Press Release: Agreena pozyskuje 46 milionów Euro na zwiększenie skali rewolucji rolnictwa regeneracyjnego

 

PRESS RELEASE

Agreena, firma z segmentu Climate Fintech, pozyskuje 46 milionów Euro na zwiększenie skali rewolucji rolnictwa regeneracyjnego

Pozyskane finansowanie wspierać będzie dalszy rozwój globalnych inicjatyw związanych z rolnictwem węglowym oraz nowe rozwiązania fintech szybko rozwijającej się firmy.

(30 marca 2023 r.) Kopenhaga, Dania – Firma Agreena działająca w sektorze Climate Fintech, której platforma do zarządzania węglem w glebie jest jedną z największych na świecie, ogłosiła dziś pozyskanie finansowania serii B w wysokości 46 milionów Euro.

W tej rundzie, obok wiodącego niemieckiego inwestora HV Capital, uczestniczą także przedstawiciele funduszu AENU (ang. impact investing) i zorientowany na fintech Anthemis. Dodatkowo obecni akcjonariusze podwoili swój kapitał, w tym inwestor działający w sektorze spożywczym Gullspång Re:food, uznany inwestor technologiczny Kinnevik oraz duński Export and Investment Fund.

Znaczne podwyższenie kapitału następuje zaledwie rok po ogłoszeniu 20 milionów Euro
w serii A. Od tego czasu Agreena rozwinęła swoją działalność 10-krotnie, rozszerzyła zasięg geograficzny, obejmując grunty rolne w 16 krajach europejskich oraz nawiązała współpracę
z gospodarstwami rolnymi, pomagając im wdrożyć praktyki rolnictwa regeneracyjnego na obszarze ponad 600 tys. hektarów.

– Aby rolnicy na całym świecie mogli wdrożyć rolnictwo regeneracyjne i wywierać tym samym skalowalny wpływ na klimat, należy stworzyć im odpowiednie warunki finansowe, które będą wspierać i finansować ten proces – powiedział Simon Haldrup, współzałożyciel i dyrektor generalny Agreeny.

– Agreena buduje infrastrukturę usług technologicznych i finansowych w całym łańcuchu wartości rolnictwa, ponieważ branża ta coraz częściej staje się centralnym punktem działań na rzecz dekarbonizacji – dodaje Haldrup.

Zainteresowanie rolnictwem regeneracyjnym ogarnia cały świat, a korporacje, rządy oraz pozostali uczestnicy łańcuchów dostaw przyglądają się polom uprawnym jako miejscu magazynowania węgla, chcąc osiągnąć globalne cele zerowej emisji netto. Poprzez przyjęcie praktyk rolnictwa regeneracyjnego, rolnicy będą odgrywać coraz istotniejszą rolę
w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i innymi krytycznymi kwestiami środowiskowymi. Agreena opracowała sposób na przekształcenie tego trendu w nowy, dodatkowy strumień dochodów dla rolników, by pomóc w finansowaniu transformacji poprzez wykorzystanie rynku węgla.

Za pośrednictwem cyfrowej platformy Agreena rolnicy planują, monitorują i zatwierdzają działania w ramach praktyk regeneracyjnych, tj. procesu przechodzenia od emisji CO2 do przechwytywania CO2 i wiązania go w glebie. Poprawa jakości gleby i bioróżnorodności zmniejsza zapotrzebowanie na środki produkcji, jednocześnie zwiększając odporność rolników na coraz bardziej niekorzystne warunki klimatyczne (takie jak susza czy powodzie), co poprawia ogólną wydajność operacyjną gospodarstw. Po drugiej stronie równania, certyfikaty Agreeny oraz oferowane przez nią dodatkowe usługi wspierają firmy zorientowane na klimat, które już dziś pracują nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, jak również podmioty z łańcucha dostaw żywności, które coraz częściej wymagają możliwości śledzenia towarów rolnych na poziomie pola, chcąc spełnić wymagania dotyczące raportowania
środowiskowego.

Skalowanie za pomocą technologii
Niedawne przejęcie firmy Hummingbird Technologies, zajmującej się teledetekcją, umożliwiło Agreenie rozszerzenie oferty poza sektor rolniczy i zaproponowanie usług z zakresu agri-data uczestnikom łańcucha dostaw, rządom oraz innym instytucjom. Stawiając na pierwszym miejscu naukę i technologię, platforma Agreeny oferuje obecnie wiodące na świecie, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do monitorowania i weryfikacji jakości gleb, dzięki wykorzystaniu zdjęć satelitarnych w połączeniu z danymi naziemnymi i uczeniem maszynowym. Wszystko to pozwala na identyfikację i raportowanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w gospodarstwach. Misją firmy jest objęcie wiodącej pozycji we wspieraniu drogi do zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości.

– Prawdziwy wpływ na klimat powstaje tylko dzięki efektowi skali, a Agreena jest doskonale przygotowana do wykorzystania swoich możliwości w zakresie rolnictwa węglowego na całym świecie, aby wprowadzić na rynek wysokiej jakości certyfikaty węglowe. Tylko dzięki usuwaniu węgla można osiągnąć cele zerowej emisji netto – powiedział Alexander Joel-Carbonell, partner w HV Capital.

Od rolnika do fintechu
Agreena, firma głęboko zakorzeniona w społeczności rolniczej, została założona w ramach seed investment przez duńskich rolników i ich rodziny. W następnej fazie firma wprowadziła zintegrowaną platformę i giełdę towarową. Powstałe na skutek współpracy z rolnikami certyfikaty służą budowaniu portfela klimatycznego firm, dostosowanego do ich indywidualnej strategii ESG.

Firma chce odegrać wiodącą rolę w dostarczaniu rosnącemu rynkowi certyfikatów węglowych technologicznych systemów połączonych z innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi. Obejmują one m.in. wykorzystanie zrównoważonej technologii blockchain do zwiększenia identyfikowalności i przejrzystości certyfikatów węglowych, a także pieniądza elektronicznego oraz inteligentnych kontraktów w celu ułatwienia wymiany płatności między firmami a rolnikami, gwarantując natychmiastowe rozliczenie.

– Jesteśmy na drodze ku usunięciu ekonomicznych barier w procesie wdrożenia zasad rolnictwa regeneracyjnego przez rolników i ich całego ekosystemu; węgiel to dopiero początek – podsumował Haldrup.

O Agreenie
Agreena uwalnia moc wiązania węgla w glebie i kapitału z zasobów naturalnych, który pomaga finansować wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego. AgreenaCarbon, w ścisłej współpracy z rolnikami na 16 europejskich rynkach, jest wiodącą na świecie platformą do zarządzania węglem w glebie. W połączeniu z technologiami monitorowania satelitarnego, rozwiązania Agreeny mogą wspierać rolników, firmy i rządy na drodze do zerowej emisji netto.

O certyfikacie węglowym Agreeny
Program Agreeny jest akredytowany zgodnie z normą ISO 14064-2 i posiada metodologię zweryfikowaną przez podmiot zewnętrzny, która jest zgodna z nauką IPCC. Firma uwzględnia standardy i będzie nadal rozwijać swoją ofertę w miarę rozwoju nauki i otoczenia regulacyjnego. Ponadto, firma jest obecnie w trakcie certyfikacji przez Verra, a zakończenie procesu spodziewane jest jeszcze w tym roku.

O HV Capital
HV Capital jeden z najskuteczniejszych i najsilniejszych finansowo inwestorów early-stage oraz growth w Europie. Od 2000 roku, zainwestował w około 225 spółek internetowywch oraz technologicznych, m.in. Zalando, Delivery Hero, FlixMobility, Enpal, Depop i SumUp. Firma wspiera startupy inwestując kapitał w wysokości od 500 tys. do 50 milionów Euro. Dzięki temu HV Capital jest jednym z niewielu inwestorów venture capital w Europie, który może finansować startupy podczas wszystkich faz wzrostu.

####

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Różycka
a.rozycka@brandlab.pl