Landbruget er klar til at handle digitalt

 

Commoditrader er en ny digital markedsplads for hele landbruget. Platformen åbner og effektiviserer handlen med korn og råvarer og skaber direkte kontakt mellem handelssaktører.

Fremtidens landbrug er digitalt, og mange landmænd har allerede taget de nye teknologiske hjælpemidler til sig i produktionen. Nu er tiden kommet til digitalisering af landbrugshandlen. Effektivisering, bedre indsigt og direkte kontakt mellem handelsaktører er bare nogle af de fordele, Commoditrader vil tilføre landbruget.  

Commoditrader lancerer en digital markedsplads for korn og råvarer. Her kan købere og sælgere af alle størrelser kan handle direkte med hinanden – også på tværs af grænser. På Commoditrader kan landmænd handle direkte med hinanden og få adgang til flere leverandører og aftagere. De vinder på den anden side nem adgang til et større marked med flere potentielle kunder. Målet er at åbne markedet og skabe mere konkurrence. 

 

En neutral spiller i marken

Commoditrader er en uafhængig handelspartner for hele landbruget – der skaber kontakten mellem landmænd, handelshuse, grovvareselskaber, møllerier, malterier og logistikselskaber. Bag platformen står to visionære forretningsudviklere med en stærk baggrund fra landbrug, handel, teknologi og digitalisering.

”Med Commoditrader ønsker vi at skubbe til en positiv udvikling i landbruget. Vi arbejder mod mere økonomisk bæredygtige og demokratiserede handelsflows med lige markedsadgang for alle” fortæller Ida Boesen, som er en af stifterne, og fortsætter: “Det er en naturlig og nødvendig fortsættelse af den udvikling, som allerede er i fuld gang”.  

En gruppe større danskejede landbrug støttet op og har valgt at investeret i Commoditrader.

Jytte Rosenmaj og Ole Bjerremand Hansen er stiftere af svineproduktionen Idavang i Litauen og Rusland. de indgår nu som investorer i Commoditrader. Jytte Rosenmaj er ikke i tvivl om, hvad Idavang og andre landbrug i Danmark og udland kan vinde ved at handle på platformen.  

”Hos Idavang har vi det som topprioritet at reducere foderomkostningerne, da denne post omfatter langt over halvdelen af vores produktionsomkostninger. Jeg ser det derfor som en unik mulighed for at åbne op, så flere kan være med om buddet, når vi går i markedet for at handle.” siger Jytte Rosenmaj, næstformand i Idavang A/S og formand for Danish Farmers Abroad.

 

Landmænd vil have fri konkurrence og prissætning

Også på Kattrup Gods som primært producerer møllehvede og maltbyg har de øjnet gevinsterne ved at handle via Commoditrader.  

”Som stor kornproducent ønsker vi mere åbenhed og gennemsigtighed – det vil sætte os i en bedre position, når vi handler. Det vil være sundt for vores virksomhed at få et vindue, hvor vi får adgang til alle potentielle aftagere af vores korn.” forklarer investorerne Iben og Anders Møller fra Kattrup Gods.

 

Fremtidens landbrug er digitalt

Spørger man investor Kim Kjær Knudsen, der ejer svineproduktionen Allindemaglegård, er netop ny teknologi og digitalisering helt altafgørende for dansk landbrug og fødevareproduktions overlevelse i fremtiden.  

“Globaliseringen allerede er central i al prissætning af vores svin, og de grovvarer vi fodrer vores svin med. Hvis Dansk landbrug skal overleve øget efterspørgsel og bevare konkurrenceevnen, så er vi nødt til at følge med tiden. Vi må vise retningen for, hvordan vi som landbrug selv kan drage nytte af digitaliseringen. Mere effektive handelsveje er en del af løsningen, for at vi kan holde produktionsomkostningerne nede. Men det kræver at landbruget støtter op om tiltag som Commoditrader,” udtaler Kim Kjær Knudsen.