29 września, 20237 Minuty

Co to jest ESG? Jak powszechne i skalowalne usługi obniżą koszty wdrożenia?

W dzisiejszym świecie biznesu i inwestycji coraz ważniejsze staje się pojęcie ESG, czyli Environmental, Social, and Governance (Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie). To podejście uwzględnia wpływ firm i organizacji na środowisko, społeczeństwo oraz na zasady zarządzania, a jego znaczenie w zrównoważonym rozwoju stale rośnie. Ale jakie ma to związki z powszechnymi i skalowalnymi usługami oraz dlaczego może obniżać koszty dostosowawcze firm? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

ESG: Krótka charakteryzacja

ESG to skrót od słów Environmental (Środowisko), Social (Społeczeństwo) i Governance (Zarządzanie). Oznacza to podejście, które uwzględnia wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, relacje z pracownikami, klientami i lokalnymi społecznościami, a także jakość zarządzania i zasady etyczne. Firmy i inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Pracownicy firmy, która wdraża ESG.
Dlaczego do realizacji ESG potrzebujemy skalowalnych usług?

Powszechne i skalowalne usługi jako narzędzie ESG

Skalowalne usługi, czyli takie, które można dostosowywać do zmieniających się potrzeb i obciążeń, odgrywają kluczową rolę w realizacji celów ESG. Dlaczego?

  1. Efektywność kosztowa: Skalowalne usługi pozwalają firmom płacić tylko za te zasoby, których aktualnie potrzebują. To przekłada się na oszczędności i efektywność kosztową, co jest zgodne z zasadami ESG.
  2. Elastyczność w redukcji emisji: Firmy mogą skalować swoje usługi zgodnie z potrzebami, co obejmuje także możliwość szybkiego dostosowania do działań związanych z ochroną środowiska. Na przykład, mogą korzystać z chmury obliczeniowej do zmniejszenia zużycia energii w okresach mniejszego obciążenia.
  3. Dostępność i unikanie wykluczenia: Skalowalne usługi są zwykle dostępne na szeroką skalę, co umożliwia firmom docieranie do różnorodnych grup społecznych i zapobiega wykluczeniu.
  4. Transparentność: Zarządzanie skalowalnymi usługami często opiera się na przejrzystych procesach, co jest zgodne z zasadami dobrego zarządzania (Governance) z ESG.

Obniżenie kosztów wdrożenia ESG

Wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych i inwestycyjnych zgodnych z ESG może być kosztowne. Jednak powszechne i skalowalne usługi pozwalają na bardziej efektywne i oszczędne dostosowanie się do tych wymagań. Firmy mogą skorzystać z gotowych rozwiązań, które są bardziej dostępne i ekonomiczne niż tradycyjne metody.

Zbliżające się wielkimi krokami upowszechnienie wymogów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju wśród wielu firm wywołuje obawy typowe dla podejścia regulacyjnego. W centrum uwagi znajdują się wówczas koszty dostosowawcze, wysiłek organizacyjny i szeroko pojęty wpływ na biznesową stronę działalności, w tym współpracę z partnerami. Jest co całkowicie uzasadnione, tym niemniej koncentrowanie się stricte na stronie korporacyjnego compliance’u przesłania możliwości rozwoju konkretnej branży.

Konsekwencje podejścia dostosowawczego nierzadko objawiają się w typowych zjawiskach dla rynków regulowanych, np. w próbach przenoszenia kosztów z jednego segmentu do innego ogniwa w górę lub w dół łańcucha (tj. w kierunku dostawcy, czy też w kierunku konsumenta). To osłabia również inicjatywy usprawniające cały ekosystem i spowalnia prace nad ogólnodostępnymi i skalowalnymi rozwiązaniami, które mogłyby wspomniane koszty wdrożenia praktyk zrównoważonych obniżyć dla całego rynku. Dokładnie taki problem widać na gruncie implementacji dyrektyw NFRD, CSRD czy projektowanych przepisów w zakresie NRL, gdzie zasadnicza część dyskusji i działań toczy się wokół tego kto, od kogo jakie dane i jakim kosztem będzie musiał pozyskiwać, utrzymywać i monitorować.

Czy VCM może obniżyć koszty?

Jak zatem uniknąć sytuacji, w której większe podmioty zbudują kosztowne (dla nich samych) „silosowe” rozwiązania, niedostępne – a tym samym również nieprzydatne – dla innych uczestników rynku?

Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Musimy skoncentrować się na zachętach i zbudowaniu systemu korzyści (środowiskowych i finansowych) swobodnie dostępnych na płynnym, dostępnym dla każdego rynku przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z ramami regulacyjnymi dla każdego uczestnika. To nie jest akademicka teoria. Takie są właśnie podwaliny dobrowolnego rynku emisji (ang. Voluntary Carbon Market, w skrócie VCM). Odpowiednie spięcie z tym rynkiem poszczególnych ogniw łańcucha dostaw i udostępnienie zachęt usprawni sprawozdawczość, obniży koszty oraz przede wszystkim przekieruje uwagę producentów surowca, przetwórców i producentów końcowych na przyjazny dla środowiska i klimatu rozwój.

Pole roślin na farmie z wdrożonym ESG.
Czy wdrożenie ESG może być tańsze dzięki VCM?

Rozwiązania wspierające wdrożenie ESG

Wdrożenie i zarządzanie zasadami ESG to proces, który może być złożony i wymagać zaangażowania na wielu poziomach w organizacji. Istnieje wiele rozwiązań i praktyk, które mogą pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu i wdrażaniu zasad ESG. Jakich zatem rozwiązań potrzeba?

Wyodrębnienie uprawnień środowiskowych

Po pierwsze, wyodrębnienie uprawnień środowiskowych (przede wszystkim w zakresie emisyjności) i nie komasowanie ich całkowicie w surowcu pozwoli na ich rozwój w kierunku stabilnego waloru kapitałowego bez uszczerbku dla identyfikowalności praktyk w łańcuchu i bez potrzeby uciekania się do skomplikowanego liczenia bilansu masy w złożonych łańcuchach wartości.

Chcesz porozmawiać z ekspertami na temat tego, czy rolnictwo węglowe jest dla Ciebie odpowiednie? Dołącz do nas aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Swoboda producentów

Po drugie, istotne jest zapewnienie swobody producentom pierwotnym na etapie wytwarzania surowca (w przypadku branży spożywczej chodzi naturalnie o rolników), opcjonalności w doborze praktyk niskoemisyjnych (np. w uprawie) i swobodzie ich zbycia, czego wspomniane wcześniej „silosowe” rozwiązanie nie zapewniają.

Sieci użytkowników

Po trzecie, XXI wiek pokazał, jaką wartość i szanse rozwojowe stwarzają wyskalowane, otwarte i szybko rosnące sieci użytkowników. Im szybszy proces upowszechniania praktyk przyjaznych dla klimatu, tym łatwiejszy (i tańszy) staje się dostęp do uprawnień środowiskowych dla producentów przemysłowych.

Podsumowując, ESG staje się nieodłączną częścią strategii biznesowych i inwestycyjnych. Skalowalne usługi wspierają te cele, umożliwiając firmom i organizacjom efektywne wdrażanie praktyk zgodnych z ESG, jednocześnie obniżając koszty i dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych. To synergia, która pozwala nam osiągać cele zrównoważonego rozwoju w bardziej opłacalny i efektywny sposób.

Wdrażanie zasad ESG jest procesem długoterminowym i wymaga zaangażowania całej organizacji. Firmy, które efektywnie zarządzają ESG, mogą nie tylko przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, ale także czerpać korzyści zwiększonej efektywności, zadowolenia klientów i inwestorów oraz zminimalizowanego ryzyka.


29 września, 2023Przez Sebastian Balcerak7 Minuty