Vær med til at sætte skub i den grønne omstilling af landbruget

Støt vores landmænd, der brødføder en voksende
befolkning og forvandler jord til kulstofdræn.

Køb certifikater

Invester i en klimapositiv forandring i landbruget

Regenerativt landbrug anses bredt for at være en effektiv metode til at reducere drivhusgasser og omdanne jord til kulstofdræn, der fjerner CO2 fra atmosfæren. I takt med at kvaliteten af din jord forbedres, forbedres også din virksomheds rentabilitet.

Natur+

En tredjedel af vores livgivende jord er ødelagt globalt set, AgreenaCarbon-landmænd genopretter deres jord. Forbedring af jordens sundhed og struktur reducerer ikke kun erosion, men forbedrer også vandbevaringen og modstanden mod oversvømmelser og tørke. Vores landmænd opbygger organiske kulstoflagre i jorden, øger jordarbejdet og forbedrer biodiversiteten.

Kilma+

Konventionelt landbrug er ansvarlig for ca. 25 % af de samlede globale udledninger af drivhusgasser. Men nu er der mulighed for, at det kan blive en del af klimaløsningen. Landmænd, der deltager i vores program, reducerer ikke blot udledningen af drivhusgasser på deres marker, men trækker faktisk kulstof fra atmosfæren og lagrer det i deres jord.

Befolkning+

En sundere jordbund fører til fødevarer af højere kvalitet og mere næringsrige fødevarer til alle. Vores globale jordforvaltere, som er ansvarlige for at brødføde en voksende befolkning, har meget små marginaler. Overgang til regenerativt landbrug kræver kapital, og dine køb af certifikater støtter direkte samfundet og finansierer de landmænd, der er pionerer inden for klimaindsatsen i landbruget.

Hvad er regenerativt landbrug?

En mere bæredygtig og rentabel løsning for landmænd ... og planeten

Regenerativt landbrug er et landbrugssystem, der er bygget på flere forskellige parametre og praksis, såsom minimal forstyrrelse, brug af dækafgrøder og aktivt sædskifte, brug af organisk gødning, sund forvaltning af restprodukter og mindre forbrug af brændstof.
Alt i alt bidrager disse metoder til at dyrke sundere afgrøder, samtidig med at de binder og lagrer atmosfærisk kulstof. Yderligere fordele er forbedret vandinfiltration og vandopbevaringskapacitet, øget biodiversitet og større modstandsdygtighed over for vind- og vanderosion.

AgreenaCarbon og certifikatkøbere støtter omstillingen

Konventionelt landbrug

Regenerativt landbrug

Konventionelt landbrug

Regenerativt landbrug


Intensiv jordbearbejdning og pløjning

Ingen/reduceret jordbearbejdning, der gør det muligt for jorden at opsamle og lagre kulstof


Stort forbrug af gødning og pesticider

Organiske gødning og udnyttelse af høstrester som biomassekilde


Monokulturer

Bæredygtigt sædskifte, der sikrer bedre forvaltning af næringsstoffer og biodiversitet


Blotlagt jord

Efterafgrøder øger kulstofbindingen og beskytter jorden


Ved at gå over til regenerativ landbrugspraksis kan landmænd forvandle jordbunden til kulstofdræn og regenerere jorden i processen – samtidig med at de øger klimaets modstandsdygtighed, biodiversiteten, vandforvaltningen og den langsigtede rentabilitet.

Pionerer inden for den regenerative revolution

Vores landmænd er innovative og gør en forskel, som er med til at frigøre landbrugsindustrien fra dens konventionelle metoder

Regenerativt landbrug er en voksende bevægelse, og der er et stort behov for, at industrien arbejder sammen med landmændene og støtter disse markedsførende aktører – lederne af vores bevægelse.

Buy to support

The regenerative transition calls for significant capital investment.

Landmænd arbejder historisk høj risiko og en snæver overskudsgrad. Kulstofmarkederne finansierer konventionelle landbrugeres overgang til regenerativt landbrug. Gennem AgreenaCarbon-programmet kan landmændene generere certifikater, som er underlagt høje standarder, og verificeret af tredjepart. Landmændene sælger certifikaterne for at finansiere nye maskiner, der er nødvendige for at drive regenerativt landbrug, og for at lempe det midlertidige udbyttetab i omstillingsperioden.

Se mere

Få adgang til de langsigtede klimaeffekter af regenerativt landbrug

På lang sigt


Hvordan virker det?

Vi forbinder landmænd med det frivillige CO2-marked for at finansiere deres overgang fra konventionelt til regenerativt landbrug.

AgreenaCarbon-landmænd optjener certifikater for reduktioner af drivhusgasudledning og for det kulstof, der er bundet i deres jord.

Landmanden sælger certifikaterne for at finansiere nye maskiner, der er nødvendige for regenerativt landbrug, afbøde kortvarige udbyttetab og opretholde virksomhedens rentabilitet, så de kan fortsætte med at producere fødevarer.

Klimabevidste virksomheder, der ønsker at gøre en indsats, køber landmandens CO2-certifikater for at kompensere for deres egne uundgåelige udledninger af drivhusgasser og opfylde ESG-mål.

Din investering er med til at finansiere landmandens overgang til regenerativt landbrug

Køb certifikater

Vores landmænd er med til at forme fremtidens landbrug med en ambition om at forbedre jordens sundhed, biodiversiteten og den generelle modstandsdygtighed over for skadedyr og klimaændringer.
Vores landmænd er visionære og vælger AgreenaCarbon grundet deres tro på det regenerative landbrug og de sidegevinster, som den praksis bidrager med til deres bedrift.

Agreena i tal

Vores program og certifikater er skabt, verificeret og revideret i henhold til førende videnskab og standarder.

Kvantificering af drivhusgasserudledninger tilpasset FN’s seneste IPCC-retningslinjer

ISO 14064-2 akkrediteret program

Medlemmer af Cool Farm Alliance. Vi bruger branchens standardværktøj til at beregning klimabelastning ved specifikke drivhusgasser.

Verificerede certifikater af tredjeparts validerings- og verificeringsorgan (VVB), herunder det globalt anerkendte DNV

Gennemsigtighed er vigtig for os

Agreena følger aktivt den udvikling, der sker på det frivillige CO2-marked (Voluntary Carbon Market, VCM), og sætter tillid og gennemsigtighed øverst på vores etikette. Du kan få flere oplysninger om vores program og vores politik for screening af købere på vores side om metoder og dokumentation. Hvis du ikke finder dine svar der eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte

Læs vores dokumentation igennem

Er du interesseret i at købe certifikater?

Kontakt os for at komme i gang

"Landmænd etablerer efterafgrøder, så de kan reducere kuldioxid i luften og på samme tid tjene penge på det."

Joe Biden
Præsident for USA

"Med carbon farming bliver klimaindsatsen en forretningsmulighed"

Frans Timmermans
Executive Vice President i Den Europæiske Union

"Ved at benytte landbrugsjord til at lagre større mængder kulstof kan landbruget spille en afgørende rolle i kampen om at blive CO2-neutral. For at gøre dette bæredygtigt, set ud fra landbrugets indtjenings-perspektiv, er der behov for økonomiske incitamenter i stor skala, der betaler landmændene for at binde kulstof."

Fandt du ikke det, du ledte efter?

Vi er altid klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål. Kontakt os, og vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt!

Kontakt os her