Agreena_demo_Day

Agreena deltager i Oslo Innovation Week

Agreena deltager i Oslo Innovation Week

Det var vores store fornøjelse, at præsentere Agreena til Oslo Innovation Week ’21.

Vi havde en meget lærerig dag, hvor vi mødte ligesindede vækst-virksomheder fra hele norden, som alle arbejder på at skabe en positiv påvirkning på vores klima.

Du kan se eller gense præsentationerne på OIW’s hjemmeside her.
Pssst! Agreena’s præsentation starter 1:15:58 inde i klippet.

Agreena_Oslo_Innovation_Week


Handelsplatformen Commoditrader skifter navn til Agreena.

Handelsplatformen Commoditrader skifter navn til Agreena.

Commoditrader startede som en digital handelsplatform, der skulle demokratisere og effektivisere handlen med landmandens vigtigste råvare – korn. I dag er platformen veletableret i flere europæiske lande. Og flere digitale løsninger er kommet til.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Navneskiftet til Agreena markerer, at produktporteføljen nu ikke kun rummer en handelsplatform for korn, men en række ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd over hele Europa med at blive både økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

 

Fra Handel Med Korn Til Handel Med CO2

”Der er sket meget, siden vi startede virksomheden i 2016. Klima- og miljøspørgsmål er skyllet ind over landbrugsbranchen med fornyet styrke. Derfor udviklede vi Commodicarbon: Et program, hvor landmanden kan sælge CO2-certifikater ved at omlægge til mindre klimabelastende dyrkningsmetoder i marken. Gennem programmet kan landmanden vælge at få medfinansieret og accelereret den grønne omstilling af sin bedrift, fortæller administrerende direktør Simon Haldrup.

 

Bredere Fokus På Bæredygtige Ag-tech-løsninger Kalder På Nyt Navn

”Vi oplevede hurtigt en stor interesse for vores nye forretningsområder, herunder Commodicarbon. Men vi oplevede også, at nogle blev forvirrede over, at vores firmanavn var det samme som navnet på et af vores produkter. Og med de mange løsninger, vi forventer at udvikle i fremtiden, kunne vi se, at forvirringen nok kun ville blive større, hvis vi skulle til at føje endnu flere produktnavne til Commodi-familien. Derfor havde vi brug for at finde et nyt navn, der bedre kunne afspejle vores fokus på at udvikle innovative ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd med at drive en økonomisk og klimamæssigt bæredygtig forretning”, lyder det fra Simon Haldrup, der fortsætter:

”Valget faldt på navnet Agreena, fordi den første stavelse peger i retning af landbrug, samtidig med at green afspejler vores fokus på at accelerere landbrugets grønne omstilling. Og så kunne vi godt lide, at Agreena på engelsk ligger ret tæt op ad arena. Vi ser nemlig først og fremmest os selv som en enabler (en der muligør det. red), der bygger den platform – eller arena – hvor landmanden kan få succes”, fortæller Simon Haldrup.

Det nye navn betyder dog ikke et farvel til nogle af de eksisterende services:

”Vi har hverken fejet vores produkter til siden eller lagt dem bag os – vi bygger slet og ret ovenpå. Alle vores services fortsætter fuldstændig som hidtil. Nu sker det bare under et navn, der bedre indkapsler vores vision, og hvor vi er på vej hen som virksomhed”, udtaler Simon Haldrup.

 

Læs artiklen her.


Handelsplatformen Commoditrader skifter navn til Agreena.

Handelsplatformen Commoditrader skifter navn til Agreena.

Commoditrader startede som en digital handelsplatform, der skulle demokratisere og effektivisere handlen med landmandens vigtigste råvare – korn. I dag er platformen veletableret i flere europæiske lande. Og flere digitale løsninger er kommet til.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Navneskiftet til Agreena markerer, at produktporteføljen nu ikke kun rummer en handelsplatform for korn, men en række ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd over hele Europa med at blive både økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

 

Fra Handel Med Korn Til Handel Med CO2

”Der er sket meget, siden vi startede virksomheden i 2016. Klima- og miljøspørgsmål er skyllet ind over landbrugsbranchen med fornyet styrke. Derfor udviklede vi Commodicarbon: Et program, hvor landmanden kan sælge CO2-certifikater ved at omlægge til mindre klimabelastende dyrkningsmetoder i marken. Gennem programmet kan landmanden vælge at få medfinansieret og accelereret den grønne omstilling af sin bedrift, fortæller administrerende direktør Simon Haldrup.

 

Bredere Fokus På Bæredygtige Ag-tech-løsninger Kalder På Nyt Navn

”Vi oplevede hurtigt en stor interesse for vores nye forretningsområder, herunder Commodicarbon. Men vi oplevede også, at nogle blev forvirrede over, at vores firmanavn var det samme som navnet på et af vores produkter. Og med de mange løsninger, vi forventer at udvikle i fremtiden, kunne vi se, at forvirringen nok kun ville blive større, hvis vi skulle til at føje endnu flere produktnavne til Commodi-familien. Derfor havde vi brug for at finde et nyt navn, der bedre kunne afspejle vores fokus på at udvikle innovative ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd med at drive en økonomisk og klimamæssigt bæredygtig forretning”, lyder det fra Simon Haldrup, der fortsætter:

”Valget faldt på navnet Agreena, fordi den første stavelse peger i retning af landbrug, samtidig med at green afspejler vores fokus på at accelerere landbrugets grønne omstilling. Og så kunne vi godt lide, at Agreena på engelsk ligger ret tæt op ad arena. Vi ser nemlig først og fremmest os selv som en enabler (en der muligør det. red), der bygger den platform – eller arena – hvor landmanden kan få succes”, fortæller Simon Haldrup.

Det nye navn betyder dog ikke et farvel til nogle af de eksisterende services:

”Vi har hverken fejet vores produkter til siden eller lagt dem bag os – vi bygger slet og ret ovenpå. Alle vores services fortsætter fuldstændig som hidtil. Nu sker det bare under et navn, der bedre indkapsler vores vision, og hvor vi er på vej hen som virksomhed”, udtaler Simon Haldrup.

 

Læs artiklen her.


Invitation til dialog: Hvordan sikrer vi landmænd et økonomisk incitament til deres grønne omstilling?

Vi har ventet i 30 år på, at statslige CO2-afgifter skulle drive landmændenes grønne omstilling.

Nu har Commodicarbon som startup udviklet en ny og certificeret model, der giver landmænd et økonomisk incitament til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion på markedsvilkår. Det er en helt ny tilgang, der rummer store potentialer og åbner for nye forretningsmodeller for landbrugets grønne omstilling i hele Europa. Derfor inviterer Commodicarbon nu alle interesserede parter til at diskutere, hvordan vi bedst får accelereret en af de vigtigste omstillinger, vi står over for.

Vi arbejder for at løse et globalt problem
Den grønne omstilling af verdens landbrug er helt afgørende, hvis vi skal nå de ambitiøse internationale klimamål. Der er brug for handling nu, og vi skal derfor have omsat det allerbedste af den viden, der nu er tilgængelig, til praksis. Det er den udfordring, som Commodicarbon er sat i verden for at hjælpe med at løse.

Det gør vi ved at give landmænd i Europa et økonomisk incitament til at omlægge til en mere klimavenlig produktionsform. I 30 år har det været forsøgt via statslige CO2-afgifter, uden at det har rykket. Men det giver en langt hurtigere vej til målet, hvis vi lader markedet løse det. En gang havde vi kun én statsradiofoni og én offentlig elforsyning. I dag har vi et bredere udbud på markedsvilkår, der giver et langt bedre tilbud til forbrugeren. På samme måde tilbyder Commodicarbon nu en anden vej til landbrugets grønne omstilling i form af en økonomisk gulerod for frivillige omstillinger på markedsvilkår.

Vores model er baseret på conservation agriculture, hvilket særligt indebærer, at landmanden bearbejder jorden mindre, at jorden altid er dækket, at man varierer sit sædskifte, at restmaterialer bliver efterladt på marken, og at man optimerer tilførslen af næringsstoffer.

Omlægningen binder via planternes fotosyntese kulstof i jorden og sikrer dermed nogle klimamæssige besparelser, som vi i Commodicarbon hjælper landmændene med at dokumentere og certificere.

CO2-certifikaterne bliver udstedt direkte til landmændene, der dermed får et helt nyt, stærkt kort på hånden, som de selv kan administrere.

Landmændene kan hvert år frit beslutte, hvor stor en del de evt. selv vil beholde og medregne i egne klimaregnskaber, og hvor stor en andel de vil sælge til udvalgte virksomheder, der dermed bidrager til at finansiere landbrugets grønne omstilling. Det giver landmanden et økonomisk incitament til at omlægge til en mere bæredygtig praksis ad frivillighedens vej. Det er godt både for klimaet og for landmanden. Og for virksomheden, der køber certifikatet, og som dermed får nedbragt sit CO2-aftryk.

Derfor oplever vi også, at vores model bliver mødt med en stor og positiv interesse rundt om i Europa. Og i EU har man skrevet det ind i sin Farm to Fork-strategi, at man vil promovere nye forretningsmodeller, hvor andre sektorer kan være med til at finansiere landbrugets grønne omstilling i hele EU. Det er netop Commodicarbons målsætning – at levere den platform, der gør landbruget i stand til at lykkes med deres grønne omstilling i hele Europa. Landbrugets grønne omstilling er nemlig en fælles, international udfordring, som vi ikke kun kan løse i Danmark. Derfor fokuserer Commodicarbon også på hele det europæiske marked.

Vi benytter de mest anerkendte standarder og metoder, der findes
Der er tale om nogle meget komplekse regnestykker, når man skal udregne besparelser i drivhusgasser. Derfor benytter vi de højeste standarder og den nyeste viden.

Vi baserer vores modeller på de mest anerkendte metoder, der er tilgængelige i dag. Det er vores klare vurdering, at det er dem, som FN’s klimapanel, IPCC, har udstedt. Samtidig følger vi de internationale standardiserede retningslinjer for drivhusgasser. Og den metode, vi bruger til at beregne drivhusgasser, er ved at blive valideret op imod kravene i ISO 14064-2-standarden, som regeringer, virksomheder og organisationer bruger til at måle, beregne og rapportere CO2-aftryk.

Som startup er vi pionerer inden for et marked, hvor de regulatoriske rammer desværre stadig halter efter. Vi er varme fortalere for, at der bliver udarbejdet en international, autoritativ model til at beregne klimamæssige gevinster ved metoder som conservation agriculture. Derfor hilser vi også den nye standard, som EU har vedtaget, og som vil blive indført i 2023, velkommen.

Valideres af 3. part og fuld sporbarhed
Det er helt afgørende for Commodicarbon, at både landmænd, virksomheder og det omkringliggende samfund har tillid til programmet og vores certifikater. Derfor er vores metode og programdesign ved at blive gennemgået og valideret af en uafhængig, anerkendt 3. part. Vi samarbejder med Det Norske Veritas (DNV), der arbejder for at fremme bæredygtige virksomheder, og som er den instans med de højeste standarder på området i hele markedet.

DNV har siden slutningen af sidste år været i gang med at validere vores metode til at beregne drivhusgasser. Og DNV vil også stå for at verificere, hvordan vores program bliver implementeret, hvordan data bliver indsamlet, og at alle reduktioner i udledningen af drivhusgasser er opnået ved hjælp af Commodicarbons program i den angivne periode.

Samtidig har vi sikret fuld gennemsigtighed om vores metode og sporbarhed helt ned til den enkelte landmand. Virksomheder, der køber certifikaterne, ved således præcis, hvilken bedrift de køber dem fra.

Det er vigtigt for os, at landbrugets certifikater ikke bliver solgt til virksomheder i andre sektorer, der køber dem i stedet for selv at omstille sig. Der er nemlig brug for både og. Derfor sikrer vi med vores politik og vores retningslinjer, at køberne er virksomheder, der allerede selv har gjort alt, hvad de kunne, eller som også selv er i gang med en omstilling, hvor de sænker deres klimaaftryk.

Ønske om åben dialog
Som en del af vores ønske om åbenhed vil vi invitere alle i Danmark fra landmænd til videnskabsfolk og fra alment til specielt interesserede til at drøfte vores model, og hvordan vi bedst sikrer landbrugets grønne omstilling. I sidste ende er det den og kun den, det handler om at få accelereret.

Efter sommer vil vi derfor afholde onlinemøder og workshops for alle interesserede parter.

Datoer og programmet vil blive annonceret på hjemmesiden i den nærmeste fremtid. Men du er meget velkommen til at kontakte os og starte dialogen allerede nu.


Commoditrader på forsiden af Grovvarenyt

Julie Karl Koch Fahler og Ida Boesen har stiftet Commoditrader, som er landbrugets nye online markedsplads, hvor der kan handles korn og råvarer. Køb og sælg korn og foder direkte fra computeren eller telefonen.
Julie Karl Koch Fahler og Ida Boesen er stifterne af Commoditrader.

Ny online markedsplads for både grovvarebranche og landmænd

Commoditrader er blevet interviewet til Grovvarenyts ugebrev, nr. 37, september 2018.

Læs hele artiklen her

 

 

 

 

 

 

 

 

Grovvarenyt_37-2018


Landmand ændrer funktionaliteten på Commoditrader

Landmand ændrer funktionaliteten på Commoditrader


”Hvordan ved jeg at dem jeg normalt handler med, og som jeg har et godt og professionelt forhold til, også kommer med om buddet når jeg handler igennem Commoditrader?”
-sådan lød spørgsmålet fra en af de større danskejede planteavlere i Europa, da han havde oprettet en profil på Commoditrader. Og netop dér begyndte arbejdet med at finde en løsning hvor platformen både kan bruges til at finde priser i markedet som hidtil, hvor køber og sælger kan gøre sig synlige for andre handlende via platformen, samt på en nem og effektiv måde at kunne dykke ned i markedet for at finde den bedste køber eller sælger, lige meget om de er landmænd, grovvareselskaber, møller eller handelshuse, og om de har stillet priser på platformen eller ej.

 

”Vi har sammen med Hans Damgaard Poulsen fra JD Agro Cocora farmen i Rumænien udviklet og tilføjet en ny og helt central funktionalitet på platformen, som gør det muligt for landmanden at opsøge den bedste pris i markedet. Man vil nu kunne tilbyde sit korn til omkringliggende svineproducenter, grovvareselskaber eller handelshuse, da man nu kan se alle brugere på platformen, lige meget om de har annoncer på platformen eller ej, og man vil derfor for alvor vil kunne dykke ned i hvem som man er interesseret i at handle med, og sende en forespørgsel om en pris direkte til modparten.” Siger Ida Boesen, en af stifterne af Commoditrader. Hun tilføjer desuden at ambitionen med Commoditrader er at skabe bedre markedsindsigt og markedsadgang, hvorfor det har en reel værdi for den enkelte at få flere bud – også når brugeren ikke nødvendigvis er i markedet for at handle.

Hun uddyber ”Den konkrete indsigt man får når man modtager bud fra andre handlende, er værdifuld. Man kan jo også bruge denne indsigt til at forhandle samme pris som man ser et andet sted i markedet, med ens foretrukne modpart – det vigtigste er at have noget at vægte priserne ud fra, og det fås ikke mere konkret end når man får så mange som muligt med om buddet” 

”Jeg har nu muligheden for at udvælge hvem jeg ønsker bud fra når jeg står og vil handle, og i stedet for at ligge og ringe rundt hele dagen, kan jeg nu dele min annonce med specifikke købere, og bede dem stille deres pris inden udgangen af dagen. Til sidst kan jeg så vurdere hvem jeg vil fortsætte forhandlingerne med ud fra de inputs jeg har fået – det vil spare mig for en masse tid, og gøre at jeg sikrer mig at jeg får fat i hele markedet, og derved den bedste pris og de bedste vilkår.” udtaler Hans Damgaard Poulsen fra JD Agro Cocora i Rumænien, som til daglig driver 14.000 hektar.


Commoditrader vinder prisen som årets Fintech Startup

Commoditrader vinder prisen som årets Fintech Startup

Commoditrader var i den grad til stede til årets Fintech Week. Vi havde en stand og fik enorm mange interessante introduktioner derigennem. I forbindelse med arrangementet blev Commoditrader kåret som årets fintech startup.

"Den banebrydende handelsplatform Commoditrader kan kalde sig for årets start-up og dermed vinderen af New Nordic Fintech Startup award 2019. Konkurrencen var hård blandt de tre nominerede finalister, der blev målt på graden af innovation, potentiale og troen på teamet bag forretningskonceptet."


Grainsense og Commoditrader lancerer samarbejde under høst

 

Grainsense og Commoditrader lancerer samarbejde under høst

 

Grainsense apparatet kan teste flere kvalitetsparametre på korn i Danmark op til 3 uger inden høst

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at vi hos Commoditrader går ind for digitalisering. Vi ved dog også, at vi ikke kan udvikle alt til alle, og derfor holder vi også øje med andre innovative tiltag. Vi vil så vidt muligt lave partnerskaber med dem, der kan skabe ekstra værdi for jer brugere.

Vi har i løbet af det sidste år været i dialog med rigtig mange af jer, og der er bred enighed om, at det med kvaliteten på korn er en kompleksitet - også i handlen. Lige fra usikkerheden omkring hvad der står ude på marken, til den endelige afregning på baggrund af leveret vare. Vi forstår problematikken og ved, at det ikke er noget digital handel kan løse alene. Derfor har vi nu teamet op med den finske virksomhed Grainsense, for at hjælpe jer til at kunne tilgå en handel med mest mulig viden om kvaliteten af den handlede vare.

Tag informerede valg i din handel - og i din produktion

Grainsense apparatet er en finsk opfindelse og er testet af flere hundrede landmænd verden over - inklusiv vores egen Kim Kjær Knudsen. Med hyppige kalibreringer har de opnået noget der minder om laboratorie-standarder i deres kvalitetstests. Og så tager det under ét minut at få svar.

En Grainsense test giver dig indsigt i kvaliteten af kornet på et øjeblik - og den viden kan selvfølgelig  bruges til meget mere end lige handlen. Som husdyrsproducent kan du nu i langt højere grad præcisionsfodre, og du kan som planteavler bedre planlægge din høst ud fra afgrødens kvalitet.

Grainsense tester på nuværende tidspunkt for kvaliteterne protein, vand, fiber, olie mm. og understøtter flg. sorter:

 • Hvede
 • Byg
 • Havre
 • Raps (Først når det er høstet)

Der kommer løbende nye kvalitetsparametre og råvaresorter på laboratoriet, så vi kan forhåbentlig også snart hjælpe med test på sojaskrå og lignende. Læs mere om Grainsense her

Få besøg af Commoditrader og få testet dit korn med et Grainsense apparat

Grainsense har stillet nogle apparater til rådighed henover høst, så i kan tilbyde kvalitetsmålinger til vores brugere. Vi tilbyder derfor at komme ud til dig og teste dit korn - hvad end det ligger i laden eller står og svajer ude på marken. Apparatet kan tage tests op til 3 uger inden høst, vi skal blot have lov at håndhøste lidt til prøverne.

Hvordan gør jeg?

 1. Book en test via platformen ved at udfylde formularen med ønsket dato for besøg som vist på billedet nedenfor. Når dette er gjort, vil du blive kontaktet af en Commoditrader medarbejder for at bekræfte aftalen. (Obs. der skal selvfølgelig tages forbehold for geografien og vores ressourcer - vi vil forsøge at nå ud til alle, der booker en test)
 2. Opret en annonce og upload dit analysecertifikat fra Grainsense - se videoguide til at uploade analysecertifikat her

 

Sådan tester vi med Grainsense hos Commoditrader

Det er vigtigt, at begge parter af en handel er indforstået med måden en test bliver taget på. Der skal selvfølgelig skrives i 'øvrige betingelser', at der handles på baggrund af et vedhæftet Grainsense kvalitetsrapport.

 1. Fair prøveudtagning: Vi samler en prøve fra minimum 10 steder i bunken/marken.
 2. Fair test: Vi laver minimum 3 test fra prøveudtagningen. Systemet vil automatisk regne et gennemsnit af alle tests.
 3. Testsvar på mobil:  Vi får via Grainsense app'en en rapport på test og gennemsnit, og denne sendes til dig på mail og/eller sms.


Og hva koster'ed så? 

Svaret er enkelt: Det koster ingenting! I kører rundt og høster - vi kører rundt og tester. Vi investerer noget tid i at finde ud af, om det her er til gavn for jer brugere -og dermed for platformen. Når vi så lancerer vores abonnementer pr. 1. august, så vil vi også have et udvidet kvalitetsabonnement i samarbejde med Grainsense, hvorigennem man lejer sit eget Grainsense apparat sammen med sit Commoditrader abonnement.

Du kan kontakte den danske distributør Geoteam her, hvis du vil vide mere om indkøbspriser af Grainsense apparatet.


Commodi update: Maj 2019

Commodi update: Maj 2019

 

LANCERING

Her godt halvanden måned efter lancering gør vi status. Vi kom udsædvanligt godt fra start med en flot åbning i TV2 News, med massiv dækning af historien om landbrugets nye handelsplatform, som hvis man skulle tro underteksterne, både ”vil fjerne mellemled” og ” vende op og ned på handlen med landbrugsvarer.” Vi tror nu ikke konflikten er så stor, men vi tager gerne debatten og de kritiske spørgsmål ????

https://www.youtube.com/watch?v=erfA0P7DFlA

Landbrugsmedierne fik også nys om, at vi nu (langt om længe) kunne åbne dørene, og vi takker ydmygt for opmærksomheden på vores store dag. Vi kunne ikke have ønsket os end bedre lancering!


AKTIVITET

Siden har vi knoklet på med onboarding af brugere og siddet klistret til chatten og support telefonen, for at hjælpe alle godt i gang. Der er 450 validerede brugere og der har indtil nu været 120.000 ton udbudt med en god mix af:

Havre, Foderhvede, Foderbyg, Møllehvede, Sojaskrå, Solsikkreskrå, Halm og Frøgræs

Læs om brugernes erfaringer med at forhandle om prisen gennem platformen og om at fortsætte den personlige handel på en digital platform.

Det er en helt ny måde at handle på og et helt nyt system der skal læres, og det tager naturligvis tid, at få gjort alle helt trygge ved at oprette annoncer, vælge pariteter og lægge bud. Særligt det med bud har vi gjort meget ud af at fortælle om, da forhandlingen er en helt central del af prissætningen – ligesom at realistiske priser på annoncer selvfølgelig også er udgangspunktet for at modtage gode bud.

Vi forventer stor aktivitet omkring høst – og derfor opfordrer vi også alle, der skal handle før eller siden til allerede nu at oprette og forberede deres handelsprofil, så man er klar, når det gælder.

Se i videoen nedenfor, hvordan du forbereder basisannoncer, som du kan gemme på din profil, hvor den kun er synlig for dig selv. Når du er klar til at indskrive mængde, pris og termin, kan du offentliggøre dem på markedspladsen. Du kan selvfølgelig altid slette eller ændre i dem.

https://vimeo.com/325845302


TUREN GÅR TIL ØSTEUROPA

Ida, Nis og Alexandra har været på tur rundt i Baltikum og Østeuropa for at varme op til lanceringen der. Der har allerede været en overvældende positiv interesse og mange gode møder med handelshuse, producentforeninger, og landbrug. I Juni tager vi igen på tur – denne gang til Rumænien, Slovakiet, Ungarn, Polen og Baltikum. Vi tager gerne imod gode ideer og introduktioner, så kender du nogen der driver landbrug i disse områder, så send dem endelig vores vej.

Vi regner med at åbne markedspladsen i Rumænien senere på måneden og derefter følger Slovakiet, Polen og Baltikum til August. Følg med i nyhedsbrevet, der skriver vi meget mere om det, når vi nærmer os.


NYE FUNKTIONER

Med ”Bed om besøg” knappen, kan man nu nemt booke et møde, enten hjemme hos dig selv eller på video, hvis det passer bedre. Vi kan hjælpe dig med at opsætte din profil, oprette annoncer, give en generel gennemgang af platformen eller hjælpe med konkrete funktioner.

Sprog - platformen understøtter nu ungarsk, litauisk, slovakisk, rumænsk og polsk.

Økologi og omlægning tilføjet på havre, hvede, byg.

 

KOMMER SNART

Vi arbejder løbende med forbedringer, nye funktioner og services. Uden at afsløre alt for meget, kommer der snart tilføjelser til platformen, som gør det endnu mere trygt at handle på Commoditrader. Og så vil vi også gøre det nemmere at være opdateret på markedet relevante annoncer, så man ikke misser en god handel, når man er travlt beskæftiget i marken.

Meget mere om det meget snart.


Personlig og digital handel går hånd i hånd

Personlig og digital handel går hånd i hånd

Digital handel behøver ikke være hverken usikker eller upersonlig. På Commoditrader får du mulighed for at nå endnu flere mulige aftagere og leverandører end telefonbogen normalt indeholder. Men med de nye handelspartnere, er der stadig rig mulighed for at have en personlig og direkte kontakt og forhandle, helt som du normalt ville gøre.

På platformen er der både set handler helt uden snak, og handler der stort set er gennemført inde i funktionen 'beskeder'. Der er som sådan ikke nogle regler for, hvordan man skal handle på Commoditrader, for platformen er bygget fleksibelt til at kunne møde forskellige behov.

400 tons foderbyg fra Herning til Skjern

Ove Søndergaard fra Herning lavede mandag kl. 20.30 i sidste uge en salgsannonce på Commoditrader: 400 ton foderbyg af fin kvalitet. Onsdag formiddag kørte første læs mod Skjern.

Indimellem var der kommet et bud, som Ove synes var interessant - både taget pris, mængde og byder i betragtning. For det var ikke uvæsentligt, hvem budet kom fra.

"Jeg kunne jo se, hvem det var der bød og ville gerne sikre en handel - men vi skulle lige mødes på midten. Så handlen blev forhandlet inde i 'beskeder' på platformen, hvor vi også blev enige om, at det var kg for kg afregning, og at jeg ville sende et prøvelæs med direkte afregning, inden resten blev planlagt. Prøvelæsset fik som forventet en thumbs up, og jeg kunne sende den resterende mængde afsted - Nemt og effektivt." Forklarer Ove Søndergaard.

Lige præcis den handel brugte lidt af det bedste fra to verdener - den digitale rækkevidde til at finde nye handelspartnere og den personlige og direkte kommunikation til, trygt og effektivt, at nå til enighed.

Den personlige kontakt skaber sikkerhed på platformen:

I et mere åbent marked med mulighed for at handle med hidtil ukendte parter i ind- og udland, er der behov for transparens og åbenhed - man har brug for at have indsigt i hvem modparten i en handel er. Særligt i et marked, hvor der handles store kontrakter med differencierede kvaliteter, er det helt essentielt, at man kan tage informerede valg. Det har vi forsøgt at imødekomme gennem flere forskellige funktioner, der støtter op om hinanden:

 1. Transparens: Først og fremmest kan du altid se modparten af en handel inkl. kontaktoplysninger og cvr nummer. På den måde kan du også optage kontakten og kommunikere udenom platformen, hvis det foretrækkes.
 2. Kommunikation: Vi har udviklet et chatmodul, hvor i nemt og hurtigt kan få fat i hinanden og tale uformelt omkring den handel, i er ved at indgå -  ja, eller om vind og vejr for den sags skyld.
 3. Ratings: Lige nu bruger vi ratings som på trustpilot, airbnb, eBay og lignende platforme. Meget snart kommer der yderligere services til at validere de nye handelspartnere du møder på platformen, så du kan føle dig sikker i handlen.

OBS: Hvis man bruger chatten til at forhandle og blive enige om pris og vilkår, anbefaler vi, at i alligevel husker at få kontrakten med i hus. Når der er forhandlet færdig på beskeder. Opdater blot annoncen med de aftalte parametre og få en digital underskrift på de aftalte betingelser.