Spočítejte si potenciální výdělek pro sklizňový rok 2024

Zaregistrujte se a získejte dodatečný roční příjem z uhlíkového zemědělství.

Začněte ještě dnes

Jsme tu, abychom vám pomohli zvýšit ekonomickou i ekologickou udržitelnost vaší farmy.

Regenerativní zemědělství je všeobecně považováno za účinnou metodu snižování emisí skleníkových plynů. Přeměnou půdy na úložiště uhlíku se
z atmosféry odstraňuje CO2. Se zlepšující se kvalitou půdy se zase zvyšuje ziskovost vašeho hospodářství.

18

zemí, kde se zemědělci zapojují

> 2 000 000

obhospodařovaných hektarů

> 200

členů týmu, kteří vás podporují

Co říkají naši farmáři

+500 000 hektarů zapojených v programu

Rumunsko

JD Agro Cocora Farm

12 000 hektarů

„Nemusíme tak často obdělávat půdu, a hlavně snižujeme odpařování vlhkosti z půdy, díky čemuž zůstává více vody rostlinám. V suchých podmínkách, které čas od času zažíváme, je to nesmírně důležité.“

– Hans Damgaard

Velká Británie

Denton Lodge Farm

730 hektarů

„Zaznamenali jsme skutečné zlepšení kvality výnosu a odolnosti naší půdy vůči neustále se měnícímu klimatu a viděli jsme, že zlepšení v digitálních technologiích je skutečně prospěšné pro pochopení naší půdy a polí, na kterých hospodaříme.“

– Toby Simpson

Čtyři kroky pro nejvyšší výtěžnost certifikátů

Snížení půdní eroze, zvýšení obsahu organických látek v půdě, zlepšení zdraví půdy a biologické rozmanitosti, posílení schopnosti zadržovat vodu a odolnosti proti povodním.

Snížení narušení půdy

Využití krycích plodin

Používání organických hnojiv

Optimální nakládání se zbytky

Čím větší změna, tím větší zisk.

Sami si vyberete, která z vašich polí chcete do certifikačního programu zahrnout. My vám pomůžeme připravit strategii, jak postupně vše zavést do vašich zemědělských postupů.

Začněte ještě dnes
Krok za krokem

Jak se stát uhlíkovým farmářem:

1.
Zadejte údaje o polích do naší platformy a poradci vám pomohou s plánováním strategie využití či obdělávání polí. Program zaznamenává různé pěstitelské činnosti, aby bylo možné vypočítat potenciální snížení či odstranění uhlíku a váš předpokládaný příjem.

2.
Na konci sklizňové sezóny do platformy nahlásíte své skutečné údaje z pole: výnosy, spotřebu hnojiv, pohonných hmot atd.

3.
Náš mezinárodně akreditovaný a třetí stranou ověřený program poté vyčíslí snížení a odstranění uhlíku vaší farmou. Náš tým vydá ověřené certifikáty CO2e.

4.
Certifikáty si můžete ponechat, prodat je sami nebo nás požádat, abychom je za vás prodali ověřeným společnostem na základě aktuální poptávky a cen na trhu. Výplatu můžete získat dokonce ještě před vydáním certifikátů, a to prostřednictvím naší možnosti předčasné výplaty.

Začněte ještě dnes
AgreenaCarbon pro zemědělce

Zvyšte zisk vaší farmy i budoucí prosperitu

AgreenaCarbon je největší světový program pro zemědělce zaměřený na půdní uhlík. V souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, politikami a poptávkou na trhu poskytujeme vysoce kvalitní certifikáty, které zemědělcům zajišťují nový zdroj příjmů.

Získejte vyšší výnosy a kvalitnější plodiny díky regenerativním zemědělským postupům a zároveň vstupte do zelené ekonomiky obchodováním s uhlíkem. Naše technologická platforma a podpora našich poradců vám pomůže začít – abychom lépe pochopili a ovlivoňovali dopad našich činností, kvůli kterým vznikají skleníkové plyny.

V Agreeně věříme, že zemědělci mohou přispívat ke zlepšování klimatu a že za takové úsilí mají mít zásluhy. My vám poskytneme uhlíkové certifikáty a vy se rozhodnete, zda si je ponecháte, prodáte nebo zda nám je svěříte k prodeji.

Začněte ještě dnes

Možnosti vašeho přechodu na šetrnější zemědělství*

Do přechodu k ekologickému zemědělství se pusťte vlastním tempem. Počet vydaných certifikátů se bude lišit v závislosti na postupech, které na svých polích zavedete.

Hnojivo

Krycí plodiny

Obdělávání půdy

Potenciální výnos

Příklad 1:

Syntetické hnojivo

Bez krycích plodin

Konvenční obdělávání půdy

0

Současná praxe

Příklad 2:

Syntetické hnojivo

Bez krycích plodin

Snížené obdělávání půdy

Až 1

certifikát/ha

Příklad 3:

Syntetické hnojivo

Krycí plodiny

Snížené obdělávání půdy

Až 2

certifikát/ha

Příklad 4:

Organické hnojivo

Krycí plodiny

Snížené obdělávání půdy

Až 3

certifikát/ha

* Verified October 2022. Numbers are subject to change and can vary depending on country, soil characteristics and cultivation inputs.

Pomůžeme vám zvýšit zisk i udržitelnost vaší farmy.

Naši poradci vám rádi pomohou certifikaci ukládání uhlíku v půdě AgreenaCarbon co nejlépe využít pro své podnikání. Seznámíme vás s programem a společně probereme, zda je program vhodný i pro vaše hospodaření.

Kontaktujte nás a zjistě více

Napište nám na support@agreena.com nebo zavolejte na +44 (0)20 8089 5835.

agreena_kim_kjaer_knudsen

Kim Kjær Knudsen
farmář z dánské farmy Allindemaglegård

„Nestačí být jen producenty potravin pro rostoucí světovou populaci. Jako zemědělci hrajeme klíčovou roli při překonávání klimatických změn a při řešení klimatických problémů. Agreena je v tomto směru velkým krokem: Poprvé v historii musíme sklízet uhlík.“

Začněte ještě dnes
Nenašli jste, co jste hledali?

Rádi zodpovíme vaše dotazy – obraťte se na nás a my se vám ozveme co nejdříve!

Kontaktujte nás