ICH BIN

ICH BIN

ICH BIN

ICH BIN

Стъпка по стъпка:

Как да станете въглероден земеделец?

Всеки хектар земеделска земя има способността да намали въглеродните емисии. Това означава, че вие като земеделец имате в ръцете си един от основните инструменти за борба с климатичните промени.

С AgreenaCarbon може да продавате въглеродни сертификати ако прилагате Консервационни и Регенеративни земеделски практики като Ноу Тил и сеитба на Покривни култури, които намаляват CO2 емисиите.

Ето някои от нашите Въглеродни земеделци

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt

“След като намалихме обработките, отчетливо забелязахме как се подобри качеството на почвата, стана и по-лесна за работа. Също така значително намалихме горивото, което използваме, и само от спирането на оранта, спестяваме по 60 Евро на хектар.”

Дания
2 400 Хектара

Hans Damgaard
JD Agro Cocora Farm

“Едно от нещата е, че правим по-малко преминавания през полетата, но най-важното е, че намаляваме изпаряването на влагата от полетата, така остава повече вода за културите, което е изключително важно в доста сухите условия, които имаме понякога.”

Румъния
12 000 Хектара

Søren Ilsøe
Knudstrupgaard

“Когато се научихме как да не обработваме почвата всяка година, пред нас се отвори цял нов свят. Биологията може да замени дизела и железата, а като допълнителна полза ще получите полезни насекоми, хищни змии, чучулиги и яребици.”

Дания
305 Дания