Høst klimaet på dine marker

Vil du høste klimaet?

Vores løsning er til for landbruget

Bæredygtighed for klima, natur og forretning

Få finansielle fordele

Ved at omlægge til mere klimavenlige dyrkningsmetoder kan landmænd sælge CO2e-certifikater, og dermed få medfinansieret den grønne omstilling.

Dyrk grønne gevinster

Regenerativt landbrug betyder minimal bearbejdning af jorden. Det fremmer biodiversiteten, de biologiske processer og øger jordens frugtbarhed.

Optimér din arbejdstid

Ved regenerativt landbrug får du et større output med mindre input. Det medfører eksempelvis mindre brændstofforbrug og færre mandetimer.

agreena_carbon_trader_dashboard_strategy

Beregn dine markers potentiale.

Når du opretter en profil på vores platform, kan du tilføje relevante data fra dine marker. Så kan du se dit potentiale for CO2e-certifikater på dine marker – for både dine nuværende såvel som fremtidige tiltag.

agreena_fade_reverse
agreena_trader_wallet

Fuldt overblik over dine certifikater.

Efter din første ‘klimahøst’ verificerer vi din data og omdanner din CO2e-reduktion til salgbare certifikater.

Herefter giver vi dig fuldt overblik over dit potentiale som udbyder af CO2e-certifikater. Det giver nemt overblik over dine muligheder for køb og salg af certifikater i din CO2e-tegnebog.

agreena_trader_certificates

Dine marker - dine certifikater.

Du ejer selv dine certifikater, og får dem udleveret én gang om året. Herefter kan du vælge, om du vil beholde dem, sælge dem eller lade os hjælpe med at afsætte dem til markedets bedste pris.

agreena_fade_4
Illustration
Processen fra mark til ekstra indtjening

5 trin til din første klimahøst

Hver hektar har potentiale til at reducere og binde kulstof i jorden. Som landmand sidder du derfor med et vigtigt redskab i den grønne omstilling.

Agreena tilbyder derfor CO2e-certifikater til landmænd, der indfører klimavenlige tiltag i deres dyrkningspraksis. Certifikaterne kan eksempelvis udstedes for såning af efterafgrøder og pløjefri dyrkning.

Som landmand kan du efterfølgende sælge dine CO2e-certifikater fra din bedrift og få medfinansieret din omlægning til mere bæredygtige dyrkningsmetoder.

Til venstre illustreres trin for trin, hvordan du bliver en del af Agreenas CO2e-certificeringsprogram.

Mød vores landmænd

Nicolai Oxholm TillischRosenfeldt

”Efter vi er skiftet til reduceret jordbearbejdning har vi set en klar styrkelse af vores jord og den er blevet mere dyrkningssikker. Vi har derudover også sænket vores brændstofforbrug markant og bare ved ikke at pløje sparrer vi ca. 450 kr./ha.”

Danmark
2.400 hektar

Hans DamgaardJD Agro Cocora Farm

“Én ting er, at vi har mindre overkørsler, men vigtigst af alt, vi mindsker fordampningen af fugt fra jorden, og det efterlader mere vand til planterne, hvilket er yderst vigtigt under disse tørre forhold vi oplever fra tid til anden.”

Rumænien
12.000 hektar

Søren IlsøeKnudstrupgaard

“Når man opdager, at man kan undlade at bearbejde jorden hvert eneste år, så åbner der sig en helt ny verden for dyrkning af afgrøder. Biologi kan afløse diesel og stål, og som ekstra gevinst kommer der flere nytteinsekter, viber, lærker og agerhøns.”

Danmark
305 hektar

Priser og gebyrer

Vi kvalitetssikrer dine certifikater

Når du skal omlægge til en mere klimavenlig dyrkningsform, verificerer vi din CO2e reduktion, og udsteder troværdige og salgbare CO2e-certifikater til dig.

Herunder kan du se, hvordan vi fordeler indtægter og udgifter fra certificeringen, og sikrer dig transparente certifikater af højeste kvalitet.

65% af certifikatet beholder du selv

65% af det verificerede CO2e-certifikat er dit. Det er også dig, der efterfølgende bestemmer, om det skal sælges eller ej, samt hvordan.

20% buffer

Bufferen er landmandens og køberens sikkerhed for, at certifikaterne holder deres værdi. Størrelsen på de 20 % er markedstandarden og betyder, at vi kan sikre troværdige og konkurrencedygtige certifikater til den højeste pris.

15% Verificeringsgebyr

15% af certifikatet går til Agreena til dækning af verificeringsomkostninger.

Certifikater af højeste standard

Vi du vide mere om de industristandarder vi bruger til certificering og verificering af dine CO2e-certifikater?

Klik her og læs om vores certificering og verificering

Hvad skal der til?

Du skal som minimum opfylde følgende krav:
Minimal jordbearbejdning

Jorden må ikke bearbejdes dybere end 10 cm.

Ved at pløje eller vende jorden ødelægges muligheden for at lagre kulstof i jorden. Samtidig ødelægges jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer.

Ingen markafbrænding

Halm og andet organisk må ikke afbrændes.

Gentagne afbrændinger ødelægger jordens frugtbarhed. Udbytterne bliver dermed lavere over tid og øger behovet for gødskning.

Ingen sorte marker

Markerne skal altid være i omdrift og være dækket med afgrøder eller efterafgrøder.

Agreenas certificeringsprogram er i første omgang udviklet til korn og majs afgrøder. Det er et fremtidigt mål for os, at flerårige græsmarker, skovdrift og andre driftsgrene skal inkluderes.

Læs vores betingelser her

Vil du vide mere?

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål, vil vi gøre vores bedste for at besvare dem.

Tryk på knappen nedenfor, så kommer du videre til vores FAQ-side.
Finder du ikke det svar du søger, er du altid velkommen til at tage direkte kontakt til os.

FAQ
agrovi_anne_frederik_agreena_2
Bliv klogere på AgreenaCarbon

Deltag i AgreenaCarbon webinar.

Deltag til vores webinarer, som løbende afholdes af Anne & Frederik fra Agrovi. Her kan landmænd som enten er interesseret i, eller allerede tager del i, AgreenaCarbon programmet, stille spørgsmål til programmet.

Man kan stille generelle spørgsmål relateret til AgreenaCarbon, men også specifikke spørgsmål direkte relateret til dine specifikke marker.

Læs mere om AgreenaCarbon Webinar

Vil du med på rejsen?

Regenerativt landbrug spiller en afgørende rolle i at nå de globale klimamål.

Vi tilbyder landmænd en løsning til at sikre en mere bæredygtig produktion, samtidig med at det også øger muligheden for økonomisk bæredygtighed.

Du kan som landmand få finansiel støtte gennem vores certificeringsprogram til at sætte skub i den grønne omstilling på din bedrift.

Vil du vide, hvor meget du kan tjene på dine marker?
Følg linket herunder.

Begynd din klimahøst nu: