26 września, 20235 Minuty

Jak działają kredyty węglowe i gdzie można je sprzedawać?

Kredyty węglowe stanowią istotne narzędzie w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych. Funkcjonują na zasadzie przypisania określonej ilości emisji CO2 do konkretnego źródła emisji, pozwalając firmom i organizacjom na skompensowanie tych emisji poprzez inwestowanie w projekty zmniejszające emisje. Znane również jako jednostki emisji lub certyfikaty emisji, kredyty węglowe są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w celu pomiaru, raportowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2).

W sektorze rolniczym, kredyty węglowe mogą odnosić się do kompensacji emisji gazów cieplarnianych, które wynikają z działań związanych z produkcją żywności. Praktyki takie jak rolnictwo konserwacyjne, inicjatywy zalesiania lub usprawnienia w efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych mają potencjał do obniżenia emisji i generowania kredytów węglowych. To narzędzie umożliwia rolnictwu bardziej zrównoważone praktyki i wkład w globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

Element rynkowy w programach węglowych

Koncepcja rolnictwa łączącego ochronę zasobów glebowych z działalnością wytwórczą nie jest nowością. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zachęty realizacji np. praktyk rolno-środowiskowych były regularnie rozwijane w otoczeniu regulacyjnym rolnictwa. Nowością w obecnie upowszechnianych programach węglowych jest element rynkowy i fakt, że schematy rolnictwa regeneracyjnego są finansowane przez przemysł i szeroko rozumiane biznesowe otoczenie zrównoważonego rozwoju. Stwarza to ogromną szansę dla branży rolnej, która z adresata roszczeń środowiskowych przechodzi do roli dostawcy korzyści środowiskowych i aktywnego gracza globalnego rynku dobrowolnych redukcji emisji. To całkowita zmiana reguł gry i ważne jest, by rolnicy nauczyli się na tym rynku funkcjonować.

Zdjęcie rolnika sprawdzającego plony w celu otrzymania kredytów węglowych.
Skąd dostać kredyty węglowe i jak na nich zarobić?

Co jest produktem rolnictwa węglowego?

W rolnictwie węglowym, każdy towar (jak zboże), zasób (jak grunt rolny) czy walor finansowy (jak kiedyś kwoty produkcyjne) dają pełnię możliwości dochodowych, jeśli decyzja o ich zbyciu i przeznaczeniu leży w gestii ich posiadacza. Dlatego dobierając program węglowy warto, by rolnicy upewnili się kto jest rzeczywistym właścicielem korzyści klimatycznych wypracowanych na ich uprawach. Istnieją bowiem na rynku rozwiązania – najczęściej korporacyjne – które w zamian za usługi doradcze lub środki produkcji proponują przejście wszelkich uprawnień środowiskowych na konto ich bilansu węglowego. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie dla producenta. Dużo korzystniej jest certyfikowanie własnych praktyk klimatycznych przez otwarte, dostępne dla każdego technologie weryfikacji metod uprawy.

Przykładowo, w platformach oferujących swobodny dostęp do metod MRV proces mierzenia, weryfikacji i raportowania dostępny jest dla rolników po bardzo niskich kosztach, co nie wymaga wykładania żadnych pieniędzy za audyt z góry, a proces certyfikacji zawsze kończy się możliwością wydania zbywalnego certyfikatu, który można przechować lub natychmiast sprzedać (dokładnie tak, jak ze zbożem po żniwach).

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci zwiększyć sukces finansowy i środowiskowy Twojego gospodarstwa. Oblicz swoje potencjalne zarobki.

Cena za kredyty węglowe podąża za standardem

Jak w każdej branży, jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę jest jakość. Nie inaczej jest w branży certyfikatów węglowych. Im bardziej uznany międzynarodowo standard certyfikacji, tym wyższa cena na światowym rynku VCM (ang. Voluntary Carbon Market). Dlatego też ważne jest, by angażując się do programu węglowego sprawdzać, czy i zgodnie z jakim standardem dany program dokonuje emisji certyfikatów. Przykładowo, program europejski AgreenaCarbon realizowany jest zgodnie z metodologią ISO oraz VERRA, co przekłada się na pewność zbytu certyfikatu w obrocie bezpośrednim.

Farmer sprawdzający glebę by uzyskać kredyty węglowe.
Czy można zarabiać na kredytach węglowych?

Jaką cenę można otrzymać za kredyty węglowe?

Mimo, że rynek certyfikatów węglowych dopiero się rozwija, ich cena zaczyna kształtować się wokół pewnego pułapu dającego się odnieść do ceny regulowanych uprawnień do emisji. Z dostępnych na rynku informacji wynika, że ów poziom ceny certyfikatu oferowanego rolnikom oscyluje wokół 32 EUR za praktyki regeneracyjne zrealizowane w roku zbiorów 2022. Co ciekawe, poziom cen odnotowuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego i dwóch lat wstecz. Obserwując dynamiczny (20%) przyrost gruntów objętych programem w samym obrębie certyfikowanych gospodarstw można zakładać, że rynek będzie się rozwijał, a co najistotniejsze, będzie rosła cywilizacyjna świadomość wagi zasobu glebowego, którego więcej niż mamy już mieć nie będziemy.

Kredyty węglowe stanowią narzędzie, które umożliwia rolnikom i firmom związanym z rolnictwem kompensację emisji gazów cieplarnianych poprzez praktyki zrównoważonego rolnictwa. Są one dostępne na różnych rynkach i platformach, co umożliwia ich handel i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. W miarę jak rolnictwo staje się coraz bardziej zaawansowane pod względem zrównoważonych praktyk, kredyty węglowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w tworzeniu bardziej ekologicznej przyszłości dla branży rolniczej.


26 września, 2023Przez Sebastian Balcerak5 Minuty