2 października, 20235 Minuty

Certyfikaty Węglowe: Jak je uzyskać i gdzie sprzedać?

Certyfikaty węglowe odgrywają kluczową rolę przy kontroli emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Wartość tych certyfikatów może różnić się w zależności od rynku i popytu, a ich rosnące znaczenie sprawia, że stają się ważnym narzędziem w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony klimatu.

Aby zdobyć certyfikaty węglowe z rolnictwa, konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności oraz zwiększenia pochłaniania CO2 przez rośliny. Zdobywanie certyfikatów węglowych z rolnictwa wymaga zaangażowania, systematycznej pracy i monitorowania emisji. Jednak może to przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla wizerunku Twojego gospodarstwa rolnego.

Koncepcja rolnictwa łączącego ochronę zasobów glebowych z działalnością wytwórczą nie jest nowością. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zachęty realizacji np. praktyk rolno-środowiskowych były regularnie rozwijane w otoczeniu regulacyjnym rolnictwa. Nowością w obecnie upowszechnianych programach węglowych jest element rynkowy i fakt, że schematy rolnictwa regeneracyjnego są finansowane przez przemysł i szeroko rozumiane biznesowe otoczenie zrównoważonego rozwoju. Stwarza to ogromną szansę dla branży rolnej, która z adresata roszczeń środowiskowych przechodzi do roli dostawcy korzyści środowiskowych i aktywnego gracza globalnego rynku dobrowolnych redukcji emisji. To całkowita zmiana reguł gry i ważne jest, by rolnicy nauczyli się na tym rynku funkcjonować.

ESG: Krótka charakteryzacja

ESG to skrót od słów Environmental (Środowisko), Social (Społeczeństwo) i Governance (Zarządzanie). Oznacza to podejście, które uwzględnia wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, relacje z pracownikami, klientami i lokalnymi społecznościami, a także jakość zarządzania i zasady etyczne. Firmy i inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Zdjęcie rolnika sprawdzającego glebę by uzyskać certyfikaty węglowe.
Jak zdobyć certyfikaty węglowe?

Cenę za certyfikaty węglowe wyznacza ich jakość

Jak w każdej branży, jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę jest jakość. Nie inaczej jest w przypadku certyfikatów węglowych. Im bardziej uznany międzynarodowo standard certyfikacji, tym wyższa cena na światowym rynku VCM (ang. Voluntary Carbon Market). Dlatego też ważne jest, by angażując się do programu węglowego sprawdzać, czy i zgodnie z jakim standardem dany program dokonuje emisji certyfikatów. Przykładowo, program europejski AgreenaCarbon realizowany jest zgodnie z metodologią ISO oraz VERRA, co przekłada się na pewność zbytu certyfikatu w obrocie bezpośrednim.

Chcesz porozmawiać z ekspertami na temat tego, czy rolnictwo węglowe jest dla Ciebie odpowiednie? Dołącz do nas aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Sprzedać, trzymać czy połączyć certyfikaty węglowe z produktem?

Każdy towar (jak zboże), zasób (jak grunt rolny) czy walor finansowy (jak kiedyś kwoty produkcyjne) dają pełnię możliwości dochodowych, jeśli decyzja o ich zbyciu i przeznaczeniu leży w gestii ich posiadacza. Dlatego dobierając program węglowy warto, by rolnicy upewnili się kto jest rzeczywistym właścicielem wypracowanych na ich uprawach korzyści klimatycznych. Istnieją bowiem na rynku rozwiązania – najczęściej korporacyjne – które w zamian za usługi doradcze lub środki produkcji proponują przejście wszelkich uprawnień środowiskowych na konto ich bilansu węglowego. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie dla producenta.

Dużo korzystniejsze jest certyfikowanie własnych praktyk klimatycznych przez otwarte, dostępne dla każdego technologie weryfikacji metod uprawy. Przykładowo, w platformach oferujących swobodny dostęp do metod MRV proces mierzenia, weryfikacji i raportowania dostępny jest dla rolników po bardzo niskich kosztach, co nie wymaga wkładania żadnych pieniędzy za audyt z góry, a proces certyfikacji zawsze kończy się możliwością wydania zbywalnego certyfikatu, który można przechować lub natychmiast sprzedać (dokładnie tak, jak ze zbożem po żniwach).

Rolnik sprawdzający glebę by uzyskać certyfikaty węglowe.
Ile można dostać za certyfikaty węglowe?

Jaka cena za certyfikaty węglowe?

Mimo, że rynek certyfikatów węglowych dopiero się rozwija, ich cena zaczyna kształtować się wokół pewnego pułapu dającego się odnieść do ceny regulowanych uprawnień do emisji. Z dostępnych na rynku informacji wynika, że ów poziom ceny certyfikatu oscyluje wokół 32 EUR za praktyki regeneracyjne zrealizowane w roku zbiorów 2022. Co ciekawe, poziom cen odnotowuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego i dwóch lat wstecz. Obserwując dynamiczny (20%) przyrost gruntów objętych programem w samym obrębie certyfikowanych gospodarstw można zakładać, że rynek będzie się rozwijał, a co najistotniejsze, będzie rosła cywilizacyjna świadomość wagi zasobu glebowego, którego więcej niż mamy już mieć nie będziemy.

Certyfikaty węglowe stają się coraz ważniejsze w działaniach na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Pozwalają firmom i organizacjom na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz promują zrównoważone praktyki. Zdobycie certyfikatów to krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości i większej odpowiedzialności za nasz wpływ na klimat. Jeśli jesteś zainteresowany zdobywaniem i sprzedażą certyfikatów węglowych, teraz wiesz, jak się do tego zabrać.


2 października, 2023Przez Sebastian Balcerak5 Minuty