En bedre løsning for alle

Bliv en del af fremtidens landbrug

Bedrifter

Jeg er landbruger

Købere

Jeg er køber

Rådgivere

Jeg er rådgiver
Forandring fryder

Lad forandring blive en del af din forretning.

Vær med, vær grøn

Vores verificerede certifikater sætter skub i den klimavenlige omstilling af landbrug

Illustration

Grønne løsninger skal være gennemskuelige.

Hos Agreena benytter vi udelukkende metoder og beregninger, som følger IPCC guidelines. Og vi arbejder med metoden fra ‘Cool Farm Tool’, som er internationalt anerkendt inden for erhvervet som udregningsmodel.

Vi validerer og kvalitetssikrer alt data, som bliver brugt gennem os. Dette gør vi både ved fysisk at besøge bedrifterne, samt via satelittovervågning af markerne.

Derudover er vores certificeringsprogram verificeret af Det Norske Veritas (DNV).  Alle disse parameter sikre til sammen, at CO2-certifikater købt gennem Agreena er både troværdige og transparente.

Cool Farm Tool

ISO-14064

Få en grønnere høst i hus.Sæt gang i omstillingen nu.

Læs vilkår
Investér din energi, og spar på klodens

Conservation Agriculture:Forstå fordelene ved mindre jordbearbejdning.

Pløjefri dyrkning

Pløjefri dyrkning fordrer, at vand, næringsstoffer og organisk materiale binder sig i jorden og i afgrøderne.

Ingen markafbrænding

Gentagne afbrændinger ødelægger jorden frugtbarhed. Udbytter bliver lavere over tid og medfører øget afhængighed af gødskning.

Spar på energien

Pløjning er den mest energikrævende aktivitet inden for landbrugsproduktionen. Pløjefri dyrkning medfører store energibesparelser med hensyn til brændstof samt maskinelt.

Højere udbytter

Conservation Agriculture kræver mindre jordbearbejdning, som sparer timer i marken – samt giver højere udbytte over tid.

Mød nogle af voresklima-landmænd

Michael Bundgaard

“Vi har over de senere år investeret meget målrettet i conservation agriculture fordi vi tror på de agronomiske og klimamæssige gevinster.

Derfor har det været en helt naturlig del af vores strategi at være med til at sætte skub i Agreena. I USA afsætter landbruget allerede CO2 certifikater – og det er Agreena en afspejling af.”

Klitgaard Agro, Danmark
Landmand og investor i Agreena

Nicolai Tilisch

“Jeg tror at landmanden gennem Agreena kan blive en form for klima-helt i fremtiden, samtidig med at vi som landbrug kan få styrket vores bundlinje.

Jeg tror at vi ved hjælp af Agreena kan komme til at ændre vores dyrkning af jorden og måske endda ende med at vælge andre afgrøder som binder endnu mere CO2 i jorden”

Rosenfeldt, Danmark
Klimahøster, Agreena

Rasmus Bencard Hansen

“Agreena er et interessant supplement til vores nuværende drift, hvor vi hele tiden forsøger at optimere resultatet for den samme indstats i marken.

Der er politisk fokus på klima og her får vi som landmænd en unik mulighed for en øge indtjeningen samtidig med et grønt skulderklap.”

Skovlunde, Danmark
Landmand & investor i Agreena

Distributionspartnere

“Storbritannien har et af de største potentialer for kulstofslagring i Europa. Derfor har vi startet et samarbejde med Agreena, så vi kan forhandle CO2e-certifikater i Storbritannein, og dermed tilbyde lokale landmand en økonomisk gevinst for at høste klima. På denne måde kan vi også accelerere den grønne omstilling herhjemme."

Thomas Gent, Gentle Farming

Gentle Farming er et netværk af frontløbere inden for regenererende landbrug i UK. Netværket består af over 15.000 hektar land, der er under omstilling.


Kontakt os for at blive en af Agreenas landmænd