Beregn dit indtjeningspotentiale for høståret 2024

Få adgang til en ekstra årlig indkomst fra carbon farming.

Kom godt i gang nu

Vi er her for at hjælpe dig med at forbedre både den økonomiske og miljømæssige succes for dit landbrug.

Regenerativt landbrug anses i vid udstrækning for at være en effektiv metode til at reducere drivhusgasser og forvandle jorden til kulstofdræn, der fjerner CO2 fra atmosfæren. I takt med at kvaliteten af din jord forbedres, bliver din virksomheds rentabilitet også forbedret.

17

lande, hvor vi har landmænd

1,000,000+

hektar under forvaltning

180+

teammedlemmer, der støtter dig

Fordele for nogle af vores ambassadører

Vi samarbejder med dygtige pionerer inden for regenerativt landbrug

Rumænien

JD Agro Cocora Farm

12,000 hektar

“Én ting er, at vi har mindre overkørsler, men vigtigst af alt, vi mindsker fordampningen af fugt fra jorden, og det efterlader mere vand til planterne, hvilket er yderst vigtigt under disse tørre forhold vi oplever fra tid til anden.”

– Hans Damgaard

Danmark

Knudstrupgaard

305 hektar

Når man lærer at afstå fra at bearbejde jorden hvert eneste år, åbner der sig en helt ny verden. Biologi kan erstatte diesel og stål, og som en ekstra fordel får du flere nyttige insekter, hugorme, lærker og agerhøns.”

– Søren Ilsøe

Fire metoder til det højeste certifikatudbytte.

Forbedre jordens sundhed, styrke vandopbevaringskapaciteten og modstandsdygtigheden over for oversvømmelser, reducere jorderosion, øge jordens organiske materiale og forbedre biodiversiteten.

Minimal forstyrrelse af jorden

Optimal anvendelse af efterafgrøder

Anvendelse af organisk gødning

Optimal forvaltning af restprodukter

Jo mere du omlægger, desto bedre indtjeningsmuligheder.

Vælg de marker, du vil have med i certificeringsprogrammet. Så hjælper vi dig med at udarbejde en plan for trinvis implementering i din landbrugspraksis.

 

Kom i gang nu
Trin for trin

Sådan kommer du i gang

1.
Indtast markdata på vores platform, og rådgivere kan hjælpe dig med at planlægge dine markstrategier. Programmet registrerer forskellige dyrkningsaktiviteter for at beregne dine potentielle kulstofoptag og reduktioner, samt din forventede indkomst.

2.
Efter høstsæsonen logger du ind på platformen og rapporterer dine faktiske feltdata (faktiske udbytter, gødnings- og brændstofforbrug osv.)

3.
Vores internationalt akkrediterede og tredjepartsvaliderede program kvantificerer derefter din bedrifts kulstofoptag og reduktioner. Vores team udsteder de verificerede CO2e-certifikater.

4.
Du kan derefter vælge at beholde dine certifikater, sælge dem selv eller alternativt bede os om at sælge dem til verificerede virksomheder på dine vegne baseret på den aktuelle markedsefterspørgsel og priser. Med vores tilbud om tidlig udbetaling kan du endda få penge, allerede før dine certifikater er udstedt.

Kom i gang nu

Dit valg er det, der gør os anderledes

AgreenaCarbon giver dig mulighed for selv at vælge, hvad du vil gøre med dine certifikater efter hvert års høst.

Og nu kan du endda få pengene på forskud for det anslåede antal optjente certifikater. Agreena validerer de oplysninger, du angiver, og tilbyder dig herudfra en pris på forhåndskøb af dine rettigheder til den kulstoflagring, som du efter bedste skøn står til at få certificeret.

Hvis du accepterer tilbuddet, får du pengene udbetalt, allerede før certifikaterne udstedes, hvilket giver dig sikkerhed for at opnå den givne pris og gør din pløjefri praksis til en problemfri økonomisk løsning.

Lær mere
AgreenaCarbon for landmænd

Øg din bedrifts overskud og fremtidige værdi

AgreenaCarbon er verdens største kulstofprogram for landmænd. Vi er følger den nyeste videnskab, politik, og følger markedets forventninger for at kunne levere certifikater af høj kvalitet, der giver landbruget en ny indtægtskilde.
Dyrk høje udbytter og kvalitetsafgrøder fra regenerative landbrugsmetoder, Vores Platform og rådgiversupport vil vejlede dig med alt det, du har brug for for at komme i gang – således at du forstår og kan tage kontrol over den drivhusgaseffekt, der skabes gennem din indsats.
Agreena mener, at landmænd bør have ejerskab og kontrol over de skabte klimafordele. Vi leverer CO2-certifikaterne – og så bestemmer du selv, om du vil beholde dem, sælge dem eller få os til at sælge dem for dig.

Beregn dit indtjeningspotentiale

Dine muligheder for omstilling

Antallet af certifikater, der udstedes til dig, vil variere afhængigt af den praksis, du anvender på dine marker.
Vi opfordrer til at du gennemføre din overgang til klimavenligt landbrug i dit eget tempo.

Gødning

Efterafgrøder

Jordbearbejdning

Potentielt udbytte

Eksempel 1:

Kunstgødning

No Cover Crops

Konventionel jordbearbejdning

0

Nuværende praksis

Eksempel 2:

Kunstgødning

No Cover Crops

Reduceret jordbearbejdning

0,8-1,2

Certifikater/ha

Eksempel 3:

Kunstgødning

Efterafgrøder

Reduceret jordbearbejdning

1,8-2,2

Certifikater/ha

Eksempel 4:

Organisk gødning

Efterafgrøder

Reduceret jordbearbejdning

1,8-3,0

Certifikater/ha

Salg af dine certifikater

Prisfastsættelse af din CO2-høstindtægt

CO2e-certifikaterne vil blive udstedt til dig på Agreena-platformen, og herfra kan du vælge, hvad du vil gøre med dem.

Bemærk: Vi kan hjælpe dig med at sælge certifikaterne mod et salgsgebyr på 15 %.
Ved salg af AgreenaCarbon-certifikater er det markedsudviklingen samt udbud og efterspørgsel, der afgør udbetalingen. Vi søger efter den højest mulige pris på vegne af vores landmænd. Den nuværende pris er ca. 25-50 EUR pr. certifikat (pr. ton CO2e).

Udstedelsesgebyret betales til Agreena for at dække omkostningerne til verifikation og udstedelse. Du betaler det i form af certifikater, så du behøver ikke at tage penge op af lommen.

Dette er din eneste startomkostning, som dækker den løbende udvikling af programmet samt vedligeholdelse af platformen.

Kom i gang nu

Vi kan hjælpe dig med at forbedre din rentabilitet og ressourceudnyttelse

Vores rådgivere er her for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vores jordkulstofcertificeringsprogram – AgreenaCarbon – bedst kan opfylde behovene i din virksomhed. Vi præsenterer dig for programmet, og sammen kan vi drøfte, om kulstofcertificering er en relevant mulighed for din bedrift.

Kontakt os for at opdage flere muligheder

Du kan skrive til os på support@agreena.com eller ringe til os på +45 78 71 75 15

agreena_kim_kjaer_knudsen

Kim Kjær Knudsen
Landmand fra Allindemaglegård. Denmark

"Det er ikke nok at være fødevareproducenter for en voksende verdensbefolkning - som landmænd spiller vi også en central rolle i at overvinde klimaudfordringerne. Agreena er et stort skridt i den retning. Vi skal, for første gang nogensind, høste kulstof."

Beregn dit potentiale
Fandt du ikke det, du ledte efter?

Vi er altid klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål. Kontakt os, og vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt!

Kontakt os her