Tiskové prohlášení: Dánský fintech Agreena, který v březnu vstoupil na český trh, získal miliardovou investici na mezinárodní expanzi

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

DÁNSKÝ FINTECH AGREENA, KTERÝ V BŘEZNU VSTOUPIL NA ČESKÝ TRH, ZÍSKAL MILIARDOVOU INVESTICI NA MEZINÁRODNÍ EXPANZI

(30. března 2023) Kodaň, Dánsko – Fintech Agreena působící v regenerativním zemědělství, jehož platforma pro uchovávání uhlíku v půdě je jednou z největších na světě, dnes oznámila navýšení investice Series B o 46 milionů EUR. Pod vedením předního německého vícestupňového investora HV Capital má v tomto kole zajímavé složení nových investorů, včetně impaktového fondu AENU a společnosti Anthemis zaměřené na fintech. Navýšení vlastního kapitálu je podpořeno i zdvojnásobením podílu stávajících akcionářů, včetně investora v potravinářství Gullspång Re:food, zavedeného technologického investora Kinnevik a dánského Exportního a investičního fondu. Nové investice podpoří další rozšiřování globálních iniciativ v oblasti regenerativního zemědělství a nová fintech řešení rychle rostoucí společnosti.

Výrazné navýšení kapitálu přichází pouhý rok poté, co společnost získala 20 milionů EUR v rámci Series A investice. Od té doby Agreena desetinásobně rozšířila své aktivity, rozšířila svou geografickou působnost na zemědělskou půdu v 16 evropských zemích a v současné době pomáhá přejít na klimaticky pozitivní a regenerativní způsob zemědělství farmářům hospodařícím na více než 600 000 hektarech půdy. Začátkem letošního března společnost vstoupila na český trh.

Aby mohli zemědělci na celém světě přejít na regenerativní zemědělství a vytvořit skutečně pozitivní dopad na proměnu klimatu, je třeba vybudovat finanční podporu, která jim bude pomáhat s přechodem na regenerativní zemědělství. Agreena buduje infrastrukturu technologických a finančních služeb ve všech oblastech zemědělství, které se stává čím dál důležitějším odvětvím v dekarbonizačním úsilí,” uvádí Simon Haldrup, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Agreena.

Regenerativní zemědělství je aktuálním celosvětovým trendem. Společnosti, vlády a dodavatelské řetězce usilují o to, aby ze zemědělské půdy odstraňovaly uhlík a splnily tak globální cíle čisté nulové produkce. Zaváděním postupů regenerativního zemědělství budou zemědělci hrát stále zásadnější roli při řešení změny klimatu, nedostatku potravin a dalších kritických environmentálních problémů. Agreena zemědělcům pomůže financovat přechod na šetrnější zemědělství s využitím trhu s uhlíkem.

Prostřednictvím digitální platformy Agreena zemědělci plánují, sledují a ověřují přechod na šetrnější hospodaření, přičemž přecházejí od vypouštění CO2 nejen k jeho redukci, ale také k jeho odstraňování z atmosféry a ukládání v půdě. Lepší stav půdy a zvýšená biologická rozmanitost snižují potřebu vstupů a zvyšují odolnost zemědělců vůči stále méně příznivým klimatickým podmínkám jako je sucho nebo záplavy. Tím se zvyšuje i celková efektivita hospodaření. Na druhé straně certifikáty za šetrnější hospodaření a navazující služby Agreeny kupují společnosti, které se již zaměřují na snižování emisí uhlíku či společnosti v potravinovém řetězci, které stále častěji vyžadují sledovatelnost komodit až do úrovně polí, aby splnily požadavky na vykazování v rámci Scope 3.

Nedávná akvizice společnosti Hummingbird Technologies zabývající se dálkovým průzkumem Země, umožnila společnosti Agreena rozšířit nabídku nejen na zemědělce, ale i na služby v oblasti agrodat pro účastníky dodavatelského řetězce, vlády a další instituce. Platforma společnosti Agreena, která využívá program založený na vědeckých poznatcích a technologiích, nyní zahrnuje přední globální řešení pro monitorování a ověřování založené na umělé inteligenci, jež využívá satelitní snímky spolu s pozemními daty a strojovým učením k identifikaci a vykazování postupů regenerativního zemědělství na farmách. Společnost nabízí globální monitorování a jejím posláním je zaujmout vedoucí postavení v podpoře cesty k dosažení čisté nuly v celém hodnotovém řetězci.

Skutečně pozitivní dopad na klima se vytváří pouze pokud je možné ho škálovat. Agreena má ideální pozici pro šíření své expertizy v oblasti uhlíkového zemědělství po celém světě, aby na trh přinesla vysoce kvalitní, ověřitelné a na přírodě založené uhlíkové kredity. Pouze s aktivním odstraňováním uhlíku z atmosféry lze dosáhnout cílů čisté nuly,” řekl Alexander Joel-Carbonell, partner HV Capital.

Od zemědělce k finančním technologiím

Společnost Agreena má původ v zemědělské komunitě. Vznikla díky počátečním investicím dánských zemědělců a zemědělských rodin. Další fáze společnosti představuje vertikálně integrovanou platformu a tržiště. Nejprve spolupracuje se zemědělci na poli, aby monitorovala dopad uhlíku, a z výsledných certifikátů sestavuje škálovatelná portfolia pro podniky, přizpůsobená jejich ESG strategii.

Společnost je mezinárodním lídrem rostoucího trhu nabízejícího zemědělcům inovativní finanční řešení. Mezi ně patří i využití udržitelné technologie blockchain pro lepší dohledatelnost a transparentnost uhlíkových kreditů. Elektronické peníze a chytré kontrakty pak usnadňují finanční výměnu mezi korporacemi a vůči klimatu odpovědnými zemědělci.

Jsme na cestě k odstranění ekonomických překážek, které brání masivnímu rozvoji regenerativního zemědělství pro zemědělce a celý jejich ekosystém – uhlík je jen začátek,” uzavřel Haldrup.

O společnosti Agreena

Agreena umožňuje odstraňování uhlíku z půdy a využívání přírodního kapitálu pro financování přechodu na regenerativní zemědělství. AgreenaCarbon, která úzce spolupracuje s partnerskými zemědělci na 16 evropských trzích a stále se rozrůstá, je přední světovou platformou pro půdní uhlík. V kombinaci se špičkovými technologiemi satelitního monitorování mohou řešení společnosti Agreena podpořit zemědělce, společnosti a vlády na cestě k čisté nule.

O certifikaci uhlíku společnosti Agreena

Program společnosti Agreena je akreditován podle normy ISO 14064-2 s metodikou ověřenou třetí stranou, která je v souladu s vědeckými poznatky IPCC. Společnost zahrnuje všechny standardy a bude svou nabídku dále rozvíjet podle toho, jak se budou vyvíjet politiky a vědecké poznatky. Společnost v současné době prochází certifikací u společnosti Verra, dokončení procesu se očekává koncem tohoto roku.

O společnosti HV Capital

HV Capital je jedním z nejúspěšnějších a finančně nejsilnějších investorů v rané fázi vývoje a růstu v Evropě. Od roku 2000 HV Capital prostřednictvím různých generací fondů investoval do přibližně 225 internetových a technologických společností, jako jsou Zalando, Delivery Hero, Flixbus a HelloFresh, a neustále hledá další generaci disruptorů ze všech odvětví, včetně FinTech, SaaS, klimatických technologií a spotřebního zboží. Společnost podporuje startupy s kapitálem od 500 000 do 50 milionů eur a je jednou z mála firem rizikového kapitálu v Evropě, která může financovat startupy ve všech fázích růstu.

Kontakt pro média:

Jenda Žáček
+420 777 800 254
jenda@zacci.cz