Certyfikaty Węglowe

Certyfikaty Węglowe: Jak je zyskać i gdzie sprzedawać?

2 października, 20235 Minuty

Certyfikaty Węglowe: Jak je uzyskać i gdzie sprzedać?

Certyfikaty węglowe odgrywają kluczową rolę przy kontroli emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Wartość tych certyfikatów może różnić się w zależności od rynku i popytu, a ich rosnące znaczenie sprawia, że stają się ważnym narzędziem w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony klimatu.

Aby zdobyć certyfikaty węglowe z rolnictwa, konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności oraz zwiększenia pochłaniania CO2 przez rośliny. Zdobywanie certyfikatów węglowych z rolnictwa wymaga zaangażowania, systematycznej pracy i monitorowania emisji. Jednak może to przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla wizerunku Twojego gospodarstwa rolnego.

Koncepcja rolnictwa łączącego ochronę zasobów glebowych z działalnością wytwórczą nie jest nowością. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zachęty realizacji np. praktyk rolno-środowiskowych były regularnie rozwijane w otoczeniu regulacyjnym rolnictwa. Nowością w obecnie upowszechnianych programach węglowych jest element rynkowy i fakt, że schematy rolnictwa regeneracyjnego są finansowane przez przemysł i szeroko rozumiane biznesowe otoczenie zrównoważonego rozwoju. Stwarza to ogromną szansę dla branży rolnej, która z adresata roszczeń środowiskowych przechodzi do roli dostawcy korzyści środowiskowych i aktywnego gracza globalnego rynku dobrowolnych redukcji emisji. To całkowita zmiana reguł gry i ważne jest, by rolnicy nauczyli się na tym rynku funkcjonować.

ESG: Krótka charakteryzacja

ESG to skrót od słów Environmental (Środowisko), Social (Społeczeństwo) i Governance (Zarządzanie). Oznacza to podejście, które uwzględnia wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, relacje z pracownikami, klientami i lokalnymi społecznościami, a także jakość zarządzania i zasady etyczne. Firmy i inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Zdjęcie rolnika sprawdzającego glebę by uzyskać certyfikaty węglowe.
Jak zdobyć certyfikaty węglowe?

Cenę za certyfikaty węglowe wyznacza ich jakość

Jak w każdej branży, jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę jest jakość. Nie inaczej jest w przypadku certyfikatów węglowych. Im bardziej uznany międzynarodowo standard certyfikacji, tym wyższa cena na światowym rynku VCM (ang. Voluntary Carbon Market). Dlatego też ważne jest, by angażując się do programu węglowego sprawdzać, czy i zgodnie z jakim standardem dany program dokonuje emisji certyfikatów. Przykładowo, program europejski AgreenaCarbon realizowany jest zgodnie z metodologią ISO oraz VERRA, co przekłada się na pewność zbytu certyfikatu w obrocie bezpośrednim.

Chcesz porozmawiać z ekspertami na temat tego, czy rolnictwo węglowe jest dla Ciebie odpowiednie? Dołącz do nas aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Sprzedać, trzymać czy połączyć certyfikaty węglowe z produktem?

Każdy towar (jak zboże), zasób (jak grunt rolny) czy walor finansowy (jak kiedyś kwoty produkcyjne) dają pełnię możliwości dochodowych, jeśli decyzja o ich zbyciu i przeznaczeniu leży w gestii ich posiadacza. Dlatego dobierając program węglowy warto, by rolnicy upewnili się kto jest rzeczywistym właścicielem wypracowanych na ich uprawach korzyści klimatycznych. Istnieją bowiem na rynku rozwiązania – najczęściej korporacyjne – które w zamian za usługi doradcze lub środki produkcji proponują przejście wszelkich uprawnień środowiskowych na konto ich bilansu węglowego. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie dla producenta.

Dużo korzystniejsze jest certyfikowanie własnych praktyk klimatycznych przez otwarte, dostępne dla każdego technologie weryfikacji metod uprawy. Przykładowo, w platformach oferujących swobodny dostęp do metod MRV proces mierzenia, weryfikacji i raportowania dostępny jest dla rolników po bardzo niskich kosztach, co nie wymaga wkładania żadnych pieniędzy za audyt z góry, a proces certyfikacji zawsze kończy się możliwością wydania zbywalnego certyfikatu, który można przechować lub natychmiast sprzedać (dokładnie tak, jak ze zbożem po żniwach).

Rolnik sprawdzający glebę by uzyskać certyfikaty węglowe.
Ile można dostać za certyfikaty węglowe?

Jaka cena za certyfikaty węglowe?

Mimo, że rynek certyfikatów węglowych dopiero się rozwija, ich cena zaczyna kształtować się wokół pewnego pułapu dającego się odnieść do ceny regulowanych uprawnień do emisji. Z dostępnych na rynku informacji wynika, że ów poziom ceny certyfikatu oscyluje wokół 32 EUR za praktyki regeneracyjne zrealizowane w roku zbiorów 2022. Co ciekawe, poziom cen odnotowuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego i dwóch lat wstecz. Obserwując dynamiczny (20%) przyrost gruntów objętych programem w samym obrębie certyfikowanych gospodarstw można zakładać, że rynek będzie się rozwijał, a co najistotniejsze, będzie rosła cywilizacyjna świadomość wagi zasobu glebowego, którego więcej niż mamy już mieć nie będziemy.

Certyfikaty węglowe stają się coraz ważniejsze w działaniach na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Pozwalają firmom i organizacjom na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz promują zrównoważone praktyki. Zdobycie certyfikatów to krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości i większej odpowiedzialności za nasz wpływ na klimat. Jeśli jesteś zainteresowany zdobywaniem i sprzedażą certyfikatów węglowych, teraz wiesz, jak się do tego zabrać.


2 października, 2023Przez Sebastian Balcerak5 Minuty

Co to jest ESG?

Co to jest ESG? Jak powszechne i skalowalne usługi obniżą koszty wdrożenia?

29 września, 20237 Minuty

Co to jest ESG? Jak powszechne i skalowalne usługi obniżą koszty wdrożenia?

W dzisiejszym świecie biznesu i inwestycji coraz ważniejsze staje się pojęcie ESG, czyli Environmental, Social, and Governance (Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie). To podejście uwzględnia wpływ firm i organizacji na środowisko, społeczeństwo oraz na zasady zarządzania, a jego znaczenie w zrównoważonym rozwoju stale rośnie. Ale jakie ma to związki z powszechnymi i skalowalnymi usługami oraz dlaczego może obniżać koszty dostosowawcze firm? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

ESG: Krótka charakteryzacja

ESG to skrót od słów Environmental (Środowisko), Social (Społeczeństwo) i Governance (Zarządzanie). Oznacza to podejście, które uwzględnia wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, relacje z pracownikami, klientami i lokalnymi społecznościami, a także jakość zarządzania i zasady etyczne. Firmy i inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Pracownicy firmy, która wdraża ESG.
Dlaczego do realizacji ESG potrzebujemy skalowalnych usług?

Powszechne i skalowalne usługi jako narzędzie ESG

Skalowalne usługi, czyli takie, które można dostosowywać do zmieniających się potrzeb i obciążeń, odgrywają kluczową rolę w realizacji celów ESG. Dlaczego?

  1. Efektywność kosztowa: Skalowalne usługi pozwalają firmom płacić tylko za te zasoby, których aktualnie potrzebują. To przekłada się na oszczędności i efektywność kosztową, co jest zgodne z zasadami ESG.
  2. Elastyczność w redukcji emisji: Firmy mogą skalować swoje usługi zgodnie z potrzebami, co obejmuje także możliwość szybkiego dostosowania do działań związanych z ochroną środowiska. Na przykład, mogą korzystać z chmury obliczeniowej do zmniejszenia zużycia energii w okresach mniejszego obciążenia.
  3. Dostępność i unikanie wykluczenia: Skalowalne usługi są zwykle dostępne na szeroką skalę, co umożliwia firmom docieranie do różnorodnych grup społecznych i zapobiega wykluczeniu.
  4. Transparentność: Zarządzanie skalowalnymi usługami często opiera się na przejrzystych procesach, co jest zgodne z zasadami dobrego zarządzania (Governance) z ESG.

Obniżenie kosztów wdrożenia ESG

Wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych i inwestycyjnych zgodnych z ESG może być kosztowne. Jednak powszechne i skalowalne usługi pozwalają na bardziej efektywne i oszczędne dostosowanie się do tych wymagań. Firmy mogą skorzystać z gotowych rozwiązań, które są bardziej dostępne i ekonomiczne niż tradycyjne metody.

Zbliżające się wielkimi krokami upowszechnienie wymogów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju wśród wielu firm wywołuje obawy typowe dla podejścia regulacyjnego. W centrum uwagi znajdują się wówczas koszty dostosowawcze, wysiłek organizacyjny i szeroko pojęty wpływ na biznesową stronę działalności, w tym współpracę z partnerami. Jest co całkowicie uzasadnione, tym niemniej koncentrowanie się stricte na stronie korporacyjnego compliance’u przesłania możliwości rozwoju konkretnej branży.

Konsekwencje podejścia dostosowawczego nierzadko objawiają się w typowych zjawiskach dla rynków regulowanych, np. w próbach przenoszenia kosztów z jednego segmentu do innego ogniwa w górę lub w dół łańcucha (tj. w kierunku dostawcy, czy też w kierunku konsumenta). To osłabia również inicjatywy usprawniające cały ekosystem i spowalnia prace nad ogólnodostępnymi i skalowalnymi rozwiązaniami, które mogłyby wspomniane koszty wdrożenia praktyk zrównoważonych obniżyć dla całego rynku. Dokładnie taki problem widać na gruncie implementacji dyrektyw NFRD, CSRD czy projektowanych przepisów w zakresie NRL, gdzie zasadnicza część dyskusji i działań toczy się wokół tego kto, od kogo jakie dane i jakim kosztem będzie musiał pozyskiwać, utrzymywać i monitorować.

Czy VCM może obniżyć koszty?

Jak zatem uniknąć sytuacji, w której większe podmioty zbudują kosztowne (dla nich samych) „silosowe” rozwiązania, niedostępne – a tym samym również nieprzydatne – dla innych uczestników rynku?

Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Musimy skoncentrować się na zachętach i zbudowaniu systemu korzyści (środowiskowych i finansowych) swobodnie dostępnych na płynnym, dostępnym dla każdego rynku przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z ramami regulacyjnymi dla każdego uczestnika. To nie jest akademicka teoria. Takie są właśnie podwaliny dobrowolnego rynku emisji (ang. Voluntary Carbon Market, w skrócie VCM). Odpowiednie spięcie z tym rynkiem poszczególnych ogniw łańcucha dostaw i udostępnienie zachęt usprawni sprawozdawczość, obniży koszty oraz przede wszystkim przekieruje uwagę producentów surowca, przetwórców i producentów końcowych na przyjazny dla środowiska i klimatu rozwój.

Pole roślin na farmie z wdrożonym ESG.
Czy wdrożenie ESG może być tańsze dzięki VCM?

Rozwiązania wspierające wdrożenie ESG

Wdrożenie i zarządzanie zasadami ESG to proces, który może być złożony i wymagać zaangażowania na wielu poziomach w organizacji. Istnieje wiele rozwiązań i praktyk, które mogą pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu i wdrażaniu zasad ESG. Jakich zatem rozwiązań potrzeba?

Wyodrębnienie uprawnień środowiskowych

Po pierwsze, wyodrębnienie uprawnień środowiskowych (przede wszystkim w zakresie emisyjności) i nie komasowanie ich całkowicie w surowcu pozwoli na ich rozwój w kierunku stabilnego waloru kapitałowego bez uszczerbku dla identyfikowalności praktyk w łańcuchu i bez potrzeby uciekania się do skomplikowanego liczenia bilansu masy w złożonych łańcuchach wartości.

Chcesz porozmawiać z ekspertami na temat tego, czy rolnictwo węglowe jest dla Ciebie odpowiednie? Dołącz do nas aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Swoboda producentów

Po drugie, istotne jest zapewnienie swobody producentom pierwotnym na etapie wytwarzania surowca (w przypadku branży spożywczej chodzi naturalnie o rolników), opcjonalności w doborze praktyk niskoemisyjnych (np. w uprawie) i swobodzie ich zbycia, czego wspomniane wcześniej „silosowe” rozwiązanie nie zapewniają.

Sieci użytkowników

Po trzecie, XXI wiek pokazał, jaką wartość i szanse rozwojowe stwarzają wyskalowane, otwarte i szybko rosnące sieci użytkowników. Im szybszy proces upowszechniania praktyk przyjaznych dla klimatu, tym łatwiejszy (i tańszy) staje się dostęp do uprawnień środowiskowych dla producentów przemysłowych.

Podsumowując, ESG staje się nieodłączną częścią strategii biznesowych i inwestycyjnych. Skalowalne usługi wspierają te cele, umożliwiając firmom i organizacjom efektywne wdrażanie praktyk zgodnych z ESG, jednocześnie obniżając koszty i dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych. To synergia, która pozwala nam osiągać cele zrównoważonego rozwoju w bardziej opłacalny i efektywny sposób.

Wdrażanie zasad ESG jest procesem długoterminowym i wymaga zaangażowania całej organizacji. Firmy, które efektywnie zarządzają ESG, mogą nie tylko przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, ale także czerpać korzyści zwiększonej efektywności, zadowolenia klientów i inwestorów oraz zminimalizowanego ryzyka.


29 września, 2023Przez Sebastian Balcerak7 Minuty

Jak działają kredyty węglowe?

Jak działają kredyty węglowe i gdzie można je sprzedawać?

26 września, 20235 Minuty

Jak działają kredyty węglowe i gdzie można je sprzedawać?

Kredyty węglowe stanowią istotne narzędzie w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych. Funkcjonują na zasadzie przypisania określonej ilości emisji CO2 do konkretnego źródła emisji, pozwalając firmom i organizacjom na skompensowanie tych emisji poprzez inwestowanie w projekty zmniejszające emisje. Znane również jako jednostki emisji lub certyfikaty emisji, kredyty węglowe są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w celu pomiaru, raportowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2).

W sektorze rolniczym, kredyty węglowe mogą odnosić się do kompensacji emisji gazów cieplarnianych, które wynikają z działań związanych z produkcją żywności. Praktyki takie jak rolnictwo konserwacyjne, inicjatywy zalesiania lub usprawnienia w efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych mają potencjał do obniżenia emisji i generowania kredytów węglowych. To narzędzie umożliwia rolnictwu bardziej zrównoważone praktyki i wkład w globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

Element rynkowy w programach węglowych

Koncepcja rolnictwa łączącego ochronę zasobów glebowych z działalnością wytwórczą nie jest nowością. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zachęty realizacji np. praktyk rolno-środowiskowych były regularnie rozwijane w otoczeniu regulacyjnym rolnictwa. Nowością w obecnie upowszechnianych programach węglowych jest element rynkowy i fakt, że schematy rolnictwa regeneracyjnego są finansowane przez przemysł i szeroko rozumiane biznesowe otoczenie zrównoważonego rozwoju. Stwarza to ogromną szansę dla branży rolnej, która z adresata roszczeń środowiskowych przechodzi do roli dostawcy korzyści środowiskowych i aktywnego gracza globalnego rynku dobrowolnych redukcji emisji. To całkowita zmiana reguł gry i ważne jest, by rolnicy nauczyli się na tym rynku funkcjonować.

Zdjęcie rolnika sprawdzającego plony w celu otrzymania kredytów węglowych.
Skąd dostać kredyty węglowe i jak na nich zarobić?

Co jest produktem rolnictwa węglowego?

W rolnictwie węglowym, każdy towar (jak zboże), zasób (jak grunt rolny) czy walor finansowy (jak kiedyś kwoty produkcyjne) dają pełnię możliwości dochodowych, jeśli decyzja o ich zbyciu i przeznaczeniu leży w gestii ich posiadacza. Dlatego dobierając program węglowy warto, by rolnicy upewnili się kto jest rzeczywistym właścicielem korzyści klimatycznych wypracowanych na ich uprawach. Istnieją bowiem na rynku rozwiązania – najczęściej korporacyjne – które w zamian za usługi doradcze lub środki produkcji proponują przejście wszelkich uprawnień środowiskowych na konto ich bilansu węglowego. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie dla producenta. Dużo korzystniej jest certyfikowanie własnych praktyk klimatycznych przez otwarte, dostępne dla każdego technologie weryfikacji metod uprawy.

Przykładowo, w platformach oferujących swobodny dostęp do metod MRV proces mierzenia, weryfikacji i raportowania dostępny jest dla rolników po bardzo niskich kosztach, co nie wymaga wykładania żadnych pieniędzy za audyt z góry, a proces certyfikacji zawsze kończy się możliwością wydania zbywalnego certyfikatu, który można przechować lub natychmiast sprzedać (dokładnie tak, jak ze zbożem po żniwach).

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci zwiększyć sukces finansowy i środowiskowy Twojego gospodarstwa. Oblicz swoje potencjalne zarobki.

Cena za kredyty węglowe podąża za standardem

Jak w każdej branży, jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę jest jakość. Nie inaczej jest w branży certyfikatów węglowych. Im bardziej uznany międzynarodowo standard certyfikacji, tym wyższa cena na światowym rynku VCM (ang. Voluntary Carbon Market). Dlatego też ważne jest, by angażując się do programu węglowego sprawdzać, czy i zgodnie z jakim standardem dany program dokonuje emisji certyfikatów. Przykładowo, program europejski AgreenaCarbon realizowany jest zgodnie z metodologią ISO oraz VERRA, co przekłada się na pewność zbytu certyfikatu w obrocie bezpośrednim.

Farmer sprawdzający glebę by uzyskać kredyty węglowe.
Czy można zarabiać na kredytach węglowych?

Jaką cenę można otrzymać za kredyty węglowe?

Mimo, że rynek certyfikatów węglowych dopiero się rozwija, ich cena zaczyna kształtować się wokół pewnego pułapu dającego się odnieść do ceny regulowanych uprawnień do emisji. Z dostępnych na rynku informacji wynika, że ów poziom ceny certyfikatu oferowanego rolnikom oscyluje wokół 32 EUR za praktyki regeneracyjne zrealizowane w roku zbiorów 2022. Co ciekawe, poziom cen odnotowuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego i dwóch lat wstecz. Obserwując dynamiczny (20%) przyrost gruntów objętych programem w samym obrębie certyfikowanych gospodarstw można zakładać, że rynek będzie się rozwijał, a co najistotniejsze, będzie rosła cywilizacyjna świadomość wagi zasobu glebowego, którego więcej niż mamy już mieć nie będziemy.

Kredyty węglowe stanowią narzędzie, które umożliwia rolnikom i firmom związanym z rolnictwem kompensację emisji gazów cieplarnianych poprzez praktyki zrównoważonego rolnictwa. Są one dostępne na różnych rynkach i platformach, co umożliwia ich handel i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. W miarę jak rolnictwo staje się coraz bardziej zaawansowane pod względem zrównoważonych praktyk, kredyty węglowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w tworzeniu bardziej ekologicznej przyszłości dla branży rolniczej.


26 września, 2023Przez Sebastian Balcerak5 Minuty

Czy kredyty węglowe połączą łańcuchy dostaw? 3 korzyści dla przemysłu z kredytów węglowych

11 września, 20237 Minuty

Czy kredyty węglowe połączą łańcuchy dostaw?

Jak wygląda współpraca łańcuchów dostaw, jeśli kredyty węglowe nie stanowią ich części? Kooperacja w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych nigdy nie należała do najłatwiejszych. Branża ta z pewnością kojarzy się z napiętymi relacjami na linii dostawca-przemysł. Zasady tej współpracy w znacznej mierze determinują regulacje w zakresie obowiązkowych umów na dostawę, niedozwolonych praktyk handlowych, nadużywania pozycji konkurencyjnej czy sprawozdawczości. Sami zaś dostawcy i rolnicy chętnie poskarżą się na niesatysfakcjonujące ceny i warunki skupu surowca. Wydawałoby się zatem, że sprzedaż produktu rolnego to nieustająca walka rozbieżnych ze sobą interesów z dużą dozą interwencji państwa i niewielką przestrzenią dla rynku.

Tymczasem, kredyty węglowe i dobrowolny rynek emisji z rolnictwa (ang. voluntary carbon market) zmieniają powyższy paradygmat współpracy i łączą partnerów łańcucha rolno-spożywczego wokół współdzielonego celu, jakim jest poprawa potencjału glebowego produkcji, wiązania węgla organicznego i redukcja emisji. Dzieje się tak z prostego powodu, a mianowicie każdy uczestnik rynku kieruje się własnymi, niezależnymi od siebie zachętami.

Jak działają kredyty węglowe?

Punktem wyjścia jest to, by rolnik prowadził uprawy stosując technologie, zabiegi i praktyki przyjazne dla środowiska, klimatu i zasobu glebowego (okrywa glebowa, mulczowanie, poplony, uprawa bezorkowa) jednocześnie nie rezygnując z tych środków produkcji, które są rolnikowi niezbędne dla utrzymania plonu i potencjału dochodowego. Tak utrzymywane uprawy kwalifikują się do programu węglowego, którego oferta obejmuje już większość areału gruntów ornych w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych.

Podstawową funkcją programu węglowego jest dokonanie wiarygodnych pomiarów redukcji emisji gazów cieplarnianych w danym roku gospodarczym. Owe zredukowane emisje są następnie potwierdzane w rejestrach światowych organizacji typu ISO, Verra i w formie certyfikatów bądź kredytów węglowych stanowią przedmiot obrotu (ściślej: sprzedaży i wycofania) na rynku VCM. Dochód ze sprzedaży certyfikatu – wg danych z rynku Agreena Carbon Market za 2022 r., ok 65 EUR/ha – trafia prosto do rąk rzeczywistego emitenta tego waloru – rolnika, co stanowi dla niego zachętę kontynuowania praktyk pro-klimatycznych w swoich uprawach.

Zdjęcie rolnika sprawdzającego glebę.
Czy kredyty węglowe w rolnictwie mogą połączyć łańcuchy dostaw?

Co przemysł zyskuje na kredytach węglowych?

Przede wszystkim przemysł jest nabywcą praw do redukcji gazów cieplarnianych, co pozwala mu utrzymać obraną ścieżkę rozwoju produkcji, zwiększania inwestycji i intensywności mocy przetwórczych przy jednoczesnym nie przekraczaniu założonych celów redukcyjnych CO2. Katalog zachęt i korzyści producentów żywności z faktu posiadania w swoim łańcuchu dostaw gospodarstw niskoemisyjnych jest znacznie szerszy i warto najważniejsze z nich wymienić.

Analiza ryzyk klimatycznych

Po pierwsze, banki komercyjne i agencje ratingowe zauważają jak ważna jest analiza ryzyk klimatycznych. Wprowadzenie praktyk niskoemisyjnych w łańcuchu dostaw może skutkować lepszą oceną kredytową z zakresu ESG, co z kolei może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych dla firmy spożywczej.

Pomoc kredytów węglowych przy dofinansowaniach

Po drugie, producent żywności ubiegający się o dofinansowanie ze środków publicznych może wesprzeć swoją aplikację informacjami na temat wdrożonych i potwierdzonych certyfikacją węglową praktyk niskoemisyjnych, co z kolei w wielu schematach wsparcia przełoży się na konkretne szanse pozyskania grantu.

Weryfikacja praktyk rolniczych w formie kredytów węglowych

Po trzecie, zweryfikowane według światowych standardów praktyki redukcyjne w uprawach zmniejszają ryzyko przetwórcy od strony tzw. nierzetelnych twierdzeń środowiskowych (popularnie zwanymi greenwashing’iem) w sytuacji, w której chciałby się do nich odwołać w kierowanej do rynku komunikacji korporacyjnej, czy produktowej (np. integrując wymagania co do niskoemisyjności upraw ze schematem i znakiem jakości funkcjonującym w danej branży, czy zrzeszeniu producentów).

I wreszcie, praktyki niskoemisyjne mogą zostać wykorzystane w raportach niefinansowych w celu potwierdzenia realizacji celów redukcyjnych i obniżania emisji w ramach zakresu trzeciego. Dodatkowo mogą one stanowić rzetelne potwierdzenie wdrożenia pozafinansowych celów spółki z zakresu CSR poprzez podkreślenie korzyści społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych wnikających z praktyk niskoemisyjnych i wykraczających poza redukcje emisji (ang. co-benefits).

Emisje jako pieniądz środowiskowy?

Nie sposób nie zauważyć, że walory oparte na wzajemnie uznanych, otwartych, światowych standardach ściśle regulujących podaż i zasady emisji, mające wiele zastosowań w dużym gronie uczestników rynku stanowią atrakcyjny instrument współpracy dla branży rolno-spożywczej. Dodatkowo, wielość zachęt, korzyści i spajający je cel klimatyczny i środowiskowy sprawiają, że kredyty węglowe mogą stanowić zaledwie początek większej zmiany w kierunku cywilizacyjnej świadomości potrzeby ochrony naszych kluczowych zasobów, do których niewątpliwie należy organicznie zdrowa i bioróżnorodna gleba. A jeśli do tego dołożyć funkcję poprawy relacji i języka współpracy w branży to uprawnione będzie stwierdzenie, że branża rolnicza od dostawcy produktu „z konieczności” przejdzie do statusu dostawcy usługi, na którą jest gospodarcze i społeczne zapotrzebowanie. Czego chcieć więcej?

Czy kredyty węglowe połączą łańcuchy dostaw?

Podsumowując, kredyty węglowe mogą pełnić istotną rolę w transformacji łańcuchów dostaw w kierunku większej zrównoważoności i redukcji emisji CO2. Jednak ich skuteczność zależy od zaangażowania firm, rządów, konsumentów i innych uczestników w przemyśle. Wdrażając kredyty węglowe, ważne jest, aby działać kompleksowo i uwzględniać konkretne wyzwania każdego łańcucha dostaw. W tym celu można sięgnąć po pomoc do firm takich jak Agreena.

Chcesz porozmawiać z ekspertami na temat tego, czy rolnictwo węglowe jest dla Ciebie odpowiednie? Dołącz do nas aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Kredyty węglowe Agreena stanowią innowacyjny mechanizm, który może znacząco wpłynąć na łańcuchy dostaw, kierując je w stronę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Agreena to platforma, która łączy producentów i dostawców usług z projektami proekologicznymi, umożliwiając im inwestowanie w projekty redukcji emisji CO2. W rezultacie firmy zaangażowane w łańcuchy dostaw mogą skompensować swoje emisje, a jednocześnie przyczynić się do finansowania projektów ekologicznych. To rozwiązanie sprzyja większej transparentności, świadomości ekologicznej i motywuje uczestników łańcucha dostaw do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu, kredyty węglowe Agreena stają się integralną częścią nowoczesnych łańcuchów dostaw, przyczyniając się do ich ekologicznej transformacji.


11 września, 2023Przez Sebastian Balcerak7 Minuty