Pressemeddelelse: Agreena opkøber britiske Hummingbird Technologies

 

PRESSEMEDDELELSE

Europas førende virksomhed for handel med klima-certifikater inden for landbrug, danske Agreena, opkøber britiske Hummingbird Technologies

(Kbh., 28.07.2022) Danske Agreena konsoliderer med opkøbet af Hummingbird Technologies sin markedsledende position på det hastigt voksende europæiske marked for certificering af den klimavenlige produktionsmetode regenerativt landbrug. I det regenerative landbrug anvender landmændene en række klimavenlige landbrugsmetoder, der reducerer CO2-udledningerne og gør jorden til et kulstofdræn, som binder CO2 fra atmosfæren.

Gennem Agreenas platform, AgreenaCarbon, bliver CO2-reduktionerne og -bindingerne omdannet til CO2-certifikater, som landmændene kan sælge - og som er med til at fremme og finansiere den grønne omstilling i landbruget.

Tech gør forskellen

Hummingbird Technologies er med kunstig intelligens banebrydende i at monitorere og verificere landmandens processer i marken, hvilket understøtter validiteten af certifikaterne.

Opkøbet er et tydeligt eksempel på den nye dynamik, hvor landbrugets grønne omstilling løftes med tech – i dette tilfælde via med præcisionsdata fra løbende overvågning af marker, der bearbejdes med kunstig intelligens.

Opkøb, der muliggør yderligere ekspansion

Agreena og Hummingbird har i flere år haft et tæt samarbejde, og opkøbet er et vigtigt strategisk skridt for begge virksomheder. Agreenas værditilbud bliver styrket, og resultatet bliver en ny virksomhed med flere end 80 medarbejdere. Ud over de 13 markeder i Europa, hvor Agreena i dag er aktiv, vil opkøbet forberede virksomheden til at indtage både Amerika og Australien.

”Agreena har en vision om at være en international løftestang for fremtidens regenerative      landbrug, og med en endnu stærkere tech-platform får vi et væsentligt skub fremad”, siger Simon Haldrup, Co-founder og CEO for Agreena. ”Vi har undersøgt markedet for avancerede teknologiske løsninger grundigt, og med dette opkøb skalerer vi ikke kun – vi er også med til øge kvaliteten på CO2-markedet for landmænd og for de virksomheder, der køber certifikater som et led i deres grønne omstilling”.

Det perfekte match

”Hummingbird og Agreena er pionerer inden for det, der nu er en blomstrende regenerativ landbrugsøkonomi. Vores komplementære teknologier har gjort det muligt for markedet at udvikle sig, og derfor er det nye partnerskab det perfekte match”, udtaler Alexander Jevons, CEO for Hummingbird Technologies. ”Ægteskabet er en naturlig videreførelse i en modnende og hastigtvoksende branche.”

Agreena vil derfor nu lægge anseelige ressourcer – finansielle og kommercielle – i atudvikle Hummingbirds teknologi og udbrede den globalt.

Om Agreena

Agreena blev grundlagt i 2018 af to visionære landbrugs- og digitalisering-specialister, Ida Boesen og Julie Koch Fahler, med økonomisk rygstøtte af ledende visionære danske landmænd. I 2019 kom Simon Haldrup med som medejer og CEO. Siden har virksomheden styrket sin position som fintech-virksomhed med fokus på et fremtidigt klimamæssigt og økonomisk mere bæredygtigt landbrug.

Agreena har udviklet markedets mest avancerede softwareplatform til at udstede og handle med CO2-certifikater inden for landbrug. AgreenaCarbon-programmet følger høståret og giver landmændene mulighed for hvert år at høste værdien af den klimaindsats, de skaber i marken.

Om Hummingbird’s AI-teknologi

Hummingbird Technologies blev grundlagt i 2016 af Will Wells og leverer avanceret måling fra satellit og analyser baseret på kunstig intelligens af vækst- og jordbundsforhold. Virksomhedens MRV-teknologi (MRV for Monitorering/overvågning, Rapportering og Verificering) rapporterer automatisk om processerne i marken.

Det gælder f.eks. dækafgrøder, jordbearbejdning og sædskifte, sporing af grønt plantedække og løbende overvågning af aktiviteter på markerne. Det gør det muligt for landmænd med høj præcision og kvalitet at videresælge deres klimacertifikater via Agreenas platform, så de kan finansiere deres grønne omstilling. Tredjeparts verificering via Norske Veritas (DNV) and ISO-akkreditering af processen kommer oveni.

Will Wells, der vil slutte sig til Agreena som rådgiver, overlod sidste år CEO-rollen til Alexander Jevons.

###

KONTAKT

Jesper H. Christensen, jesper@nextwork.as + 45 25572121

Ole Østergaard, ole@nextwork.as +45 27500665

Erica Johnson, erica.johnson@agreena.com  +45 31524980