Sammen om klimaløsningerne

Vil du høste klimaet?

Bedrifter

Jeg er landbruger

Købere

Jeg er køber

Rådgivere

Jeg er rådgiver
Forandring skal være god forretning.
Vær med, vær grøn

CO2e-certifikater der sætter skub i den grønne omstilling.

Illustration

Højeste standard og fuld gennemsigtighed

Hos Agreena benytter vi udelukkende metoder og beregninger, som følger de såkaldte IPCC guidelines. Vi arbejder med metoden fra ‘Cool Farm Tool’, som er en internationalt anerkendt beregningsmodel.

Vi validerer og kvalitetssikrer al data, som bliver brugt gennem os. Dette gør vi både ved fysisk at besøge bedrifterne og via satellitovervågning af markerne.

Derudover er vores certificeringsprogram verificeret af Det Norske Veritas (DNV).
Disse faktorer sikrer tilsammen, at CO2-certifikater købt gennem Agreena er troværdige og transparente.

Cool Farm Tool

ISO-14064

Høst klimaet og sæt gang i din omstilling.

Læs vilkår
Investér din energi, og spar på klodens

Hvad er Regenerativt Landbrug?

Minimal jordbearbejdning

Undgås pløjning vil vand, næringsstoffer og organisk materiale bindes bedre i jorden og i afgrøderne.

Ingen markafbrænding

Gentagne afbrændinger ødelægger jordens frugtbarhed. Udbytterne bliver dermed lavere over tid og behovet for gødskning øges.

Spar på energien

Pløjning er den mest energikrævende aktivitet i landbrugsproduktionen. Med regenerativt landbrug mindskes behovet for maskintimer og brændstof.

Højere udbytter

Regenerativt giver højere udbytter over tid.

Rigtige klima-landmænd

Michael Bundgaard

“Vi har over de senere år investeret meget målrettet i conservation agriculture fordi vi tror på de agronomiske og klimamæssige gevinster.

Derfor har det været en helt naturlig del af vores strategi at være med til at sætte skub i Agreena. I USA afsætter landbruget allerede CO2 certifikater – og det er Agreena en afspejling af.”

Klitgaard Agro, Danmark
Landmand og investor i Agreena

Nicolai Tilisch

“Jeg tror at landmanden gennem Agreena kan blive en form for klima-helt i fremtiden, samtidig med at vi som landbrug kan få styrket vores bundlinje.

Jeg tror at vi ved hjælp af Agreena kan komme til at ændre vores dyrkning af jorden og måske endda ende med at vælge andre afgrøder som binder endnu mere CO2 i jorden”

Rosenfeldt, Danmark
Klimahøster, Agreena

Rasmus Bencard Hansen

“Agreena er et interessant supplement til vores nuværende drift, hvor vi hele tiden forsøger at optimere resultatet for den samme indstats i marken.

Der er politisk fokus på klima og her får vi som landmænd en unik mulighed for en øge indtjeningen samtidig med et grønt skulderklap.”

Skovlunde, Danmark
Landmand & investor i Agreena

Distributionspartnere

“Storbritannien har et af de største potentialer for kulstofslagring i Europa. Derfor har vi startet et samarbejde med Agreena, så vi kan forhandle CO2e-certifikater i Storbritannein, og dermed tilbyde lokale landmand en økonomisk gevinst for at høste klima. På denne måde kan vi også accelerere den grønne omstilling herhjemme."

Thomas Gent, Gentle Farming

Gentle Farming er et netværk af frontløbere inden for regenererende landbrug i UK. Netværket består af over 15.000 hektar land, der er under omstilling.


Kontakt os for at blive en af Agreenas landmænd
agrovi_anne_frederik_agreena_2
Bliv klogere på AgreenaCarbon

Deltag i AgreenaCarbon webinar.

Deltag til vores webinarer, som løbende afholdes af Anne & Frederik fra Agrovi. Her kan landmænd som enten er interesseret i, eller allerede tager del i, AgreenaCarbon programmet, stille spørgsmål til programmet.

Man kan stille generelle spørgsmål relateret til AgreenaCarbon, men også specifikke spørgsmål direkte relateret til dine specifikke marker.

Læs mere om AgreenaCarbon Webinar