Vi har ventet i 30 år på, at statslige CO2-afgifter skulle drive landmændenes grønne omstilling.

Nu har Commodicarbon som startup udviklet en ny og certificeret model, der giver landmænd et økonomisk incitament til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion på markedsvilkår. Det er en helt ny tilgang, der rummer store potentialer og åbner for nye forretningsmodeller for landbrugets grønne omstilling i hele Europa. Derfor inviterer Commodicarbon nu alle interesserede parter til at diskutere, hvordan vi bedst får accelereret en af de vigtigste omstillinger, vi står over for.

Vi arbejder for at løse et globalt problem
Den grønne omstilling af verdens landbrug er helt afgørende, hvis vi skal nå de ambitiøse internationale klimamål. Der er brug for handling nu, og vi skal derfor have omsat det allerbedste af den viden, der nu er tilgængelig, til praksis. Det er den udfordring, som Commodicarbon er sat i verden for at hjælpe med at løse.

Det gør vi ved at give landmænd i Europa et økonomisk incitament til at omlægge til en mere klimavenlig produktionsform. I 30 år har det været forsøgt via statslige CO2-afgifter, uden at det har rykket. Men det giver en langt hurtigere vej til målet, hvis vi lader markedet løse det. En gang havde vi kun én statsradiofoni og én offentlig elforsyning. I dag har vi et bredere udbud på markedsvilkår, der giver et langt bedre tilbud til forbrugeren. På samme måde tilbyder Commodicarbon nu en anden vej til landbrugets grønne omstilling i form af en økonomisk gulerod for frivillige omstillinger på markedsvilkår.

Vores model er baseret på conservation agriculture, hvilket særligt indebærer, at landmanden bearbejder jorden mindre, at jorden altid er dækket, at man varierer sit sædskifte, at restmaterialer bliver efterladt på marken, og at man optimerer tilførslen af næringsstoffer.

Omlægningen binder via planternes fotosyntese kulstof i jorden og sikrer dermed nogle klimamæssige besparelser, som vi i Commodicarbon hjælper landmændene med at dokumentere og certificere.

CO2-certifikaterne bliver udstedt direkte til landmændene, der dermed får et helt nyt, stærkt kort på hånden, som de selv kan administrere.

Landmændene kan hvert år frit beslutte, hvor stor en del de evt. selv vil beholde og medregne i egne klimaregnskaber, og hvor stor en andel de vil sælge til udvalgte virksomheder, der dermed bidrager til at finansiere landbrugets grønne omstilling. Det giver landmanden et økonomisk incitament til at omlægge til en mere bæredygtig praksis ad frivillighedens vej. Det er godt både for klimaet og for landmanden. Og for virksomheden, der køber certifikatet, og som dermed får nedbragt sit CO2-aftryk.

Derfor oplever vi også, at vores model bliver mødt med en stor og positiv interesse rundt om i Europa. Og i EU har man skrevet det ind i sin Farm to Fork-strategi, at man vil promovere nye forretningsmodeller, hvor andre sektorer kan være med til at finansiere landbrugets grønne omstilling i hele EU. Det er netop Commodicarbons målsætning – at levere den platform, der gør landbruget i stand til at lykkes med deres grønne omstilling i hele Europa. Landbrugets grønne omstilling er nemlig en fælles, international udfordring, som vi ikke kun kan løse i Danmark. Derfor fokuserer Commodicarbon også på hele det europæiske marked.

Vi benytter de mest anerkendte standarder og metoder, der findes
Der er tale om nogle meget komplekse regnestykker, når man skal udregne besparelser i drivhusgasser. Derfor benytter vi de højeste standarder og den nyeste viden.

Vi baserer vores modeller på de mest anerkendte metoder, der er tilgængelige i dag. Det er vores klare vurdering, at det er dem, som FN’s klimapanel, IPCC, har udstedt. Samtidig følger vi de internationale standardiserede retningslinjer for drivhusgasser. Og den metode, vi bruger til at beregne drivhusgasser, er ved at blive valideret op imod kravene i ISO 14064-2-standarden, som regeringer, virksomheder og organisationer bruger til at måle, beregne og rapportere CO2-aftryk.

Som startup er vi pionerer inden for et marked, hvor de regulatoriske rammer desværre stadig halter efter. Vi er varme fortalere for, at der bliver udarbejdet en international, autoritativ model til at beregne klimamæssige gevinster ved metoder som conservation agriculture. Derfor hilser vi også den nye standard, som EU har vedtaget, og som vil blive indført i 2023, velkommen.

Valideres af 3. part og fuld sporbarhed
Det er helt afgørende for Commodicarbon, at både landmænd, virksomheder og det omkringliggende samfund har tillid til programmet og vores certifikater. Derfor er vores metode og programdesign ved at blive gennemgået og valideret af en uafhængig, anerkendt 3. part. Vi samarbejder med Det Norske Veritas (DNV), der arbejder for at fremme bæredygtige virksomheder, og som er den instans med de højeste standarder på området i hele markedet.

DNV har siden slutningen af sidste år været i gang med at validere vores metode til at beregne drivhusgasser. Og DNV vil også stå for at verificere, hvordan vores program bliver implementeret, hvordan data bliver indsamlet, og at alle reduktioner i udledningen af drivhusgasser er opnået ved hjælp af Commodicarbons program i den angivne periode.

Samtidig har vi sikret fuld gennemsigtighed om vores metode og sporbarhed helt ned til den enkelte landmand. Virksomheder, der køber certifikaterne, ved således præcis, hvilken bedrift de køber dem fra.

Det er vigtigt for os, at landbrugets certifikater ikke bliver solgt til virksomheder i andre sektorer, der køber dem i stedet for selv at omstille sig. Der er nemlig brug for både og. Derfor sikrer vi med vores politik og vores retningslinjer, at køberne er virksomheder, der allerede selv har gjort alt, hvad de kunne, eller som også selv er i gang med en omstilling, hvor de sænker deres klimaaftryk.

Ønske om åben dialog
Som en del af vores ønske om åbenhed vil vi invitere alle i Danmark fra landmænd til videnskabsfolk og fra alment til specielt interesserede til at drøfte vores model, og hvordan vi bedst sikrer landbrugets grønne omstilling. I sidste ende er det den og kun den, det handler om at få accelereret.

Efter sommer vil vi derfor afholde onlinemøder og workshops for alle interesserede parter.

Datoer og programmet vil blive annonceret på hjemmesiden i den nærmeste fremtid. Men du er meget velkommen til at kontakte os og starte dialogen allerede nu.