et væsentligt skub fremad”, siger Simon Haldrup, Co-founder og CEO for Agreena. ”Vi har undersøgt markedet for avancerede teknologiske løsninger grundigt, og med dette opkøb skalerer vi ikke kun – vi er også med til øge kvaliteten på CO2-markedet for landmænd og for de virksomheder, der køber certifikater som et led i deres grønne omstilling”.

Det perfekte match

”Hummingbird og Agreena er pionerer inden for det, der nu er en blomstrende regenerativ landbrugsøkonomi. Vores komplementære teknologier har gjort det muligt for markedet at udvikle sig, og derfor er det nye partnerskab det perfekte match”, udtaler Alexander Jevons, CEO for Hummingbird Technologies. ”Ægteskabet er en naturlig videreførelse i en modnende og hastigtvoksende branche.”

Agreena vil derfor nu lægge anseelige ressourcer – finansielle og kommercielle – i atudvikle Hummingbirds teknologi og udbrede den globalt.

Om Agreena

Agreena blev grundlagt i 2018 af to visionære landbrugs- og digitalisering-specialister, Ida Boesen og Julie Koch Fahler, med økonomisk rygstøtte af ledende visionære danske landmænd. I 2019 kom Simon Haldrup med som medejer og CEO. Siden har virksomheden styrket sin position som fintech-virksomhed med fokus på et fremtidigt klimamæssigt og økonomisk mere bæredygtigt landbrug.

Agreena har udviklet markedets mest avancerede softwareplatform til at udstede og handle med CO2-certifikater inden for landbrug. AgreenaCarbon-programmet følger høståret og giver landmændene mulighed for hvert år at høste værdien af den klimaindsats, de skaber i marken.

Om Hummingbird’s AI-teknologi

Hummingbird Technologies blev grundlagt i 2016 af Will Wells og leverer avanceret måling fra satellit og analyser baseret på kunstig intelligens af vækst- og jordbundsforhold. Virksomhedens MRV-teknologi (MRV for Monitorering/overvågning, Rapportering og Verificering) rapporterer automatisk om processerne i marken.

Det gælder f.eks. dækafgrøder, jordbearbejdning og sædskifte, sporing af grønt plantedække og løbende overvågning af aktiviteter på markerne. Det gør det muligt for landmænd med høj præcision og kvalitet at videresælge deres klimacertifikater via Agreenas platform, så de kan finansiere deres grønne omstilling. Tredjeparts verificering via Norske Veritas (DNV) and ISO-akkreditering af processen kommer oveni.

Will Wells, der vil slutte sig til Agreena som rådgiver, overlod sidste år CEO-rollen til Alexander Jevons.

###

KONTAKT

Jesper H. Christensen, jesper@nextwork.as + 45 25572121

Ole Østergaard, ole@nextwork.as +45 27500665

Erica Johnson, erica.johnson@agreena.com  +45 31524980


agreena_founders_seed_funding

Agreena vinder indpas på store europæiske markeder

Agreena vinder indpas på store europæiske markeder

To store landbrugsnationer figurerer nu på Agreenas kundeportefølje, der har rundet et tocifret antal markeder.

Læs den fulde artikel hos agriwatch.dk


Ugens startup: Agreena – får landmænd til at høste CO2

Ugens startup: Agreena – får landmænd til at høste CO2

Den grønne omstilling af verdens landbrug er afgørende, hvis vi skal nå de internationale klimamål. I EU er målet 55% reduktion i 2030. I Danmark 70%. Men hvordan finansiere det? Danske fintech Agreena hjælper landmænd med at omlægge til en mere klimavenlig produktion og med at certificere den CO2-besparelse, som landmanden opnår. I dag er Agreena nu både thought- og marketleader i 13 lande, og i den seneste investeringsrunde i januar, fik Agreena 150 mio. kr. med sig hjem.

Læs den fulde artikel hos bootstrapping.dk/a>


Danish Agro og Agreena indgår samarbejde om klimacertifikater

PRESSEMEDDELELSE

4. maj 2022

Danish Agro og Agreena indgår samarbejde om klimacertifikater

Landbrugskoncernen Danish Agro og virksomheden Agreena, der faciliterer handel med klimacertifikater, har netop indgået en samarbejdsaftale. Den betyder, at de to selskaber i fællesskab vil udbrede kendskabet til klimavenlige dyrkningsformer samt tilhørende mulighed for udstedelse af klimacertifikater hos landmænd.

Danish Agro er dedikeret til at hjælpe landmanden med den grønne omstilling. Landmænd kan f.eks. via ændret dyrkningspraksis optage CO2 i jorden. En sådan omlægning og grøn omstilling generelt kræver investeringer på bedriften. Netop derfor ser Koncernchef i Danish Agro, Henning Haahr, spændende muligheder i aftalen.

”Mange kunder har opfordret os til, at se nærmere på klimacertifikater og I vores optik repræsenterer de en reel mulighed for den enkelte landmand til at finansiere den grønne omstilling, siger Henning Haahr og fortsætter:

”Agreena har udviklet en professionel platform til dataindsamling, verifikation og udstedelse af klimacertifikater. De har været en ansvarlig aktør i processen for at udvikle og styrke handel med klimacertifikater. Vi ser en stor potentiel værdi for landmænd og vil gerne udvikle mulighederne sammen med Agreena. En af de store styrker hos Agreena er, at landmanden er i fuld kontrol over, hvad han vil med sine certifikater. Han kan sælge dem, holde på dem eller bede Agreena om at sælge dem for sig. Det er den enkelte landmand, der bestemmer, og det er hos ham værdien af klimaindsatsen lander, og det har været vigtigt for os,” siger han.

I første omgang er fokus på landmænd i Danmark og Baltikum, men det er planen, at samarbejdet skal bredes ud til hele Danish Agro koncernens forretningsområde.

Ida Boesen, der er medstifter af og direktør i Agreena, ser frem til samarbejdet.

"Dette er starten på et langsigtet partnerskab og et stort skridt for dansk landbrug, som har potentiale til at være på forkant med den bæredygtige omstilling. Det repræsenterer vores lands private sektor, der arbejder sammen om at gå forrest og udbrede innovative klimaløsninger på markedet," siger hun og fortsætter:

"I fællesskab muliggør Danish Agro og Agreena en omstilling for at give landmændene ekstra værdi i bedrifterne. Det kan få betydning for langsigtede klimainvesteringer samt fremtidig øget rentabilitet på grund af lavere brændstof- og arbejdsomkostninger, forbedret jordkvalitet, højere vandbindingsevne og næringsstofindhold samt øget biodiversitet", slutter hun.

Eventuelle kontrakter om klimacertifikatprogrammet vil blive indgået med Agreena, som er akkrediteret i henhold til den internationale standard ISO 14064. Selskabets certificeringsprogram og klimacertifikater er tredjepartskontrolleret af Det Norske Veritas (DNV).

For yderligere information, kontakt venligst:

Søren Møgelvang Nielsen Kommunikationsdirektør, Danish Agro Tel.: +45 2332 8274

 

Fakta om Danish Agro koncernen

Danish Agro Koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro Koncernen beskæftiger over 5000 medarbejdere og vil i 2022 have en omsætning i niveauet 42mia. kr.

 

Om Agreena

Agreena blev stiftet af visionære landbrugs- og FinTech specialister, og startede som en digital handelsplatform, der skulle demokratisere og effektivisere handlen med korn. Nu er Agreena en af de første platforme på tværs af Europa, der faciliteter udstedelsen og handlen med klimacertifikater for landmænd. Agreena sætter landmændene først, og hjælper dem til en succesfuld omlægning af deres landbrug. Mere end 150 landmænd fra ti forskellige lande har allerede omlagt til mere klimavenlige dyrkningsmetoder gennem Agreenas carbon program. Programmet følger høståret og giver dermed landmændene muligheden for at høste værdien af deres klimaindsats årligt. Programmet er desuden ISO 14064-2 certificeret og anvender internationalt anerkendte protokoller og beregningsmetoder.

Download pressemeddelelsen som PDF