Handelsplatformen Commoditrader skifter navn til Agreena.

Commoditrader startede som en digital handelsplatform, der skulle demokratisere og effektivisere handlen med landmandens vigtigste råvare – korn. I dag er platformen veletableret i flere europæiske lande. Og flere digitale løsninger er kommet til.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Navneskiftet til Agreena markerer, at produktporteføljen nu ikke kun rummer en handelsplatform for korn, men en række ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd over hele Europa med at blive både økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

 

Fra Handel Med Korn Til Handel Med CO2

”Der er sket meget, siden vi startede virksomheden i 2016. Klima- og miljøspørgsmål er skyllet ind over landbrugsbranchen med fornyet styrke. Derfor udviklede vi Commodicarbon: Et program, hvor landmanden kan sælge CO2-certifikater ved at omlægge til mindre klimabelastende dyrkningsmetoder i marken. Gennem programmet kan landmanden vælge at få medfinansieret og accelereret den grønne omstilling af sin bedrift, fortæller administrerende direktør Simon Haldrup.

 

Bredere Fokus På Bæredygtige Ag-tech-løsninger Kalder På Nyt Navn

”Vi oplevede hurtigt en stor interesse for vores nye forretningsområder, herunder Commodicarbon. Men vi oplevede også, at nogle blev forvirrede over, at vores firmanavn var det samme som navnet på et af vores produkter. Og med de mange løsninger, vi forventer at udvikle i fremtiden, kunne vi se, at forvirringen nok kun ville blive større, hvis vi skulle til at føje endnu flere produktnavne til Commodi-familien. Derfor havde vi brug for at finde et nyt navn, der bedre kunne afspejle vores fokus på at udvikle innovative ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd med at drive en økonomisk og klimamæssigt bæredygtig forretning”, lyder det fra Simon Haldrup, der fortsætter:

”Valget faldt på navnet Agreena, fordi den første stavelse peger i retning af landbrug, samtidig med at green afspejler vores fokus på at accelerere landbrugets grønne omstilling. Og så kunne vi godt lide, at Agreena på engelsk ligger ret tæt op ad arena. Vi ser nemlig først og fremmest os selv som en enabler (en der muligør det. red), der bygger den platform – eller arena – hvor landmanden kan få succes”, fortæller Simon Haldrup.

Det nye navn betyder dog ikke et farvel til nogle af de eksisterende services:

”Vi har hverken fejet vores produkter til siden eller lagt dem bag os – vi bygger slet og ret ovenpå. Alle vores services fortsætter fuldstændig som hidtil. Nu sker det bare under et navn, der bedre indkapsler vores vision, og hvor vi er på vej hen som virksomhed”, udtaler Simon Haldrup.

 

Læs artiklen her.